İçindekiler
Dergi Arşivi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın Mesajı

Fikri IŞIK / Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

Ülkelerin tarihlerinde çok kritik eşikler, dönüm noktaları vardır. Türkiye için de 3 Kasım 2002 tarihi, işte böyle bir anlam ve değer taşıyor. Çünkü millet olarak, işte bu tarihten itibaren, gerçekten de çok büyük başarılara imza attık, büyük bir değişim yaşadık. 11 yılda başardığımız her şeyden büyük bir güç alıyor ve bugün, daha büyük hedeflere doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bu ülkenin çok daha büyük işler başarabileceğini, hayatın her alanında lider bir ülke inşa edebileceğimizi biliyoruz. Bu nedenle, bilim ve teknolojiye ayrı bir önem atfediyoruz. Çünkü ülkemizin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olması demek, aynı zamanda dünyanın en iyi üniversitelerine, araştırma merkezlerine, bilim insanlarına, teknoloji firmalarına da sahip olmamız gerektiğine işaret ediyor.

Yıllık 500 milyar dolar ihracat hedefimize ulaşabilmemiz için, daha yüksek katma değerli ve ileri teknolojili bir üretim yapısı oluşturacağız. Son 11 yılda düşük teknolojiden orta teknolojiye geçtiğimiz gibi, bundan sonra yüksek teknolojiye geçiş yapacağız. İşte bu açıdan, 2011 yılında genel seçimlerden sonra kamuda gerçekleştirdiğimiz re-organizasyonu çok önemsiyorum. Çünkü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nı ihdas etmemizle birlikte, bilgi üretimi, bilginin ticarileşmesi, üniversite-sanayi işbirliği gibi konulara daha fazla odaklanan, bir yönüyle üniversiteye diğer yönüyle de sanayiye bakan bir yapı oluşturmuş olduk.

Bu yapının, 2023 hedeflerimize ulaşmamızda kilit bir rol oynayacağına inanıyorum. Zaten Bakanlığımız, geride kalan 2,5 yıl içinde, Nihat Ergün gibi bir ismin liderliğinde, özellikle strateji planları, girişimcilik, KOBİ ve Ar-Ge destekleri, üniversite-sanayi işbirliği, Ar-Ge merkezleri ve teknoparklar gibi alanlarda çok değerli çalışmalar gerçekleştirdi. Biz de bize verilen bu emaneti hakkıyla taşımaya, Bakanlığımızın yürütmekte olduğu bu değerli çalışmaları daha da ileri taşımaya gayret edeceğiz. Bu süreçte, Verimlilik Genel Müdürlüğümüzün çalışmaları bizim için büyük bir önem taşıyacak. Zira hem Bakanlığımızın hem de bağlı kuruluşlarımızın çalışmalarında, sürekli olarak verimlilik esasına göre hareket edeceğiz. Biz kendi bünyemizde bunu başaracağız ve böylece reel sektörümüzü de bu istikamete sevk edebileceğiz. Verimlilik kültürünü iş dünyamızın her alanında hâkim kılacağız.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ailesi olarak, memleketimiz için çok hayırlı, çok değerli işler başaracağız. Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasına büyük katkı vereceğimizi biliyor olmanın, şahsıma ve mesai arkadaşlarıma büyük bir heyecan yaşattığını özellikle ifade etmek istiyorum.