İçindekiler
Dergi Arşivi

Asya Verimlilik Teşkilatı Heyeti Bakanlığımızı Ziyaret Etti

 

Asya Verimlilik Teşkilatı (AVT) Genel Sekreteri Dr. Santhi Kanoktanaporn ve beraberindeki AVT İdari ve Mali İşler Direktörü Sherman Loo ve Memur Yumiko Nishio’dan oluşan heyet tarafından 1 Temmuz 2019 tarihinde Bakanlığımıza resmi bir ziyaret gerçekleştirildi. Ziyaret kapsamında, AVT Genel Sekreteri ve heyeti tarafından öncelikle Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez’e bir nezaket ziyareti yapılarak, sonrasında Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürü Dr. Halil İbrahim Çetin başkanlığındaki yönetici ve uzmanlarla üyelik süreci ve Bakanlığımızın verimlilik alanında yürüttüğü faaliyetler hakkında istişarelerde bulunuldu.

AVT Genel Sekreteri Dr. Santhi Kanoktanaporn tarafından yapılan açılış konuşmasında AVT üye ülkelerinin yıllık olarak hazırlanan birer verimlilik master planlarının olması gerekliliğine değinilerek üye devletlerin AVT’ye uyumlu bir verimlilik çalışma programlarının olmasının önemli olduğunu vurgulandı. Santhi, sürdürülebilir verimlilik ve kamu sektörünün verimliliği konusuna da önem verdiklerini belirtti. Örnek olarak Singapur’un yıllık bir verimlilik master planının olduğu, düzenli olarak tutulan verimlilik göstergelerinin kıyaslama (benchmarking) yapılmasında fayda sağladığı ve stratejik gelecek öngörüsü (strategic future foresight) yapılmasına olanak sağladığını ifade edildi. OECD ile yürüttükleri bir projenin bulunduğunu da ekleyen Dr. Santhi, sürdürülebilir verimlilik ve kamu sektörünün verimliliği konusuna da önem verdiklerini belirtti.

Toplantının devamında, Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Gözde Bosnalı tarafından Türkiye’nin ekonomik görünümü, Bakanlığın yapısı ve görevleri, yürütülen verimlilik çalışmaları, Türkiye’nin AVT üyeliğinin geçmişi ve hâlihazırdaki durumu, vizyon ve gelecek sinerjiler konu başlıklarını içeren bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen model fabrika, verimlilik akademisi, verimlilik göstergeleri, verimlilik endeksi, verimlilik ödülleri, verimlilik haftası vb. gibi çalışmaların yürütüldüğünden bahsedildi. Bakanlığımız ve AVT arasında yapılabilecek iş birliği projeleri ve olası sinerjilere aşağıda değinilmiştir:

• Ulusal Verimlilik Master Planları
• İnovasyona Dayalı Verimlilik Artışı
• Endüstri 4.0 ve Akıllı Endüstriyel Dijital Dönüşüm
• Mükemmeliyet Merkezleri
• AVT Bilgi Teknolojisi Programı
• Yeşil Verimliliğin Teşviki
• AVT Sertifikalı Verimlilik Uygulayıcıları Programı
• Uzman ve Know-How Değişimi (Eğiticilerin Eğitimi)
• Çokuluslu Kapasite Geliştirme Programları
• Ülkeye Özgü Verimlilik Programları
• eAPO-Dijital-Öğrenme Platformu
• AVT Araştırma ve Yayınları
• Verimlilik Ölçümü
• Uluslararası Konferanslar ve Gözlemsel Çalışma Misyonları
• Gösterim Şirketlerinin Gelişimi
• AVT Verimlilik Veritabanı
• Kamu Sektöründe Verimlilik

Toplantının ikinci bölümünde, AVT Yönetim ve Finans Departmanı Yöneticisi Sherman Loo sunumunda, AVT Kuruluş Anlaşması’nın faaliyetler başlıklı 6. maddesinde belirtildiği şekliyle verimliliğin ülkelerin ihtiyaçlarına göre ve istenen düzeyde geliştirilmesini sağlamak amacıyla belli bir alanda uzmanlaşmış ve diğer kuruluşların bünyesinde onların bilgi ve deneyimine dayalı programlar uygulayarak sonuç odaklı öncü bir yaklaşım benimsediklerini de ifade etti. Bu doğrultuda üyelerin ulusal verimlilik programlarını oluşturmak, güçlendirmek ve sürekli iyileştirmelerine yardımcı olduklarını, bütçesinin izin verdiği oranda verimlilikle ilgili özel konularda bölgesel merkezler kurarak devamlılığını sağlamaya çalıştıklarını belirtti. Buna ek olarak, AVT kurs ve eğitimlerine katılan kişilerin sonrasında follow-up eğitimine katılmaya davet edildiklerini, ülkelerinde yapmış oldukları eğitim, konferans, seminer ve uygulamaları takip ettiklerini ve eğiticilerin eğitilmesi konusunda da çalıştıklarını belirtti. Ayrıca e-APO web sitesinden AVT’nin çalışma alanlarında uzaktan eğitim ve sertifika alma imkânı sunulduğu da vurgulandı.

Toplantının öğleden sonraki kısmında Ankara Sanayi Odası 1. OSB’de yer alan KOBİ Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi’ne (Model Fabrika) teknik saha ziyareti gerçekleştirildi. Fabrikada gerçekleştirilen yalın üretim ve dijital dönüşüm konulu teknik ve uygulamalı eğitimler ile “öğren-dönüş” isimli birebir firma danışmanlık hizmetleri konusunda AVT heyetine bilgiler aktarıldı.

Asya Verimlilik Teşkilatı, Asya ve Pasifik’te verimliliği artırarak sosyo-ekonomik gelişime katkı sağlama misyonuyla 1961 yılında Tokyo’da kurulan ve uluslararası bölgesel bir kuruluştur. Karşılıklı iş birliği içinde Asya ülkelerinde verimliliğin artırılmasını amaçlayan AVT, Birleşmiş Milletler Asya-Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu’na üye olan tüm ülkelere açık olup toplam 20 üye ülkeden (Japonya, Hindistan, G. Kore, Singapur, Malezya, İran, Pakistan, Tayvan, Fiji, Hong Kong, Endonezya, Tayland, Laos, Moğolistan, Nepal, Bangladeş, Kamboçya, Filipinler, Sri Lanka, Vietnam) oluşmaktadır. 10. Kalkınma Planının Birinci Öncelikli Dönüşüm Programı olan “Üretimde Verimliliğin Artırılması Öncelikli Dönüşüm Programı” ile 2015-2018 Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı içerisinde ülkemizin Asya Verimlilik Teşkilatı'na (AVT) tam üyelik çalışmalarının yürütülmesi eylemi yer almaktadır. AVT’ye üyelik sürecinde ülkemiz 10 yıla yakın süredir gözlemci üye sıfatıyla Genel Kurul toplantılarına katılmaktadır. Tam üyelik aşamasında gelinen noktada, taslak kanunun önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulunda onaylanması beklenmektedir. Türkiye’nin üyeliği AVT Genel Kurulu’nda oy çokluğu ile kabul edilmiş olup TBMM yasama sürecinin en kısa zamanda tamamlanmasıyla ülkemiz kalkınmasına yüksek seviyede müspet etkileri olacağı değerlendirilmektedir.