İçindekiler
Dergi Arşivi

Bilim Ataşeleri Geliyor...

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, dünyadaki Türk bilim insanlarının envanterini çık...

“Verimlilik, Temiz Üretim ve Kümelenme Çalıştayı” Yapıldı

“Verimlilik, Temiz Üretim ve Kümelenme Çalıştayı” 18 Şubat 2012 tarihinde Bilim, Sanayi ve Tekno...

Türkiye Sanayi Strateji Belgesi ve Eylem Planı rekabet güc...

Sanayi stratejisinin uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreci Bakanlığımız koordinasyonu...

Katılımcı ve bütünlükçü bir yaklaşımla hazırlanan Sanayi S...

Hem Sanayi Stratejisi hem de Sektörel Strateji Belgeleri’nde yer verilen eylem planlarının gerçek...

Sanayimizin Yol Haritası: Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi

Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi ile 2023 yılında ulaşılması planlanan 500 milyar Dolar’lık ihraca...

Gelişmeler “Orta ve Yüksek Teknolojili Ürünlerde, Avrasya’...

Sanayimizin rekabet gücünün artırılmasına yönelik çalışmalarımız artan bir ivmeyle devam edecektir