İçindekiler
Dergi Arşivi

Bakanlığımız, ülkemizin bilim, sanayi ve teknoloji alanında...

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; bölge yöneticisi şirkete, bölgede faaliyet gösteren girişimci ...

Birinci Ar-Ge Merkezleri Zirvesi

Birinci Ar-Ge Merkezleri Zirvesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün himayelerinde, İ...

Birinci Ar-Ge Merkezleri Zirvesi Açılış Konuşmaları

Türkiye’de faaliyet gösteren 130 Ar-Ge merkezinin temsilcileri bilgi paylaşımında bulunmak ve yürü...

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD)

Derneğimiz, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri arasında işbirliğini geliştirmek ve güç birliği oluştu...