İçindekiler
Dergi Arşivi

Ankara Model Fabrikası İş Birliği İmza Töreni Gerçekleştirildi

 

Türkiye’nin İlk Model Fabrikası için yapılan imza töreni 23 Ekim 2017 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Konferans Salonunda gerçekleşti. İmza törenine; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Durukan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Direktörü Claudio Tomasi katıldı.

Tören, Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz’ın Model Fabrika hakkında yaptığı bilgilendirme sunumuyla başladı. Sunumun ardından söz alan ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Durukan, Ekim ayı içerisinde ihalesini tamamlayacakları Model Fabrika binasının OSB’ye ait diğer eğitim atölyeleriyle birlikte büyük bir eğitim merkezine dönüşeceğini belirterek Bakanlığımızla işbirliği içinde olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

“İlerleyen dönemlerde endüstri 4.0 çalışmalarıyla beraber ülkemizin sanayisine yol gösterecek bir çalışma”
ASO Başkanı Nurettin Özdebir ise imza töreninde yaptığı konuşmada, “Ülkemizin en önemli sorunlarından olan cari açığın ve işsizliğin temelinde teknoloji yetersizliği, orta teknoloji tuzağında bulunma ve en önemlisi sanayi genelindeki verimlilik sorunları olduğunu belirterek büyük işletmelerle KOBİ'ler arasındaki verimlilik farkının OECD ülkeleri genelinde 1,8 kat, ülkemizde ise bu oranın TÜİK verilerine göre 5,1 kat seviyesinde olduğunu ifade etti. Ülkemizdeki işletmelerin yüzde 99,8'inin KOBİ olduğuna dikkat çeken Özdebir, ülkemizdeki ciddi verimlilik sorununu gidermek amacıyla Bakanlığımızın Model Fabrika çalışmasına hemen katıldıklarını söyleyerek sanayimiz için çığır açacak bu onurlu görevi ASO ve 1. Organize Sanayi Bölgesi olarak layıkıyla yapmak istediklerini vurguladı.

“Model fabrika, sanayicimize ve KOBİ'lerimize müthiş bir fırsat olacak”
Projenin bütçesi yaklaşık 15 milyon Lira civarında olduğunu ve bir o kadar da ASO ve 1. OSB olarak bu işe artı yatırım yaptıklarını ifade eden ASO Başkanı Özdebir, ilerleyen dönemlerde endüstri 4.0 çalışmalarıyla beraber ülkemizin sanayisine yol gösterecek bu Model Fabrika çalışmasının sanayicilerimiz ve KOBİ'lerimiz açısından müthiş bir fırsat olacağını, görerek öğrenmenin yanında uygulayarak ve yaşayarak öğrenmenin de yolunun açılmış olacağını sözlerine ekledi.

“Sadece Türkiye'ye faydalı olmayacak, diğer ülkelere de örnek teşkil edecek”
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Direktörü Claudio Tomasi de konuşmasında Türkiye'nin 2023 hedeflerine katkıda bulunmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Model fabrikanın, kamu ve özel sektör ortaklığı oluşturacağını belirten Tomasi, şunları kaydetti:

“Model fabrika, endüstriyel hedeflere ulaşılmasının en büyük destekçilerinden biri olacaktır. Bu bağlamda zamanlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yenilenebilirliğin ve verimliliğin artırılabilmesi için burada yapılan çalışmalar sadece Türkiye'ye faydalı olmayacak, diğer ülkelere de örnek teşkil edecektir.”

“Model fabrika olarak adlandırılan bu yapıyı, ‘fabrikaların fabrikası’ olarak da görüyoruz”
İmza töreninde son olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü söz aldı. Bakan Özlü, “Fabrikalarda verimlilik dönüşümünü sağlayacak ilk merkezi kuruyoruz. Model fabrika olarak adlandırılan bu yapıyı, “fabrikaların fabrikası” olarak da görüyoruz. Bugün aynı zamanda, bugüne kadar açılmış bütün fabrikaların dönüşümü düğmesine de basıyoruz. Bu dönüşüm bir verimlilik dönüşümü, aynı zamanda bir yalın dönüşüm ve en önemlisi bir dijital dönüşümdür” dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, konuşmasında, Bakanlık olarak KOBİ'lerin küresel rekabet koşullarına uyum sağlamasını ve bu yarışta geri kalmamasını öncelikli meselelerden biri olarak gördüklerini belirterek, “Bunun için KOBİ'lerimizi, Ar-Ge ve inovasyona yönlendirecek programlar, destekler hazırladık. Çünkü emek yoğun üretimin, yerini teknoloji yoğun üretime bıraktığı bu yeni dönemde, Ar-Ge ve inovasyon var olmanın ön koşulu olarak görülmektedir. Bizim kültürümüzün ekonomi dünyasına sunduğu çok önemli bir söz var: Alın teri kutsaldır. Bu söz; iş barışının, çalışanların memnuniyetinin ve gelişmenin anahtarıdır. Ancak değişen ve dönüşen dünyanın gerçeklerine gözlerimizi kapatamayız. Bu yeni dünya düzeninde akıl teri de, alın teri kadar kutsaldır. Çünkü amansız küresel rekabette bizi öne geçirecek, ileriye taşıyacak olan ekonomik çıktılar; akıl teriyle harmanlanmış alın teri ile mümkündür. İşte o akıl bize bir yandan teknoloji ile donatılmış işletmeleri dayatırken, diğer yandan verimliliği şart koşmaktadır. Biz bugün, bunun gereğini yapmak için önemli bir adım atmak üzere bir araya geldik” ifadelerini kullandı.

“Türkiye'nin ilk Model Fabrikasını kuruyoruz”
“Türkiye'nin ilk Model Fabrikasını kuruyoruz” diyen Özlü, “Bugüne kadar, ekonomide yapılan hamleler, hep açılan fabrikalar ile sembolize edildi. Kurulan her yeni fabrika, yeni bir ekonomik atılım olarak sunuldu, umut oldu. Bu doğruydu. Ama sonrasında; o fabrikaların nasıl çalıştığı, ne kadar verimli olduğu konusuyla pek ilgilenemedik. İşte biz bugün yeni bir sayfa açıyoruz. Fabrikalarda verimlilik dönüşümünü sağlayacak ilk merkezi kuruyoruz. Model fabrika olarak adlandırılan bu yapıyı, “fabrikaların fabrikası” olarak da görüyoruz. Bugün aynı zamanda, bugüne kadar açılmış bütün fabrikaların dönüşümü düğmesine de basıyoruz. Bu dönüşüm bir verimlilik dönüşümü, aynı zamanda bir yalın dönüşüm ve en önemlisi bir dijital dönüşümdür. Çünkü nicelik tek başına bir anlam ifade etmez. O niceliğin içini nitelikle doldurmamız gerekiyor. Artık, üretimin bütün aşamalarında, nicelik kısmının önemi azalmış, nitelik önem kazanmıştır. Bundan sonra üzerinde durmamız gereken husus, her aşamada üretimin niteliğini artırmak olmalıdır. Biz, bu model fabrikayla kaynakların, zamanın ve en önemlisi umudun israf edilmesinin önüne geçiyoruz. Bu yüzden; dünyada son yıllarda sanayileşmiş ülkelerde uygulanan ve çok başarılı örnekleri bulunan bu modeli, işletmelerimizin verimliliğini artırmak için hayata geçiriyoruz. Model fabrika, işletmelerimizin yeni sanayi devrimine geçişinde, önemli bir role sahip olacak. Model fabrika, Türkiye'de kurulacak ilk uygulamalı yetkinlik ve dönüşüm merkezi olması itibarıyla, ülkemiz sanayisinin gelişimine çok önemli katkılar sağlayacak. Model Fabrikayla; sanayimizin verimlilik esaslarına uygun olarak gelişmesinin önünü açacağız. Verimlilik konusunda aksayan yönlerin, model fabrikada iyileştirilmesi yapılacak” değerlendirmesinde bulundu.

“Model fabrikalar, 4. Sanayi Devriminin öngördüğü dijital dönüşümü gerçekleştirmenin önemli birer aracı olacaktır”
Model fabrikada, işçilere meslek edindirme kursu veya klasik işbaşı eğitimleri verilmeyeceğinin altını çizen Bakan Özlü, şöyle konuştu: “Özel bir eğitim metodu uygulanacak. Bu metotla; mühendislerin ve yöneticilerin, düşünme tarzlarını verimlilik odaklı bir şekilde değiştireceğiz. Burada tercih ettiğimiz yöntem; yaparak öğrenme ve öğrendiğini uygulayarak dönüştürme yöntemidir. Yaparak öğrenmeye odaklanan model fabrikalar, gerçek bir üretim ortamında, katılımcılara öğrenirken hata yapma özgürlüğü ve esnekliği sağlamaktadır. Böylece üretimle ilgili fırsatlar ve sorunlar fark edilecektir. Çözüm olanaklarının daha kolay tespit edilmesi sağlanacaktır. Yalın dönüşüm, dijital dönüşüm, ürün geliştirme, enerji verimliliği gibi konularda, işletme çalışanlarının bilgi ve becerilerini artıracağız. Model fabrikalar, 4. Sanayi Devriminin öngördüğü dijital dönüşümü gerçekleştirmenin önemli birer aracı olacaktır. Bu merkezlerin başarısı için; kamu kurumlarının, Sanayi ve Ticaret Odalarının, Organize Sanayi Bölgelerinin, üniversitelerin ve özel sektör kuruluşlarının işbirliği gerekmektedir. Türkiye'nin ilk model fabrikasına, Ankara 1. Organize Sanayi Bölgesi ev sahipliği yapacaktır. Başkentimiz Ankara, verimliliğin ve sanayideki dönüşümün de başkenti olacaktır. Bu nedenle, Ankara'da oluşturulan bu işbirliği modelinin, diğer illerimizde kurulacak model fabrikalar için de örnek olmasını diliyorum.”

“Attığımız bu imza Türkiye'nin sanayisinin çıtasının yükselmesine konulan bir tuğla olacaktır”
Verdikleri desteklerle, işletmeleri ortak bir hedefe doğru yönlendirmeye çalıştıklarını vurgulayan Özlü, “O hedef; işletmelerimizin, Ar-Ge ve inovasyonun önemini özümsemiş, çağı yakalayan yapılar haline gelmesidir. Ar-Ge ve inovasyon, sadece yeni ürünleri içermez. Mevcut işleyişin, verimli hale getirilmesi de bu sürecin önemli bir parçasıdır. Bu nedenle; İşletmelerimizin verimlilik ilkesini kurum kültürü haline getirmesi şarttır. Bilim, teknoloji ve nitelikli insan gücünün uyumlu birlikteliği ile hedefimize ulaşabiliriz. Zamanda, enerjide ve kaynak kullanımında bu ilkeyle oluşturulacak bir yöntem tarzı, bize sıçrama yaptıracaktır. İnanıyorum ki; attığımız bu imza Türkiye'nin sanayisinin çıtasının yükselmesine konulan bir tuğla olacaktır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Türkiye'nin ilk Model Fabrikası için imzalar atıldı. İlk defa Ankara’da ASO 1. Organize Sanayi’de kurulacak olan Model Fabrikanın Ocak 2018’te faaliyete geçmesi beklenmektedir. Faaliyete geçtikten sonra 8-10 firmaya öğren-dönüş pilot programı uygulanacaktır. Kamu ve özel sektör ortak finansmanı ile hayata geçecek merkezin yaklaşık yatırım maliyeti 15 milyon TL olacaktır. Bu maliyetin %35’ini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, %65’ini ise Ankara Sanayi Odası karşılayacaktır.