İçindekiler
Dergi Arşivi

“Antalya OSB’de Endüstriyel Simbiyoz ve Eko-Verimlilik Projesi” Paydaş Toplantısı ve Çalıştayı Antalya’da Gerçekleştirildi

 

Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) ve çevresindeki sanayi/sanayi dışı sektörlerin kaynaklarının etkin kullanımını ve bölgesel kalkınmanın sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlayan “Endüstriyel Simbiyoz ve Eko-Verimlilik Projesi”nin paydaş toplantısı ve çalıştayı 9 Haziran 2017 tarihinde Antalya OSB Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Toplantıya; Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa İssi, KOSGEB İl Müdürü Kazım Akgün, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu (OSBÜK) Genel Sekreteri Serkan Ata, Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş, Antalya OSB Bölge Müdürü İlhan Metin, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcileri ile çok sayıda Bölge sanayicisi katıldı.

Toplantının açılış konuşması Antalya OSB Başkanı Ali Bahar tarafından gerçekleştirildi. Bahar’ın konuşmasının ardından Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Proje Danışmanı Ferda Ulutaş İşevi “Antalya Endüstriyel Simbiyoz ve Eko-Verimlilik Projesi”ne ilişkin bir bilgilendirme sunumu yaptı. Daha sonra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Selin Engin tarafından “Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün Temiz Üretim Faaliyetleri ve Türkiye İçin Yeşil OSB Çerçevesinin Geliştirilmesi Projesi” başlıklı bir sunum gerçekleştirildi. Bu sunumun ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Uzmanı Oğuzhan Akınç “Endüstriyel Simbiyoz Uygulamalarına Yönelik Atık Yönetimi Uygulamaları” konulu bir bilgilendirme sunumu yaptı. Sunumların tamamlanmasının sonrasında uzmanlar tarafından katılımcıların sorularının yanıtlandığı soru-cevap bölümü gerçekleştirildi. Toplantının sonunda ise Antalya OSB Müteşebbis Heyet ve Denetim Kurulu Üyeleri Fatih Tapçı ile Ahmet Bülbül tarafından sunum yapan uzmanlara teşekkür plaketi takdim edildi.

Toplantının ardından, paydaşların görüş ve önerilerinin değerlendirildiği bir çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştayda gruplara ayrılan katılımcılar, Antalya OSB ve ülke genelinde, belirlenen Eko-endüstriyel Park (Yeşil OSB) kriter setleri kapsamında öncelikli gördükleri kriterleri belirttiler. Ardından, eko-endüstriyel park yaklaşımı çerçevesinde Antalya OSB’de öncelik verilmesi gereken projeler ile bu projelerin önündeki engeller belirlenerek çözüm önerileri geliştirildi.

Proje Hakkında
15 Eylül 2015 tarihinde başlatılan “Antalya OSB’de Endüstriyel Simbiyoz ve Eko-Verimlilik Projesi” Antalya OSB ile TTGV iş birliğinde yürütülmektedir.