İçindekiler
Dergi Arşivi

“Antalya Organize Sanayi Bölgesinde Endüstriyel Simbiyoz Ve Eko-Verimlilik Projesi” Kapanış Toplantısı Yapıldı

 

Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) ve çevresindeki sanayi/sanayi dışı sektörlerin kaynaklarının etkin kullanımını ve bölgesel kalkınmanın sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlayan “Endüstriyel Simbiyoz ve Eko-Verimlilik Projesi”nin Kapanış Toplantısı 15 Eylül 2017 tarihinde Antalya OSB Bölge Müdürlüğünde, ilgili paydaşların, sanayicilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya Verimlilik Genel Müdürlüğünü temsilen Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Deniz Koç katıldı.

Antalya OSB ile Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) iş birliğinde yürütülen ve 15 Eylül 2015 tarihinde başlatılan “Antalya OSB’de Endüstriyel Simbiyoz ve Eko-Verimlilik Projesi” sonuçlarının ve kazanımlarının katılımcılarla paylaşıldığı toplantının açılış konuşmasını Antalya OSB Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih İncir gerçekleştirdi. Proje Danışmanı Ferda Ulutaş İşevi tarafından da projenin önemi, proje kapsamında yürütülen faaliyetler ve elde edilen sonuçlar katılımcılarla paylaşıldı. Proje çalışmalarına katılan Antalya Alkollü İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş. Firmasının “Endüstriyel Simbiyoz Örneği”, firma yetkilisi Aykut Öner tarafından, Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasının “Eko-Verimlilik Çalışmaları” ise Onur Özcanlı tarafından katılımcılarla paylaşıldı. Kapanış toplantısında ayrıca, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Politika ve Destekleri, Antalya Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Çağatay Karaca tarafından aktarıldı. KOSGEB Antalya İl Müdürü Kazım Akgün ise Endüstriyel Simbiyoz ve Eko-verimlilik Uygulamaları için KOSGEB Finansman Olanakları hakkında kapsamlı bir sunuş gerçekleştirdi.
Birbirinden bağımsız işletmelerin bir araya gelerek çevresel etkilerini azaltmaya ve ekonomik kazanç sağlayarak rekabet gücünü artırmaya yönelik faaliyetleri bütününü ifade eden Endüstriyel Simbiyoz uygulamaları özellikle organize sanayi bölgeleri için etkin olarak uygulanabilecek fırsat alanlarını içermektedir.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde Endüstriyel Simbiyoz ve Eko-Verimlilik Projesi ile firmalar arası ortaklık anlayışının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Antalya ili sanayisinde yönelik sektörel dağılım, çevresel problemler ve öne çıkan atıklar ile ilgili mevcut veriler analiz edilmiştir. Proje sürecinde yürütülen bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri kapsamında OSB firmalarına yönelik iki günlük, eko-verimlilik ve endüstriyel simbiyoz eğitimi verilmiş ve bu eğitim faaliyeti aynı zamanda firmaların olası simbiyotik ilişkileri tartışmaları için bir fırsat olmuştur. Bunun yanı sıra, firma bazında örnek eko-verimlilik etütleri gerçekleştirilmiş, mermer işleme, süt ürünleri ve balık işleme sektörlerinde faaliyet gösteren seçilen firmalarda hammadde, kimyasal madde, su ve enerji tüketimleri ve atıkların azaltılmasına yönelik öneriler geliştirilmiştir. Proje kapsamında OSB Yönetiminin de değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmüş olup, Antalya OSB için eko-endüstriyel park kriterler seti oluşturulmuştur. Bunlara paralel olarak belirlenen üç simbiyoz olanağı için fizibilite çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, mermer çamuru kekinin ve yapı kimyasalları atık hammaddelerinin gübre üretiminde kullanılması, alkollü içecek üretiminden çıkan alkol içerikli yan ürünlerden yeni bir ürün üretilmesi ve OSB Bölge Müdürlüğü ve OSB firmalarının yemek atıklarından kompost üretilmesiyle ilgili fizibilite çalışmaları yürütülmüştür. Proje boyunca ayrıca bir iyi uygulama örneği olarak, alkol üretiminde çıkan karbondioksitten kuru buz ve sıvı karbondioksit elde edilerek çeşitli sektörlerde kullanılmasına yönelik yatırım çalışmaları başlatılmıştır. Proje faaliyetleri ile Antalya OSB için önemli bir altyapı sağlanmış olup, yapılan çalışmaların diğer OSB’ler ve diğer bölgeler için de örnek oluşturması hedeflenmiştir.