İçindekiler
Dergi Arşivi

OECD Kaynak Verimliliği ve Atıklar Çalışma Grubu’nun 9. Toplantısı Paris’te Düzenlendi

 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Çevre Politikaları Komitesi’ne bağlı Kaynak Verimliliği ve Atıklar Çalışma Grubu’nun 9. toplantısı, 13-14 Haziran 2017 tarihlerinde Paris’te gerçekleştirildi.

Paris OECD Kongre Merkezi’nde düzenlenen çalıştaya ülkemizi temsilen Sanayi ve Teknoloji Uzmanları Özlem Durmuş ve Nilay Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı Orcan Ufuk Eker katılım sağladı.

Çalışma Grubu Sekretaryasından Peter Börkey tarafından yapılan bir sunumla başlayan toplantının ilk gününde, OECD yetkililerince döngüsel ekonomi, döngüsel ekonomi için yeni iş modelleri, döngüsel ekonomiye geçişin makroekonomik etkileri, internet satışları ve artan üretici sorumlulukları konularında yürütülen farklı çalışmalarla ilgili bilgilendirici sunumlar yapılarak, ülke temsilcilerinin katkıları alındı. Toplantının ilk gününde ayrıca, döngüsel ekonomiye geçiş ve atık yönetimi politikalarında plastikler, kullanılan kimyasallar, eko-tasarım gibi elementlerin rolüne de vurgu yapıldı. Bu kapsamda, sürdürülebilir plastiklerin tasarımıyla ilgili olan ve organizasyonunu OECD Kaynak Verimliliği ve Atıklar Çalışma Grubu ile OECD Kimyasallar Komitesinin ortaklaşa yürüttüğü bir çalıştayın taslak programı konusunda katılımcılardan görüş alındı ve katılımcılara plastiklerle ilgili OECD bünyesinde yürütülen iki ayrı proje hakkında bilgi aktarıldı.

Toplantının ikinci gününde, özellikle gıda atıklarının önlenmesi ve bu alandaki politikaların değerlendirilmesi üzerinde duruldu. Katılımcı ülkelerin söz alarak kendi ülkelerindeki gıda atıklarının önlenmesine yönelik girişimleri ve bu alandaki politikaların etkinliğinin ve etkililiğinin ölçülmesine ve değerlendirilmesine yönelik iyi uygulama örneklerini paylaştıkları ilk oturumda, ülkemizi temsilen söz alan Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Özlem Durmuş tarafından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde konuyla ilgili yürütülen proje ve diğer çalışmalar hakkında bilgi verildi. İzleyen oturumda ise İsrail temsilcileri, İsrail’deki atık yönetimi politikalarındaki gelişmelere ilişkin bir sunum yaptı ve farklı ülkelerdeki iyi uygulama örnekleri üzerinden görüş alışverişinde bulunuldu. Kaynak Verimliliği ve Atıklar Çalışma Grubu’nun çalışma yöntemine ilişkin önerilerin alındığı son oturumda, mevcut çalışma yönteminin ve görev tanımlarının, Çalışma Grubunun etkin bir şekilde işlemesine olanak sağlayacak yeterlilikte olduğu konusunda görüş birliğine varıldı.