İçindekiler
Dergi Arşivi

BUTEKOM “II. Temiz Üretim Günleri” Etkinliği Bursa’da Gerçekleştirildi

 

Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM), Tekstil Sektöründe Temiz Üretim konulu etkinliklerinden ikincisini 23 Mart 2017 tarihinde Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yeni binasında gerçekleştirdi. Tekstilde Temiz Üretim etkinlikleri, temiz üretim fırsatları ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak isteyen işletmelere ulaşmayı hedefliyor.

Etkinlik, Verimlilik Genel Müdürlüğü Sanayi ve Teknoloji Uzmanı İlknur Frolet tarafından yapılan sunumla başladı. Sunumda, Temiz Üretim alanında ülkemizdeki mevcut durum, Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından Temiz Üretim alanında gerçekleştirilen ve planlanan faaliyetler öncelikli olarak aktarıldı. Ardından, Tekstil Sektörü için VGM tarafında hesaplanan Sürdürülebilir Üretim Göstergelerinin yıllara göre gösterdiği değişim katılımcılarla paylaşıldı. Türkiye’de tekstil sektöründe Avrupa Birliği’ne uyum kriterleri çerçevesindeki uygulamalar ve işletmelerde bilinç düzeyinin yükselmesi nedeniyle sürdürülebilir üretim göstergelerinde 2008-2014 yılları arasında gerçekleşen olumlu gelişmeler göstergelerden de izlenebiliyor. Çevre harcamalarının ve çevresel istihdamın düşüşü ise, sektörde bu konuda dış uzman/danışman kullanımının yaygınlaşmasına bağlanıyor.

LCWaikiki Malzeme Kalite Güvence Müdürü Arzu Konyalı, Tehlikeli Atıkların Sıfır Deşarjı (ZDHC) ve Uygulamaları konusunda yaptığı sunumda tedarik zincirleri boyunca uyguladıkları kontrolleri, yapılan işbirliklerini ve firma ürünlerinde sıfır deşarj hedefine ulaşmak için yapılan diğer çalışmaları aktardı. Tehlikeli Atıkların Sıfır Deşarjı (ZDHC), Green Peace Örgütü tarafından başlatılan ve büyük ve pazar payı geniş işletmelerin çevreye verdikleri zararın engellenmesi için geliştirilen bir insiyatif.

Program, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Enerji Verimliliği Merkezi Yöneticisi Canpolat Çakal’ın yaptığı sunum ile devam etti. Tekstil sektüründe enerji verimliliği uygulamalarının yatırım tutarları ve yatırımın geri dönüş sürelerinin kısalığı göz önüne alındığında altın fırsatlar olarak değerlendirilebileceğini aktaran Çakal, buna karşın firmaların uygulamaların başlatılması için istekli olmadıklarını belirtti. İşletmelerde devlet destekleri konusunda beklentinin yüksek olduğu ve işletmelerin özkaynaklarıyla bu tür yatırımlara yönelmesinin uzun ikna süreçleri gerektirdiğini aktardı.

Son olarak söz alan Hohenstein Enstitüsü Oeko-Tex Bölüm Sorumlusu Bahadır Bulut ise tekstil sektöründe uygulanan ve işletmenin çevreye etkisini ve işletmenin izlemesi gereken süreçleri düzenleyen Oeko-Tex sertifikaları konusunda ayrıntılı bilgi aktardı.

BUTEKOM, Tekstil Sektöründe Temiz Üretim konulu etkinliklerini her yıl tekrarlamayı planlıyor.