İçindekiler
Dergi Arşivi

Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü (ENSTITÜSU)

 

Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü (ENSTİTÜSU) ülkemizde ve dünyada su kaynaklı sorunlara çözüm önerileri sunmak amacıyla 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesine göre Bakanlar Kurulunun 2010/103 sayılı kararı ile 01.02.2010 tarihinde kurulmuştur. Misyonu; ülkemiz su kaynaklarının yönetilmesinde su kullanım verimliliğine odaklanarak ilgili kurumlarla iş birliği yapmak; tarım, sanayi ve kentsel su yönetimi konularında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek; suyun etkin yönetimi için politikalar üretmek ve öncü rol oynamaktır. Vizyonu; su yönetimi konusunda uluslararası alanda tanınan, yenilikçi, katılımcı ve yönlendirici bir bilgi merkezi olmaktır. Amacı; tarım, sanayi ve kentsel su kullanımında su kullanım verimliliğini artırmak için modern teknik ve yöntemler geliştirmek; ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaparak su kaynaklı sorunlara çözüm yolları geliştirmek ve karar vericilere yardımcı olacak strateji dokümanları üretmektir.

Ar-Ge faaliyetlerine büyük önem veren ENSTİTÜSU, kuruluşunun ardından kısa süre içerisinde, Su/Atıksu Laboratuvarının kurulmasıyla; su/atıksu analizleri, arıtma, membran teknolojileri ve su/ürün geri kazanımı konularında Üniversite-Sanayi iş birliğine fırsat yaratacak bir araştırma altyapısına kavuşmuştur. Bugüne kadar geçen dönemde 3 adet uluslararası kaynaklı proje tamamlanmıştır. TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı kapsamında desteklenen ve Doç Dr. Gökşen Çapar tarafından yürütülen “Tekstil Endüstrisi-İpek İpliği İşleme Atıksularından Membran Hibrit Prosesler ile Serisin Proteini Geri Kazanımı ve Prototip Serisin Üretimi (114Y461)” adlı proje kapsamında, tekstil sektörünün bir alt dalı olan ipek ipliği işleme prosesinde açığa çıkan atıksulardan değerli bir ham madde olan serisin proteininin membran teknolojisi ile geri kazanılması konusunda laboratuvar ve pilot ölçekli çalışmalar yürütülmektedir.

ENSTİTÜSU, ülkemizin su konusunda ihtiyaç duyduğu uzmanların yetiştirilmesine olanak sağlayacak lisansüstü eğitim programları açılmasına önderlik etmiş; Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde “Entegre Su Yönetimi Anabilim Dalı”, Dış İşleri Bakanlığı ile yapılan iş birliği kapsamında ise Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde “Su Politikaları ve Güvenliği Anabilim Dalı” kurulmasında öncü rol oynamıştır. Açılan programlar, ülkemizde su konusunda şiddetle ihtiyaç duyulan uzmanlaşmaya katkı yapacak olması bakımından büyük öneme sahiptir. ENSTİTÜSU, Üniversitemiz bünyesinde su konusu ile ilgili pek çok fakülte bulunmasının avantajıyla disiplinler arası çalışmalar için önemli bir ortam sağlamakta ve ortak çalışma kültürünü geliştirmektedir. Ülkemizde lisansüstü eğitim alanında ilklerden olan su konusundaki programlar ile kamu kurumlarımızın çalışmalarına önemli katkılar yapacak kapasiteye sahiptir. Su politikaları üzerine açılan İngilizce program ile de, ülkemizin bulunduğu bölgede su kıtlığı yaşayan pek çok ülkeden öğrencinin ilgi odağı olması beklenmektedir.

Bilindiği üzere; dünya nüfusunun artışı ve sanayileşme, tüm dünyada su kaynaklarında gerek kalite gerekse miktar açısından büyük baskı yaratmıştır. Bu baskının artarak devam edeceği beklentisi ve iklim değişikliği, son yıllarda her ülkede sürdürülebilir su yönetimi ve su verimliliği konularının büyük önem kazanmasına yol açmıştır. AB adaylık süreci devam eden ülkemizde, Su Çerçeve Direktifi’ne uyum çalışmaları, başta Orman ve Su İşleri Bakanlığı olmak üzere, ilgili kamu kurum/kuruluşlarımızca hızla devam ettirilmekte, su kütlelerinde “iyi su durumu” hedefine ulaşmak için havza esaslı su yönetimi çalışmaları yürütülmektedir. ENSTİTÜSU, sürdürülebilir su yönetiminde önemli bir araç olarak kullanılan Su Ayak İzi Değerlendirmesi konusunun yaygınlaştırılması için “Su Ayak İzi ve Sanal Su” adlı bir dersi Su Politikaları ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı’na kazandırmıştır. Ayrıca, su ayak izi kavramını geliştiren Twente Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Arjen Hoekstra ve ekibi ile ortak çalışma fırsatı yaratılmıştır. İklim değişikliğinden ciddi derecede etkilenmesi beklenen ülkemizde, tarım sektörünün kırılganlığını incelemek amacıyla AB destekli yeni bir proje başlatılmıştır. Twente Üniversitesi ile birlikte yürütülecek olan proje, Batı Akdeniz Havzası’nda tarım sektörünün iklim değişikliğine karşı kırılganlığının belirlenmesi ve su ayak izlerinin değerlendirilmesini kapsamaktadır.

ENSTİTÜSU, topluma hizmet kapsamında ise Dünya Su Günü etkinlikleri, proje toplantıları ve uluslararası katılımlı çalıştaylar düzenleyerek “sürdürülebilir su yönetimi” konusunda farkındalık yaratmayı hedeflemektedir.