İçindekiler
Dergi Arşivi

“3. Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri Zirvesi” Ankara’da Gerçekleştirildi

“3. Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri Zirvesi”, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın katılımlarıyla 10-11 Aralık 2014 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen Zirve’de Bakan Işık, inovasyon ekosistemi içinde Ar-Ge merkezlerinin rolünü masaya yatıracaklarını ifade etti.

 

Ekonomide güçlü olmak istiyorsanız teknolojide öncü olmalısınız
Zirve’nin açılış konuşmasını yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Hükümet olarak 2023 yılı için gerek ekonomik gerekse Ar-Ge, inovasyon ve Ar-Ge personeli adına iddialı hedefler ortaya koyduklarını, bu hedeflere ulaşma yolunda hızla ilerlediklerini belirtti. Işık, Zirve’de sergilenen proje ve ürünlerin, yeni Türkiye’nin bir başka açıdan vizyonunu ortaya koyacağını vurguladı. Zirve’nin, ilgili paydaşlarla Ar-Ge merkezleriyle ilgili önümüzdeki dönemde oluşturulacak politikalara ışık tutacağını ifade eden Işık, “Ekonomide güçlü olmak istiyorsanız teknolojide, teknolojide güçlü olmak istiyorsanız bilimde de öncü olmalısınız” diye konuştu.

Son yıllarda bilim ve teknolojiye daha fazla önem veren bir ülke olarak, bu alandaki teşviklerin artırıldığını, üniversite ve araştırma merkezi sayının yükseltildiğini anlatan Işık, 2023 hedeflerine ulaşmak için bu adımların daha radikal şekilde ısrarla devam etmesi gerektiğini söyledi. Bilimsel ve teknolojik alanda sıçrama yaptıracak yeni adımların atılması gerektiğine inandıklarını dile getiren Işık, bilim, teknoloji, Ar-Ge ve yeniliğin sadece ülkelerin geleceği için değil aynı zamanda insanlığın geleceği içinde önemli olduğunu kaydetti.

Geç başladık ama hızlı gidiyoruz
Bilim, teknoloji, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin bir ülkede etkin ve sonuç odaklı şekilde gerçekleşmesinin sağlıklı işleyen ulusal Ar-Ge ve inovasyon ekosistemin varlığıyla mümkün olacağına dikkati çeken Işık, “Hükümet olarak 2023 yılında Ar-Ge harcamalarının GSYH oranını yüzde 3’e çıkararak 60 milyar dolarlık Ar-Ge harcamasına ulaşmayı ve bu harcamaların da 3’te 2’sinin özel sektör tarafından yapılmasını hedefliyoruz. Biraz geç başladık ama hızlı gidiyoruz. Türkiye’nin bu alandaki yatırımlarının çok hızlı sonuca dönüştüğünü sergimiz ortaya koyuyor” şeklinde konuştu.

Kriz dönemlerinde bazı AB ülkelerinin Ar-Ge ve inovasyona ayırdıkları payı azalttığını, Türkiye'nin ise artırarak devam ettirdiğini dile getiren Işık, bunun, ülkenin bu alanda ne kadar kararlı adımlar attığının göstergesi olduğunu söyledi.

Hükümet olarak bilim, teknoloji ve yenilik politikalarının oluşturulmasına ve bunların hayata geçirilmesine büyük önem verdiklerini bildiren Işık, “Türkiye yeni bir dönüm noktasında. Mevcut yolu takip edersek, orta gelirli bir ülke olacağız, ancak üretim yapımızda katma değeri arttıracak etkinlikler yaparak yeni yola yönelirsek 2023 hedeflerimize ulaşabileceğiz ve gelişmiş ülkeler arasında yer alabileceğiz” dedi. Bugün itibarıyla teknoloji geliştirme bölgelerinin sayısının 59’a, özel sektör Ar-Ge merkezlerinin sayısının ise 164’e ulaştığını ifade eden Işık, bu merkezlerde yapılan çalışmalar sonucu tescil edilen ulusal patent sayısının 663, uluslararası patent sayısının ise 1.299 olduğunu, bu rakamların önümüzdeki yıllarda artacağını söyledi.

AK Parti hükümetlerinin temel politikasının, daima özel sektör ağırlıklı büyüme üzerine kurulduğunu anlatan Işık, “Bu nedenle kamunun yanı sıra özel sektörün de Ar-Ge yatırımlarını mutlaka artırması gerekiyor. Gelişmiş ülkelerde yüzde 65-70 olan özel sektörün Ar-Ge harcamalarındaki payı, ülkemizde yüzde 47,5 seviyesinde. Öncelikle, Ar-Ge’nin verimsiz bir yatırım olduğu ve Ar-Ge’ye ayrılan kaynağın boşa gideceği düşüncesini terk etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Bilişim sektöründe ülkeyi Ar-Ge ve inovasyon üssü haline getirecek Bilişim Vadisi Projesi’nde önemli ilerlemeler kaydettiklerini de anlatan Bakan Işık, yaklaşık 3 milyon metrekare alan üzerine kurulacak bölgenin inşaatına başladıklarını söyledi.

Performans endeksi genel sıralamada Aselsan birinci oldu
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Ar-Ge merkezlerinin genel sıralamasında ilk 3’te yer alan firmaları ve sektörel sıralamayı şöyle açıkladı: “2013 yılı Performans Endeksi Genel sıralamada birinci Aselsan AŞ, ikinci Roketsan AŞ, üçüncü Zentiva Sağlık Ürünleri AŞ oldu. Sektörel sıralama birincileri ise bankacılık ve finans sektöründe Kuveyt Türk Katılım Bankası AŞ, bilgisayar ve iletişim teknolojileri sektöründe AirTies Kablosuz İletişim AŞ, cam ve seramik sektöründe Eczacıbaşı Yapı Gereçleri AŞ, dayanıklı tüketim malları sektöründe Vestel Beyaz Eşya AŞ, elektronik sektöründe Vestel AŞ, havacılık sektöründe TEI (Tusaş Motor Sanayi), iklimlendirme sektöründe Arçelik-LG AŞ, ilaç sektöründe Zentiva Sağlık Ürünleri AŞ, kimya sektöründe Dyo Boya AŞ, makine ve teçhizat imalatı sektöründe; Bosch Termoteknik AŞ, otomotiv sektöründe Türk Traktör AŞ, otomotiv yan sanayi sektöründe Teklas Kauçuk AŞ, petrol ve petrol ürünleri sektöründe TÜPRAŞ (Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ), savunma sanayi sektöründe Aselsan AŞ, tekstil sektöründe Kordsa Global AŞ, telekomünikasyon sektöründe Netaş AŞ, yazılım sektöründe Triodor Ltd. Şti. oldu.”

Bakan Işık, konuşmasının ardından Ar-Ge Merkezi Performans Endeksi sıralamasında yer alanlara ödüllerini ve Ar-Ge Merkezi belgesi almaya hak kazanan firmalara belgelerini verdi. Daha sonra stantları gezen Işık, kurum ve firma temsilcilerinden projeler hakkında bilgi aldı.

Ar-Ge Merkezleri 2013 Performans Endeksi…

Endeks Bileşenleri ve Ağırlıklar
Ar-Ge Merkezleri 2013 Performans Endeksi çalışmasında kullanılan bileşenler ve bu bileşenlerin ağırlıkları Şekil 1’de verilmiştir. Buna göre, performans endeksi; girdi, süreç ve çıktı olarak adlandırılan üç temel bileşenden oluşmaktadır. Her bir temel bileşenin endeks hesaplamasında sahip olduğu ağırlıklar sırasıyla; % 46, % 27 ve % 27’dir.

Performans endeksi hesaplamasında her bir alt bileşen için ayrıca göstergeler oluşturulmuş ve Ar-Ge Merkezleri verileri bu göstergeler üzerinden toplanmıştır.

Sonuçlar
Ar-Ge Merkezleri 2013 Performans Endeksi sonuçları, min-max yöntemi kullanılarak yukarıda belirtilen göstergeler ve ağırlıklar aracılığıyla hesaplanmıştır. Bu kapsamda 2013 yılı sonu itibarıyla faaliyette olan 101 Ar-Ge Merkezi değerlendirmeye alınmış ve 88 Ar-Ge Merkezi sıralamaya tabi tutulmuştur. Buna göre; genel sıralamada en başarılı ilk üç Ar-Ge Merkezi sırasıyla; Aselsan A.Ş., Roketsan Roket San. ve Tic. A.Ş. ve Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. olarak belirlenmiştir.

Sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde tüm Ar-Ge Merkezleri’nin ortalama performans endeksi değeri 38,47 olarak belirlenmiştir. 2012 Performans Endeksi’ne göre tüm Ar-Ge Merkezleri’nin ortalama performans endeksi değeri ise 37,22’dir. Buna göre Ar-Ge Merkezleri’nin ortalama performans endeksi değerinde % 3,4’lük bir artış yaşanmıştır.