İçindekiler
Dergi Arşivi

18. Dünya Verimlilik Kongresi Hazırlıkları Sürüyor

 

Dünya Verimlilik Bilimi Konfederasyonu (World Confederation of Productivity Science-WCPS) tarafından organize edilen Dünya Verimlilik Kongrelerinin 18.’si, “İnovasyon ve Yüksek Verimlilik İçin Yeni Yollar” ana temasıyla 27-30 Kasım 2016 tarihlerinde Bahreyn’in başkenti Manama’da düzenlenecek.

Kongre hazırlık toplantıları 7-8 Mart 2016 tarihlerinde Bahreyn’de yapıldı. Ülkemizi WCPS Yönetim Kurulu üyesi Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz’ın temsil ettiği toplantılarda Kongrenin Bahreyn Devleti ve Ekonomik Kalkınma Kurulu Tamkeen tarafından desteklenmesi, WCPS ve yerel organizasyon ortağı ve ev sahibi olan JAFCON tarafından yürütülecek faaliyetlerin planlanması, Kongre bildirileri ve oturumlarının konu ve konuşmacıları, uluslararası ortaklıklar ile Kongre takviminin belirlenmesi gündem maddeleri ele alındı.

Bildiri özetleri 30 Nisan 2016 tarihine kadar sunulabilecek. Bankacılık, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, İmalat, Gayrimenkul ve İnşaat, Enerji, Lojistik, Sağlık, Tarım ve Kamu Hizmetleri sektörlerine yönelik olarak yürütülen araştırmaların verimlilik ve performans artışına dönüşümünü ortaya koyan bildiriler beklenmektedir. Özellikle yeni fikirler ve gelişmelerin verimlilik, performans, ölçme, yönetim ve iyileştirme alanlarında katkısını sergileyecek çalışmaların sunumu hedeflenmektedir. Bildiri sunacak katılımcılara Kongre katılım ücreti %50 indirimli uygulanacaktır.

Katılım, bildiri sunumu ve kongreyle ilgili diğer ayrıntılı bilgiler için
Kongre web sitesi: http://www.worldproductivitycongress.nethttp://www.jafcon.com
Bahreyn merkezli bir danışmanlık firması olarak 1990 yılında kurulmuş olan JAFCON, imalat sanayi ve iş dünyasına yönelik danışmanlık hizmetlerini Körfez Ülkeleri (GCC), Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgelerinde ve ABD ve Birleşik Krallık devletlerinde sunmaktadır.


http://www.tamkeen.bh/en/
Ağustos 2006’da Bahreyn’in ulusal reform inisiyatifinin ve ekonomik vizyonunun bir parçası olarak kurulan Tamkeen, özel sektörün desteklenmesi ekonomik kalkınmanın ana sürükleyicisi olması için çalışmaktadır. Bunun için iki temel hedefi; girişimlerin kurulma ve gelişiminin desteklenmesi ve işletme ve bireylerin geliştirilmesi ve verimliliğinin artırılması olarak belirlenmiştir.


http://www.wcps.info
Dünya Verimlilik Bilimi Konfederasyonu, 1969 yılında Dünya Verimlilik Kuruluşları Ağı ve Dünya Verimlilik Bilimi Akademisi örgütlerinin çatı yapılanması olarak kurulmuştur. Konfederasyon, verimlilik bilimini geliştirmek, ekonomik, sosyal ve çevresel verimlilik artışını yapısal ve kurumsal bir şekilde desteklemek amacıyla küresel ölçekte ilgili tarafları etkilemek, ikna etmek, eğitmek ve haberdar etmek üzere çalışmaktadır.