İçindekiler
Dergi Arşivi

2017 Yılı İl Müdürlükleri Verimlilik Yönetimi ve Teknikleri 2. Aşama Eğitimi Programı

 

Bakanlığımızın planlı faaliyetlerine rehberlik eden stratejik planlardan birisi de Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı (VSEP) olup; VSEP kapsamında BST İl Müdürlükleri personelinin verimlilik ve temiz üretim konularında kapasitelerinin artırılmasına yönelik eylem başlıkları ve faaliyet tanımları yer almaktadır.

Bu kapsamda, Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerinde görev yapan personelin verimlilik konusunda bilgi kapasitelerinin artırılmasına yönelik olarak, 18-20 Temmuz 2017 tarihleri arasında Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi-EDU Tuzla kampüsünde “2017 Yılı İl Müdürlükleri Verimlilik Yönetimi ve Teknikleri 2. Aşama Eğitimi Programı” düzenlenmiştir.

Eğitime 3 gün boyunca 25 BST İl Müdürlüğünden toplam 39 kişi; İl Müdürü, Şube Müdürü, Mühendis, Memur, Araştırmacı ve Tekniker düzeyinde katılım sağlamıştır.

‘Etkili İnsanın 7 Alışkanlığı” konulu kişisel gelişim eğitim programı kapsamında grup çalışmaları düzenlenmiş olup, eğitim Amerika orjinli olan bu programın FranklinCovey Türkiye temsilcileri tarafından verilmiştir. 

Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi-EDU eğitmenleri ile grup kaynaşmasını ve işbirliğini geliştirmek amaçlı olarak; Outdoor ve Indoor uygulamaları yapılmıştır. Bu çerçevede; 

BST İl Müdürlerine, Sabancı Üniversitesi Bölge Yöneticisi Mehmet PEKER tarafından “YOKSA SİZ HALA jonglörlüğü iki top ile mi yapıyorsunuz?” başlıklı farkındalık semineri verilmiştir. Seminerin amacı; yönetim süreçlerinde öne çıkan “birbirinden öğrenme”, “iş tatmini” ve “iyi ilişkiler” konularında kendini geliştirmek isteyen yöneticiler için sosyal sorumluluk projelerinde kazanılabilecekleri becerilerin önem ve değerlerinin farkındalığının yaratılması olmuştur. 

Eğitim süresince, akşamları ‘‘EDUTORYUM’’ aktiviteleri gerçekleştirilmiştir. İlk akşam, ‘‘İşimin Tadı’’ aktivitesiyle ‘‘Verimlilik Genel Müdürlüğünü’’ anlatan kurabiyeler tasarlanmış, kurabiyelerin pişmesini beklerken de ‘’Büyük Resmi Tamamlayalım’’ aktivitesi ile yarışma yapılmıştır. Katılımcılar hem gruplar halinde rekabet duygusu ile yarışmış, hem de ellerindeki yönergelerle Üniversite yerleşkesini tanıma fırsatını yakalamışlardır. Kurabiyeler piştikten sonra jüri; 5 ayrı kategoride birincileri belirlemiş, sertifika ve ödül töreni gerçekleştirilmiştir. Bu yarışmalarla katılımcılara, süreyi etkin kullanmak, takım çalışması (işbölümü + işbirliği), birlikte yaratmak, sonucu birlikte paylaşmak, yaratıcılık, düzen, motivasyon, büyük resmi görebilmek vb. gibi kazanımlar verilmesi amaçlanmıştır.

İkinci akşam, katılımcılar Üniversitenin bahçesinde hazırlanan ‘‘Oyun Parkurları’’nda yarışmışlardır. “Aynı Anda!”, “Engelli Hamster! ve “Hedef Kuka!” yarışmalarıyla takım ruhu, motivasyon, koordinasyon, ortak hedefe ulaşmak, zaman yönetimi, ekip çalışması, lidere ve birbirine uyum, işbirliği vb. kazanımlar edinilmiştir. Bu oyunların sonucunda ödül töreni yapılmış ve katılımcılara madalya verilmiştir. 
Eğitim programı boyunca; VGM Yöneticileri ile Sanayi ve Teknoloji Uzmanları tarafından katılımcılara 2 grup halinde eğitimler verilmiştir. 

Bu kapsamda;
-Verimlilik Nedir? Verimlilik Nasıl Yönetilir? 
Dünya’da ve Türkiye’de Verimlilik Çalışmaları  
Dr. Mustafa Kemal AKGÜL 
-VGM’nin Yürütmekte Olduğu Faaliyetler 
Verimlilik Projelerinin Tanıtımı (Model Fabrika, Yeşil OSB’ler vb.)
Talat POSTACI
-Verimlilik Kavramı & Verimlilik Artırma Teknikleri 
Sorun Teşhisi ve Sorun Giderme Teknikleri 
Dr. Yücel ÖZKARA
-Temiz Üretim ve Kaynak Verimliliği Nedir? Nasıl Uygulanır? Dünyadan ve Türkiye’den Uygulama Örnekleri 
Belçim AYTEKİN KESKİN 

Eğitim programının son gününde ise, 20 kişilik bir grupla Verimlilik Uygulamaları Dairesi Başkanı Dr. Mustafa Kemal AKGÜL’ün sorumluluğunda ‘‘ASSAN Alüminyum’’, 19 kişilik diğer bir grupla Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Talat POSTACI’nın sorumluluğunda ‘’KORDSA’’ fabrikaları ziyaret edilmiştir. Bu fabrikaların Temiz Üretim, Toplam Kalite Yönetimi, Kaizen, TPS vb. uygulamaları yerinde incelenmiştir.