İçindekiler
Dergi Arşivi

2016 Yılı Verimlilik Projeleri Değerlendirme Çalıştayı Antalya’da Yapıldı

2016 Verimlilik Haftası, 25 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da ve yurt genelinde gerçekleştirilecek eş zamanlı etkinliklerle kutlanacaktır. Bu kapsamda yapılacak etkinliklerin kapsamı ve içeriği ile uygulamaların koordinasyon ve işleyiş biçimlerini değerlendirmek üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürleri ve konuyla ilişkili personellerin katılımı ile 11-13 Mart 2016 tarihleri arasında Antalya’da çalıştay yapılmıştır.

 

Çalıştayın açış konuşmasını yapan Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz, Verimlilik Haftası kapsamında il müdürlükleri ile yapılması planlanan işbirlikleri ve merkezden sağlanacak destekler konusunda bilgiler vermiştir.

İl müdürlüklerinin verimlilik konusunda bilgi seviyesi ve proje uygulama kapasitelerinin yükseltilmesi konusunda Verimlilik Genel Müdürlüğü olarak yoğun bir çaba içinde bulunduklarını kaydeden Yılmaz, verimlilik uygulamalarının Türkiye genelinde yaygınlaşmasının, İl Müdürlüklerinin destek ve katkıları ile gerçekleşebileceğini ifade etmiştir.

İl müdürlüklerinin ilde bulunan diğer kamu kurumları, STK’lar, üniversiteler, işletmeler ve okullar ile yapacakları iş birlikleri ile etkinliklerin yaygınlaşabileceğini belirten Anıl Yılmaz, 2016 yılı Verimlilik Haftası kapsamında her ilde en az bir öğrenci etkinliğinin yapılmasının önemli olduğunu söylemiştir.

Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün sınırlı da olsa il müdürlüklerinin verimlilik etkinliklerini desteklemek üzere bir bütçe hazırlığı içinde bulunduğunu da hatırlatan Anıl Yılmaz, bu yıl desteklenmesi uygun bulunan bazı etkinliklere ayni veya mali katkı yapacaklarını dile getirmiştir.

Çalıştay uygulaması öncesinde, VGM Danışmanlık ve Eğitim Dairesi Başkanı Dr. Mustafa Kemal Akgül “Verimliliğin Felsefesi, Toplumsal Gelişim Boyutu”, Dr. Halit Suiçmez “Yerel Kalkınma ve Verimlilik Düşüncesi”, Dr. Yücel Özkara “İllerde Hangi Verimlilik Projeleri Uygulanabilir?”, Ali Doğan “Verimlilik Yönetimi Becerileri” başlıklı sunumlarını gerçekleştirmişlerdir. Stratejik Yönetim Danışmanı S. Şahin Tulga ise “Stratejik Yönetimin Verimlilik Boyutu ve Dijital Dönüşüm” başlıklı bir sunum yapmıştır.

Çalıştay Süreci ve Sonuçları
Verimlilik Genel Müdürlüğü ve 81 ilin Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerinde görevli 200’e yakın yönetici, uzman ve ilgili personelin katıldığı Çalıştay, VGM uzmanı Talat Postacı moderatörlüğünde 16 grup tarafından gerçekleştirilmiştir.

Üç oturum halinde icra edilen Çalıştayın ilk oturumunda “Verimlilik Haftası etkinlikleri ve projelerinin kapsam ve içeriği”; ikinci oturumda “illerin yıl içerisinde yapmak istedikleri etkinlik/projelerin hazırlanması ve yürütülmesindeki yerel işbirlikleri ve bütçe imkânları” üzerinde durulmuştur.

Çalıştayın üçüncü ve son oturumunda ise 16 grubun kendi çalışmalarında öne çıkan etkinlik ve projelerin kısa sunumları yapılmıştır. Ortak etkinlik ve projeler üzerinde diğer grupların katkı ve kritikleri alınmıştır. Toplantı sonunda 40’a yakın verimlilik etkinliği ve proje fikri ortaya çıkmıştır.