İçindekiler
Dergi Arşivi

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Enerji Verimli Motorlar Uzman Görevgücü Toplantıları Paris’te Gerçekleştirildi

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNEP) ile Küresel Çevre Fonu Verimlilik için Birlik Girişimi (GEF United for Efficiency Initiative) tarafından düzenlenen “Elektrik Motorları Uzman Görevgücü” toplantıları 17-18 Ağustos 2016 tarihlerinde Paris’te gerçekleştirildi

 

Enerji Verimli Elektrik Motorlarına ilişkin Görevgücünde UNEP’in davetiyle ülkemizi temsilen Bakanlığımız da üye olarak yer aldı. Paris’te gerçekleştirilen toplantılara Verimlilik Genel Müdürlüğünden Mevlüt Hürol Mete katılarak, iki farklı oturumda “Türkiye’deki motor envanter çalışması” ile “Türkiye’deki enerji verimliliği ve elektrik motorları konusundaki yasal düzenlemeler ve politikalar” konusunda sunumlar gerçekleştirdi.

UNEP’in yanı sıra, UNIDO, Uluslararası Bakır Birliği (ICA), motor üreticileri ile çeşitli ülkelerden toplam 18 üyenin yer aldığı Görevgücü, Mart 2017’ye kadar enerji verimli elektrik motorlarına ilişkin bir politika dokümanı hazırlamakla görevlendirildi. Özellikle gelişmekte olan ülke pazarlarında enerji verimliliği yüksek elektrik motorlarına geçişin hızlandırılması amacıyla, karar vericilere yönelik hazırlanacak olan bu dokümanda Türkiye’deki iyi uygulamaların da yer alması öngörülmektedir.

Bilindiği üzere Onuncu Kalkınma Planı kapsamında Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen “Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Eylem Planı” ile sanayide kullanılan verimsiz elektrik motorlarına yönelik bir dönüşümü programı başlatılmıştır. Bu program kapsamında yürütülen envanter çalışması ile yaklaşık 900 sanayi işletmesinden temin edilen verilerle 95.000 adet motora ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı bir veritabanı oluşturulmuştur. Bunun yanı sıra, yine Bakanlığımızın koordinasyonunda UNDP iş birliği ile enerji verimli elektrik motorlarına yönelik bir GEF Projesi hazırlanmıştır. Bakanlığımızın son dönemdeki öncelikli çalışma alanlarından birisi olan “elektrik motorlarının dönüşümü”, sanayinin, çevresel ve ekonomik kazanç sağlaması açısından son derece önemli bir programdır. Bu doğrultuda ülkemizin görev gücünde temsil edilmesi; sanayide motor dönüşümü konusunda uluslararası alanda gerçekleştirilen çalışmaların izlenmesi, işbirliği fırsatlarının değerlendirilmesi ve ülkemizde bu alanda gerçekleştirilecek çalışmalara yol gösterici olabilmesi açısından önem taşımaktadır.

Verimlilik için Birlik (U4E) Girişimi, gelişmekte olan ekonomilerde enerji verimli ürünlere yönelik pazar dönüşümünü destekleyen bir kamu-özel sektör ortaklığıdır. Bu Girişim aynı zamanda, Birleşmiş Milletler tarafından liderlik edilen “Herkes için Sürdürülebilir Enerji – Sustainable Energy for All” programının da bir parçasıdır. U4E Uzman Görevgücü ise kamu kurumları, uluslararası organizasyonlar, akademik kuruluşlar, üreticiler ve finansal kurumların politika düzeyinde ve teknik alandaki temsilcilerinden oluşmaktadır. Görevgücü üyeleri, enerji verimli ürünlere yönelik pazar oluşturmada politika ve stratejiler geliştirerek, iyi uygulamaların yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktadır.