İçindekiler
Dergi Arşivi

KOSGEB Başarılı Kobi ve Girişimcileri Ödüllendiriyor

 

KOBİ’lerin rekabet güçlerini geliştirmeye ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik nitelikli hizmet sunarak, KOBİ’lerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmak misyonuyla KOBİ’lere ve girişimcilere hizmet ve desteklerini sunan KOSGEB, başarılı işletmelerin ve girişimcilerin ödüllendirilmesi amacıyla 28.02.2012 tarihinde geleneksel olarak her yıl düzenlenmesi planlanan “KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri” uygulamasını başlattı.

“KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri” organizasyonunun ilki dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş olup bugüne kadar 4 kez düzenlenmiştir. Ödül töreninin beşincisinin de önümüzdeki günlerde yapılması planlanmaktadır.

KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri; Yılın Başarılı KOBİ Büyük Ödülü, Yılın Başarılı KOBİ Ödülleri ve Yılın Başarılı Girişimci Ödülleri kategorilerinde olmak üzere verilmektedir.

Kategoriler ve Başvuru Şartları
a)Yılın Başarılı KOBİ Büyük Ödülü:
Başvuru Şartları: Son 3 (üç) mali yıl içinde istikrarlı bir büyüme sağlayan, en az 5 mali yıl önce kurulmuş ve yüksek bir pazar payına sahip olmak, ihracat oranı, verimlilik düzeyi, sağladığı istihdam ile katma değer oluşturmak, kurumsallaşmasını tamamlamış, marka tanınırlığı yüksek olmak ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almak.

b) Yılın Başarılı KOBİ Ödülleri
• Yılın İnovatif KOBİ Ödülü
Başvuru Şartları: Son 3 (üç) mali yıl içinde Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ile mevcut/yeni pazarlara başarıyla sunulan yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikriyle başarı elde etmiş olmak.
• Yılın İşbirliği Güç Birliği Yapan KOBİ Ödülü
Başvuru Şartları: Son 3 (üç) mali yıl içindeki performansı dikkate alınarak, en az 5 (beş) işletmenin bir araya gelerek yaptıkları iş birliği-güç birliği kapsamında; üretim, istihdam, teknoloji düzeyi ve ihracatın artırılmasıyla tasarım, pazarlama ve iş birliği kültürünün gelişmesi konularında bulundukları bölgeye katkı sağlayarak, en iyi iş birliği-güç birliği modelini oluşturmuş ve sürdürülebilirliğini sağlamış olmak.
• Yılın İhracatçı KOBİ Ödülü
Başvuru Şartları: Son 3 (üç) mali yıl içinde her yıl net satış hasılatı tutarının en az %50’sini doğrudan ihracat gelirlerinden elde etmiş ve bunu ilgili resmi kuruluşlardan belgelemiş olmak.
• Yılın Çevre Dostu KOBİ Ödülü
Başvuru Şartları: Son 3 (üç) mali yıl içinde üretim ve hizmet süreçlerini çevreye olumlu katkı sağlayacak şekilde geliştirmiş olmak.

c) Yılın Başarılı Girişimci Ödülleri
• Yılın Genç Girişimci Ödülü
Başvuru Şartları: İşletmedeki kurucu ortaklık payı ve başvuru esnasındaki ortaklık payı en az %30 (otuz) olan ve işletmesini kurduğu yıl itibarıyla 35 yaşını geçmemiş genç girişimci olmak.
• Yılın Kadın Girişimci Ödülü
Başvuru Şartları: İşletmedeki kurucu ortaklık payı ve başvuru esnasındaki ortaklık payı en az %30 (otuz) olan kadın girişimci olmak.
• Yılın Küresel Doğan Girişimci Ödülü
Başvuru Şartları: Kuruluş yılından itibaren toplam net satış hasılatı tutarının ortalamasının en az %25’i ihracat gelirlerinden oluşmak ve uluslararası iş birliği yapmış olmak.
• Yılın İnovatif Girişimci Ödülü
Başvuru Şartları: Kamu kurum/kuruluşlarından destek alarak inovatif bir iş fikriyle işini kurmuş ve başarıyla tamamlamış olmak.

Değerlendirme Süreçleri
Ön Değerlendirme Süreci: Başvurular, belirlenen kriterler üzerinden sistem tarafından değerlendirilir ve puanlanır. Ön değerlendirmeden geçen işletmeler başvuru evraklarını ilgili KOSGEB Müdürlüğüne iletir.
Finalistlerin Belirlenmesi: Başvurular Değerlendirme Komisyonları marifetiyle değerlendirilerek, her kategoride 5 olmak üzere toplamda 45 finalist belirlenir.

Kategori Birincilerinin Belirlenmesi: KOSGEB, özel sektör, kamu kurum/kuruluşları, ekonomi alanında öne çıkmış yazarlar ve üniversitelerden olmak üzere toplam 7 (yedi) kişiden oluşan jürinin değerlendirmesi sonucu kategori birincileri belirlenir.

Ödül
(1) Bölgesel Değerlendirme ve Genel Değerlendirme sonucunda her kategori birincisine “KOSGEB Yılın Başarılı İşletmesi Logosu”nu bir yıl boyunca kullanma hakkı sağlanır.

(2) KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında Genel Değerlendirme sonucunda finale kalan işletmeler KOSGEB tarafından düzenlenen Yurtdışı İş Gezisi Desteğinden bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın ilgili mevzuat kapsamında %100 (yüz) oranında desteklenir (son iki yıldır destek kararı alınmış olup bu destek kapsamında son iki yıl içerisinde finale kalan bütün işletmelerin katılımlarıyla Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda ve Almanya’ya iş gezileri düzenlenmiştir).

(3) Genel değerlendirme sonucunda belirlenen kategori birincilerine KOSGEB tarafından para ödülü de verilebilir. Bu durumda verilecek olan para ödülü tutarı yıllık olarak belirlenir ve başvuru duyurusunda ilan edilir.