İçindekiler
Dergi Arşivi

Sanayimizin Uzun Dönemli Vizyonu, Sanayi Stratejisi ve Sektörel Stratejiler

Prof. Dr. Ersan ASLAN / Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı

 

Dünyanın küresel bir pazara dönüştüğü, ekonomi başta olmak üzere birçok alanda ülkeler arasında sınırların kalktığı ve bilginin gücü tayin ettiği günümüz dünyasında, bilgiyi üreten ve ürettiği bilgiyi teknolojik ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde ürüne dönüştüren toplumlar, müreffeh ve güçlü ülkeler haline gelmişlerdir.

Dünya artık endüstri toplumundan bilgi toplumuna, iş gücü ağırlıklı teknolojiden yüksek teknolojiye, ulusal ekonomiden dünya ekonomisine doğru hızlı bir değişim içindedir. Bu yeni düzende, bilgiyi üretebilen ve bilgiyi yönetebilen ülkeler uluslararası rekabette avantaj kazanmaktadır. Küresel rekabet koşullarında bu araçtan etkin olarak yararlanamayan ülkeler ise yarışın dışında kalma tehdidiyle karşı karşıyadır. Bu süreç incelendiğinde, gelişmiş ülkelerde ilerlemenin lokomotifinin her zaman sanayi olduğu görülecektir.

Son yıllarda Türkiye’nin imalat sanayisinde niteliksel ve niceliksel bir dönüşüm yaşanmış ve özellikle imalat sanayinin genelinde düşük teknolojili üretimden orta teknolojili üretim yapısına geçiş konusunda önemli bir mesafe alınmıştır. Düşük teknolojili ürünlerin üretim ve ihracat payı azalış gösterirken, orta-düşük ve orta-yüksek teknolojili ürünlerin üretim ve ihracat paylarında gözle görülür bir artış yaşanmıştır.

Türkiye ekonomisinin yüksek gelirli bir ekonomi olması ve orta gelir tuzağı tehlikesiyle karşı karşıya kalmaması için imalat sanayisinin gelişiminin hızlandırılması ve katma değeri yüksek ileri teknoloji ürünlerin üretim ve ihracat içerisindeki payının artırılması önem arz etmektedir.

Bakanlığımız “Girişimciliğe, yenilikçiliğe, bilimsel gelişmeye ve yüksek katma değerli teknoloji üretimine dayalı, bilgi tabanlı ve rekabetçi ekonomik yapısıyla dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasında yer alan bir Türkiye’nin oluşumunda öncü olmak” vizyonu çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu vizyonu gerçekleştirmek için bilim, sanayi ve teknoloji alanında politika, strateji, plan ve programlar geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak en önemli faaliyetlerimiz arasında yer almaktadır.

Bakanlığımız koordinasyonunda hazırlanan ve 72 eylemden oluşan Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (2011-2014), % 85’in üzerinde başarıyla uygulanmıştır.

Bakanlığımız koordinasyonunda sektörel strateji çalışmaları da devam etmektedir. Türkiye Demir Çelik ve Demir Dışı Metaller Sektörü Strateji Belgesi (2012-2016), Türkiye Kimya Sektörü Strateji Belgesi (2012-2016), Türkiye Elektrik ve Elektronik Sektörü Strateji Belgesi (2012-2016), Türkiye Seramik Sektörü Strateji Belgesi (2012-2016) uygulanma, izlenme ve değerlendirilme faaliyetleri 2013 yılından itibaren devam etmektedir. Yeni döneme yönelik hazırlanan Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi (2015-2018) 4 Haziran 2015 tarihinde Yüksek Planlama Kurulu’na sunulmuş olup Türkiye Makine Sektörü Strateji Belgesi’nin (2015-2018) yenilenmesi çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Yüksek Planlama Kurulu'nun 18/06/2015 tarihli ve 2015/25 sayılı Kararı ile kabul edilen Türkiye Tekstil, Hazırgiyim ve Deri Ürünleri Strateji Belgesi (2015-2018) 25 Haziran 2015 tarihli ve 29397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bakanlığımız koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanan Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (2015-2018) ise Yüksek Planlama Kurulu'nun 18 Haziran 2015 tarihli ve 2015/24 sayılı Kararı ile onaylanmış; 25 Haziran 2015 tarihli ve 29397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerde Afro-Avrasya’nın tasarım ve üretim üssü olmak” vizyonu çerçevesinde oluşturulan ve 70 eylemden oluşan Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi yeni dönemde de, “Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknolojili ürünlerin üretildiği, nitelikli iş gücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümünü hızlandırmak” amacına odaklanmıştır.

Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (2015-2018), Onuncu Kalkınma Planı Büyüme Stratejisi ve İmalat Sanayi Dönüşümü ana eksenleri esas alınarak, yerli, yenilikçi ve yeşil üretimi teşvik edecek şekilde kurgulanmıştır.

Üreten, ürettiğini ihraç eden, yenilik ve değişim yaratan, bilim ve teknoloji alanında potansiyelini ortaya koymayı başarmış, dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri haline gelmiş bir Türkiye ideali çerçevesinde; önümüzdeki dört yıllık dönem için sanayimizin yol haritasını ortaya koyan Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi’nin (2015-2018) kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte başarıyla uygulanması için Bakanlığımız tarafından gerekli çalışmalar yürütülecek ve her türlü tedbir alınacaktır.