İçindekiler
Dergi Arşivi

8. Enerji Verimliği Forumu ve Fuarı İstanbul’da Gerçekleştirildi

Bu yıl 36’ncısı düzenlenen Enerji Verimliliği Haftası’nın en önemli etkinliği olan 8. Enerji Verimliği Forumu ve Fuarı (EVF) 11- 12 Ocak 2017 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen iki günlük etkinlik kapsamında çeşitli oturum ve panellerde kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, özel sektör temsilcileri ve akademisyenler bilgi ve bildirilerini paylaştılar, gündemde enerjiye dair yer alan konuları ayrıntılı olarak ele aldılar. İki gün boyunca forumla birlikte düzenlenen fuarda ise katılımcı firmaların ürün ve hizmetleri sergilendi.

Forumun amacı toplumdaki enerji kültürü ve verimlilik bilincinin artırılması ve geliştirilmesini sağlamaktır. Türkiye’nin GSYİH (Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla) başına tüketilen enerji miktarının (enerji yoğunluğunun) 2011 yılı değerine göre en az %20 oranındaki iyileştirme çalışması 2023 yılı hedeflerinden biridir. Bu hedefe ulaşabilmek için kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği içerisinde olmalarına ve koordineli bir şekilde hareket etmelerine zemin hazırlayan bu etkinlik, ülkemizin mevcut hedeflerinin tanıtılması için en önemli platformlardan biri olagelmiştir. İki günlük etkinlik kapsamında düzenlenen fuar, panel ve oturumlarda enerji verimliliğiyle ilgili tüm politikalar ve stratejiler sektörün önde gelen isimleri ile birlikte ele alınarak değerlendirilmiştir.

Forumun ilk günü olan 11 Ocak’ta Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri ve üniversite temsilcileri ile birlikte oldukça ilgi gören ve oturum başkanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Dr. Oğuz CAN tarafından yapılan “Enerji Verimliliği Arenası: Sorun, Söyleyelim” başlıklı panele konuşmacı olarak katıldı. Ana temasını, önümüzdeki dönemde yayımlanmak üzere son hali verilmekte olan “Enerji Verimliliği Ulusal Eylem Planı” olan panelde; eylem planının hazırlık aşamalarında sorumluluk üstlenen akademisyenler ile Bakanlık yetkilileri kendi odak konularına dair eylemlere ilişkin görüşlerini katılımcılarla paylaştılar. Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz ise ülkemizin enerji durumuna dair istatistiklerden ve Bakanlığımızın enerji verimliliği alanında üstlendiği görevlerden bahsederek, özellikle verimsiz elektrik motorlarının dönüşümü konusunda yapılan ve yapılmakta olan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bununla beraber 2017 yılıyla birlikte yapılacak eylem planı ile gündeme gelecek yeni faaliyetlerden ve Verimlilik Genel Müdürlüğünün konuyla ilgili diğer çalışmalarından bahsetti. Oldukça yoğun katılımlı gerçekleşen oturum, soru cevap bölümüyle devam etti.
Etkinliğin ikinci günü “Enerji Verimliliğinde Ulusal Teknoloji Geliştirme Çabaları” konulu oturumda ise Bakanlığımızı temsilen Verimlilik Genel Müdürlüğü’nden Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Dr. Yücel Özkara panelist olarak yer aldı. Oturum başkanlığını TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu’nun yaptığı panelde; Dr. Yücel Özkara, Verimlilik Genel Müdürlüğünce 2016 yılında tamamlanan “İmalat Sanayisinde Kullanılan Elektrik Motorları Envanteri Analiz Raporu”ndan bahsederek, bu araştırmanın sonuç ve bulgularını katılımcılarla paylaştı. Özel sektörden ve TÜBİTAK’tan katılan diğer panelistler ise kendi alanlarında yürütülen çalışmalardan bahsettiler.