İçindekiler
Dergi Arşivi

Arçelik A.Ş. Çayırova Tesislerine Ziyaret

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Anıl Yılmaz, Verimlilik Uygulamaları Daire Başkanı Dr. Mustafa Kemal Akgül, Sanayi ve Teknoloji Uzmanları Dr. Yücel Özkara ile Gürsu Sezen Torun, 2 Kasım 2017 tarihinde Arçelik A.Ş. Çayırova Tesislerini ziyaret etti. Arçelik A.Ş. Çayırova Çamaşır Makinesi Fabrikası, Ar-Ge Merkezi Tesisleri, Atölye 4.0 Tesisleri ve Garage tesislerinin incelendiği ziyaret kapsamında Arçelik yetkilileri ile Elektrik Motorları Sanayicileri Derneği Başkanı, VGM Heyetine eşlik etti.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ziyaret kapsamında öncelikli olarak ‘Elektrik Motorlarında Verimlilik Dönüşümü’ konusu ele alındı. Yapılan karşılıklı değerlendirmelerde, enerji verimli elektrik motorları ve piyasa dönüşümü, elektrik motorları üretim ve ithalatı konusundaki mevzuatlar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kurulacak Dijital-Akıllı Fabrika ve Verimlilik Akademisi, Verimlilik Genel Müdürlüğü ile birlikte farklı kamu kurumlarının, GEF ve UNDP’nin destek verdiği, ‘KOBİ'lerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi Projesi’ konuları gözden geçirildi.

Konuşmaların sonunda, enerji verimli elektrik motoru dönüşümü konusunda yaptırımcı bazı önlemlerin alınması, ilgili mevzuatların dünyadaki iyi örnekler ele alınarak yeniden değerlendirilmesi, ithal elektrik motorlarında, gümrük ve piyasa gözetim denetim faaliyetlerinin aktif bir şekilde devam ettirilmesi, OSB enerji yönetim birimlerinin sorumluluklarının ve yetkinliklerinin artırılması, yerli üreticilerin enerji verimli motor üretimi faaliyetlerini destekler nitelikte aksiyonlar alınması gereklilikleri ortaya çıktı. Yapılacak bu çalışmaların Türkiye’nin 2023 Enerji Hedeflerinin sağlanması açısından önemi vurgulandı.

Ziyaret edilen Arçelik A.Ş. Çamaşır Makinası İşletmesi’nin global rekabetteki yerini güçlendirmek amacıyla her bir müşterisine talep ettiği adette, kalitede, zamanda ve maliyette ürün sunabilmesinin gerekliliği vurgulandı. Bunun için işletmede, ham madde tedarikinden bitmiş ürün teslimine kadar tüm değer zincirinin çevik üretim prensiplerine göre organize edildiği bilgisi paylaşıldı. İşletmede uygulanan hat dengeleme çalışmaları ile yalın üretim ilkelerindeki “israf”lar ortadan kaldırılıyor, otomasyon çalışmaları ile gerekli ama katma değersiz operasyonların insansız araçlar tarafından yapılması sağlanıyor. Özellikle malzeme elleçleme ve montaj/proses otomasyonları konularındaki AGV (otomatik yönlendirmeli araç), ASRS (otomatik stoklama ve dağıtım sistemi), kollaboratif robot ve benzeri uygulamalarla işletme genelindeki otomasyon düzeyi %54’e çıkarılarak “ışıksız fabrika” olma yolunda ilerleniyor. Bu otomasyon oranı dünya üretim işletmeleri ortalamasının çok üzerinde. 4. Sanayi Devrimi konseptleri; büyük veri, veri analitikleri, bulut bilişim, bağlantılılık, nesnelerin interneti, makine öğrenimi, kestirimci bakımla ilgili projeler işletmenin tüm sathında yürütülerek nihai noktada “akıllı fabrika” olması hedefleniyor.

Arçelik A.Ş. Çamaşır Makinesi Fabrikası ziyaretinin ardından Arçelik A.Ş. Ar-Ge Merkezi gezildi. Ar-Ge Merkezi ziyaretinde Malzeme Teknolojileri Laboratuvarı ve Isıl Teknolojiler Laboratuvarı’nda malzeme karakterizasyon ölçümleri, kimyasal testler, plastik malzeme geliştirme çalışmaları, ısıl test odaları, kalorimetrik ölçümler ve prototip ürünler incelendi.

Fabrika ile aynı kampüs alanında bulunan Atölye 4.0’ın çok farklı disiplinlerde uzmanlaşmış çalışanları, üniversite, enstitü ve firmalarla birlikte çalışarak, ileri üretim teknolojileri alanında kendi çözümlerini yaratan bir tesis olduğu bilgisi verildi. Bu tesiste artırılmış ve sanal gerçeklik gibi görsel teknolojileri, insan-robot etkileşimli iş istasyonlarını ve karar verebilen akıllı otomasyon sistemlerini mevcut süreçlerle bütünleştirmek üzerine odaklanıldığı ifade edildi.

Yine aynı kampüs alanında bulunan Garage’da ise yaratıcı ortamın fikir geliştirmeye insanları teşvik ederken, bünyesinde bulunan dijital ileri imalat teknolojileri ile geliştirilen fikirlerin çok hızlı bir şekilde prototip haline getirilerek, müşteriler ile test edildiği merkez tanıtıldı. Altyapısında bulunan yüksek boyutlarda ve hızda üretim yapabilen 3 boyutlu yazıcılar, 3 boyutlu tarayıcılar ve yüksek hızlı CNC tezgâhlarıyla ilgili bilgiler ekibe aktarıldı.

ARÇELİK A.Ş. AR-GE MERKEZLERİ

Sektöründe sürekli fark yaratan, ürünleri ve sahip olduğu teknolojilerle liderliğini küresel arenaya da taşıyan Arçelik A.Ş.’nin elde ettiği bu başarılarının arkasındaki en önemli paylardan biri 26 yıllık Ar-Ge geçmişidir. Arçelik A.Ş’nin “Dünya’ya Saygılı, Dünya’da Saygın” vizyonu doğrultusunda ürünlerinin enerji ve su tüketimi, ses seviyesi gibi çevresel etkilerini azaltmaya yönelik yapılan çalışmalarının çıktısı olarak Türkiye ve dünya pazarlarındaki kullanıcılarına bu anlamda en’leri ve ilk’leri sunmaya ve rekabette en ön sıralarda yer almaya devam ediyor.

Arçelik A.Ş., Türkiye’deki 10, Tayvan, İngiltere, Portekiz ve ABD’deki 4 Ar-Ge Merkezi olmak üzere toplam 14 Ar-Ge Merkezi, 1300’ün üzerinde Ar-Ge çalışanı, uluslararası olarak 3000’e yakın patent başvurusu ile Türkiye’de sektöründe Ar-Ge lideri konumunda bulunuyor.

Teknoloji geliştirmenin yanında geliştirdiği teknolojilerin korunmasına da büyük önem veren, Türkiye’nin Ar-Ge lideri ve patent şampiyonu olan Arçelik A.Ş., Dünya Fikri Haklar Örgütü’nün (WIPO) yayınladığı ve en çok uluslararası patent başvurusu yapan şirketlerin sıralandığı listede 74. sırada yer alarak, bu zamana kadar hem Arçelik A.Ş.’nin hem de Türkiye’nin ulaştığı en iyi dereceye sahip oldu. Son 10 yıldır, Arçelik A.Ş. Dünya Fikri Haklar Örgütünde en çok uluslararası patent başvurusuna sahip ilk 200 şirket arasındaki tek Türk şirketi. Avrupa Patent Enstitüsünün (EPO) son beş yıldır yayınladığı yıllık raporlarına göre, EPO tarafından tescil edilen Türk başvurularının yarısı Arçelik A.Ş. tarafından gerçekleştirildi.

İngiltere, Tayvan ve ABD’de açılan yurt dışı Ar-Ge ofisleriyle Arçelik’in dünya çapındaki Ar-Ge ekosisteminin güçlendirilmesi, dünyanın önde gelen üniversitelerindeki yeteneklere erişilmesi ve dünyanın farklı bölgelerinde gelişmekte olan teknolojileri erken aşamada yakalayarak yenilikçi ürünlerin tasarlanmasındaki rekabetçi avantajın daha da artırılması hedefleniyor.

Yeni nesil Ar-Ge merkezi olarak da tanımlanabilecek Arçelik Garaj, Arçelik A.Ş’nin Çayırova Kampüsü içerisinde 2016’da kuruldu. Garaj içerisinde tasarım odaklı düşünme ve yalın girişim yöntemlerini kullanarak müşteriye değer yaratacak çözümler şirket içi ve dışından katılımcılar ile birlikte geliştiriliyor. Garaj’ın rahat ve yaratıcı ortamı çalışanları fikir geliştirmeye teşvik ederken yine alan içerisindeki ileri dijital imalat teknolojileri sayesinde fikirler kısa bir süre içerisinde prototipe dönüşebiliyor. Global örnekleri arasında teknolojik altyapısıyla ve büyüklüğüyle ayrışan Garaj’dan çıkan fikirlerle geleceğin ürünleri şimdiden üretiliyor. Garaj altyapısında yüksek boyutlarda ve hızda üretim yapabilen 3 boyutlu yazıcılar, 3 boyutlu tarayıcılar ve yüksek hızlı CNC tezgâhları yer alıyor.

Garage yapılanmasıyla birlikte Arçelik A.Ş. çalışanlarının üretim süreçlerindeki hızlı dijital dönüşümün en yeni örneklerini tecrübe edebileceği uygulamalı eğitim ve deneyimleme merkezi olan Atölye 4.0 da kuruldu. Atölye 4.0’da farklı disiplinlerde uzmanlaşmış çalışanlar, üniversite, enstitü ve firmalar ile birlikte çalışarak, ileri üretim teknolojileri alanında kendi çözümlerini yaratıyor. Bu dönüşüm yolculuğuna yüksek otomasyon, veri analitiği, makine öğrenmesi, algısal robotik ve kalite odaklı çevik üretim sistemleri alanlarında yapılan pilot projeler ile başlanıldı.

Dünyanın hızla dijitalleşmesi sektörde değişim ve dönüşüm sürecini tetikledi. Bu kapsamda tüm cihazların birbirleriyle haberleşebilmesine olanak veren ve tüketicilerin hayatını kolaylaştıran teknolojilerin geliştirilmesi, Arçelik A.Ş. Ar-Ge gündeminin üst sıralarında yer alıyor. Akıllı ev teknolojilerine yönelik, nesnelerin interneti kapsamında ilk Arçelik ürünleri 2016 yılı içerisinde HomeWhiz çatısı altında seri üretime alındı. Sektörün en büyük fuar etkinliği olan IFA fuarında akıllı ev teması altında yeni nesil haberleşme gereksinimlerini karşılayan beyaz eşyalar, yeni konsept ürünler ve dış ekosistemlerle entegrasyon çözümleri sergilendi.