İçindekiler
Dergi Arşivi

“Türkiye İçin Yeşil OSB Çerçevesinin Geliştirilmesi Projesi Teknik Olanaklar Ve Mevzuat/Finansman Mekanizmaları Çalıştayı” Ankara’da Gerçekleştirildi

 

“Türkiye İçin Yeşil OSB Çerçevesinin Geliştirilmesi Projesi Teknik Olanaklar ve Mevzuat/Finansman Mekanizmaları Çalıştayı” Verimlilik Genel Müdürlüğü ve Dünya Bankası Uluslararası Finans Kuruluşu işbirliğinde 27 Temmuz 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

OSB temsilcilerinin yanı sıra çeşitli kalkınma ajansları, sanayi işletmeleri ve kamu kurumları temsilcilerinin de katılım sağladığı çalıştayın öğleden önceki ilk bölümü, Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz ile Dünya Bankası Grubu Endüstriyel Kaynak Verimliliği Uzmanı Sinem Demir’in açılış konuşmalarıyla başladı. Dünya Bankası ve Bakanlığın endüstriyel simbiyoz uygulamalarına dair vizyonlarını ve projede gelinen mevcut durumu konu alan açılış konuşmalarının ardından çalıştay, Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Cihan Usta’nın “Türkiye’de Organize Sanayi Bölgelerinin Durumu” başlıklı ve Prof. Dr. Göksel Demirer’in “Yeşil OSB/Eko-endüstriyel Park Kavramı ve Dünya Örnekleri” başlıklı, endüstriyel simbiyoz yaklaşımı ve eko-endüstriyel parklar konularında Türkiye ve dünyadaki mevcut durumu açıklayan sunumlarıyla devam etti. Çalıştayın öğleden önceki bölümü danışma firma GTE Carbon Uzmanları Dr. Emrah Alkaya, Engin Koç ve Cansu Perdeli’nin proje kapsamında gerçekleştirilen saha çalışmaları, konuya dair mevzuat, uygulanması planlanan iş modelleri, OSB aksiyon planları ve belirlenecek yeşil OSB kriterleri hakkında yaptığı bilgilendirmelerle son buldu.

Katılımcıların endüstriyel simbiyoz yaklaşımına dair görüşlerini almak ve bu görüşler doğrultusunda projeye yön vermek amacıyla gerçekleştirilen çalıştayın öğleden sonraki ikinci bölümü art arda iki oturum şeklinde düzenlendi. Katılımcıların karma olarak, 8-10’ar kişilik gruplar halinde ayrı masalarda çalıştırıldığı oturumların ilkinde yeşil OSB yaklaşımının teknik olanakları değerlendirildi, ikinci oturumda ise yeşil OSB yaklaşımının mevzuat, finansman ve kriterleri olmak üzere üç farklı yönü tartışıldı. Farklı masaların üretmiş olduğu görüş ve değerlendirmelerin moderatörler tarafından tüm katılımcılara kısaca bildirilmesiyle çalıştay sona erdi.

Proje Hakkında

Verimlilik Genel Müdürlüğü ve Dünya Bankası Uluslararası Finans Kuruluşu (DB-IFC) işbirliğinde Kasım 2016’da, “Eko-Endüstriyel Parklar” temalı “Türkiye için Yeşil OSB Çerçevesinin Geliştirilmesi Projesi” isimli, yeşil OSB’ler için ulusal bir çerçeve oluşturulması ve organize sanayi bölgelerinde yeşil rekabetçilik fırsatlarının ortaya konulması amacıyla bir proje başlatılmıştır. Projenin ana hedefi, Türkiye için kapsamlı bir Yeşil OSB çerçevesi geliştirmektir. Ayrıca proje kapsamında, OSB'lerde kaynak verimliliği, enerji verimliliği, yeşil altyapı (temiz enerji, atık su arıtımı, vb.) ve döngüsellik konularında potansiyelleri ve olası eylemleri belirlemek için bir teknik tespit çalışması gerçekleştirilmektedir. Teknik analiz çalışmalarına dayanarak, tanımlanan eylemlerin yasal düzenleyici çerçevesi proje kapsamında değerlendirecek ve Türkiye'de Yeşil OSB'lere geçiş için bir yol haritası çıkaracaktır.

Proje kapsamında gelinen aşamada, seçilen dört OSB’de (İzmir Atatürk OSB, Bursa OSB, Adana Hacı Sabancı OSB ve Ankara Sanayi Odası 1. OSB) kaynak tüketimi yoğun sektörlerde saha çalışmaları yürütülerek kaynak verimliliği, su verimliliği, yeşil altyapı ve endüstriyel simbiyoz olanakları gibi alanlarda saha çalışmaları yapılmış, aynı zamanda literatür araştırmaları ve teknik analizler gerçekleştirilmiştir.