İçindekiler
Dergi Arşivi

Türkiye’de Bir İlk: Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi Açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOBİ'lerde verimliliği artırmak ve dijital dönüşümü hızlandırmak için kurulan Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'nin açılışını yaptı. Bu merkezin Türkiye'de bir ilk olduğunu belirten Bakan Varank, “2020 yılına kadar ülke genelinde bu tip merkezlerin sayısını 10’a çıkartmayı hedefliyoruz” dedi.

 

Yaparak ve Uygulayarak
Bakan Varank, 11 Aralık 2018 tarihinde Ankara Sincan’da bulunan 1’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) gerçekleşen açılışta yaptığı konuşmasında, Ankara Sanayi Odası, 1. OSB ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı desteğiyle kurulan merkezin Türk sanayisine çok yeni bir bakış açısı getireceğine yürekten inandığını belirterek, “Bu merkezle birlikte, yalın üretim ve sanayinin dijital dönüşümüne ilişkin duyduğumuz pek çok teorik kavram pratiğe dökülür hale gelecek. Sanayicilerimiz, ‘yaparak’ ve ‘uygulayarak’ öğrenme şansına sahip olacak; kendi fabrikalarına döndüklerinde burada edindikleri tecrübeleri iş süreçlerine yansıtabilecekler.” diye konuştu.

Yalın Üretim
Yalın üretim kavramının temel ilkelerinin 1950’lerde ortaya çıktığını, bu kavramın, “En az kaynakla, en kısa zamanda, en ucuz ve hatasız üretimi, müşteri talebine de yanıt verebilecek şekilde, en az israfla nasıl gerçekleştirebiliriz?” sorusuna yanıt aradığını kaydeden Varank, “Mikro düzeydeki bu problemi çözdüğünüz zaman, makroekonomik açıdan da önemli bir rekabet üstünlüğü sağlıyorsunuz. Yalın üretimin ruhunu anlamak kadar, uygulamada hayata geçirmek de çok mühim. Yani, teknikleri bilmek yetmiyor, bunun bir iş yapma kültürü olarak yayılması da gerekiyor” dedi.

“Deneme Şansına Sahip Olacaklar”
Varank, Türkiye’de bunu başaran firmalar bulunduğunu anlatarak, “Fakat hâlâ istediğimiz seviyelerde değil. Bunun önemli sebeplerinden biri, firmaların ‘deneme’ şansının görece kısıtlı olması. Belki makinelere zarar verme korkusu, belki yeni fikirlere kapalı olma olgusu, belki de üretim sürecindeki mevcut geleneklerden sıyrılmanın zorluğu, pek çok firmanın bu alanda geri kalmasına yol açtı. Açılışını gerçekleştirdiğimiz merkez, tam da bu sorunlara çözüm olacak nitelikte. Ülkemizin ilk yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezi olan bu yerleşkede, firmalarımız artık ‘deneme’ şansına sahip olacaklar” diye konuştu.

Büyük Bir Vizyon Değişikliği
Uzman kadrosu, modern makine ve ekipmanıyla bu merkezde, ilk aşamada kesikli üretim (montaj ve işleme) yapan imalatçılara hizmet verileceğini, altyapının zamanla, “sürekli imalat sektörlerini” kapsayacak ve “dijital dönüşüm uygulamalarını” da içerecek şekilde genişletileceğini bildiren Varank, “Teorik eğitimlerin tamamlanmasını müteakip, katılımcılar uygulayarak öğrenme aşamasına geçecekler. Böylelikle, ‘hata yapmaktan korkma’ psikolojisini yenmiş olacaklar. Bu büyük bir vizyon değişikliği” dedi.

Ortak Akılla
Varank, merkezde, kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum taraflarını kapsayan katılımcı bir yönetim anlayışının söz konusu olduğunu kaydederek, “Dolayısıyla ortak akılla hızlı kararlar vererek, programın teknolojideki gelişmeleri içerecek şekilde güncel kalması amaçlanıyor.” diye konuştu. Varank, şöyle devam etti:

Ara Eleman İhtiyacı: Bu merkezde, teorik ve uygulamalı eğitimlerin yanı sıra, öğren-dönüş programları, üniversite-sanayi işbirliği projeleri, araştırma, ürün ve sistem geliştirme eğitimleri de düzenlenecek. Projenin başından beri üniversitelerimiz sanayicilerimizle iç içe çalıştılar ve programı birlikte oluşturdular. Ne mutlu ki bundan sonraki süreçte de her iki taraf birlikte çalışmaya hazır. Çok önemsediğim bir konu da meslek eğitimi yoluyla sanayideki ara eleman ihtiyacının karşılanması. Bakın bu merkezde OSB’de bulunan meslek lisesi ve meslek yüksekokulunda okuyan öğrenciler de eğitim görecekler. Dolayısıyla öğrencilerimiz, staj yaptıkları ya da çalışmaya başlayacakları firmalara burada edindikleri tecrübeleri de yansıtacaklar. Bu sayede sanayimize en temel seviyeden giren çırak öğrencilerimizde de yalın üretim kültürü oluşmuş olacak.

Ankara İle Sınırlı Kalmayacak: Aldığım bilgilere göre merkezin resmi açılışından önce hali hazırda 50 firmanın üst yönetimine fragman eğitimleri verildi. Otomotivden beyaz eşyaya, plastikten mobilyaya, dökümden gıdaya pek çok sektörde faaliyet gösteren firmalardan alınan geri bildirimlerle eğitim programına küçük eklemeler yapıldı. Eğitimlere katılanlardan aldığımız olumlu görüşler, programın önümüzdeki dönem başarısı için iyi bir gösterge. Önümüzdeki haftalarda OSTİM bölgesi ve Akyurt bölgesinde de farkındalığı artırmaya yönelik tanıtımlar yapılacak. Yine ocak ayının ilk haftasında Ankara Sanayi Odası’nın komite temsilcileri merkeze davet edilerek, yalın üretimin verimliliğe olan katkıları somut uygulamalarla gösterilecek. Bu merkez sadece Ankara’yla sınırlı kalmayacak, çevre illerimize de hitap edecek.

Milli Teknoloji Güçlü Sanayi: Ayrıca, 2020 yılına kadar ülke genelinde bu tip merkezlerin sayısını 10’a çıkartmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki haftalarda Bursa’daki merkezi de sanayicilerle buluşturacağız. Attığımız bu adımlar, sanayimizin verimlilik ve dijital dönüşüm alanlarında önemli bir eşiği atlamasına ciddi katkı sağlayacaktır. Biliyorsunuz teknoloji artık hayatımızın her yerinde. Günlük yaşantımız, tüketim alışkanlıklarımız ve üretim modelleri yeni teknolojik eğilimlere göre şekilleniyor, dönüşüme uğruyor. Rekabetin ve kaynak verimliliğinin kuralları yeniden belirleniyor. Teknolojiyi geliştiren, onu yönlendiren ve üretime hızla adapte edebilenler, işte bu yeni dönemin kazananları. Türkiye’nin de ‘kazanan’ olmasının önünde hiçbir engel yok. İşte biz tam da bu noktadan hareketle ‘milli teknoloji, güçlü sanayi’ vizyonunu ortaya koyduk. Vizyonumuza giden yolun yüksek katma değerli üretim, verimlilik, dijital dönüşüm ve bölgesel kalkınmadan geçtiğini biliyoruz.”

Merkezi Gezdi
Konuşmaların ardından Bakan Varank, ASO Başkanı Nurettin Özdebir ve Ankara Valisi Vasip Şahin ile birlikte merkezin açılışını gerçekleştirdi. Merkezi gezen Varank, merkezin direktörü Ufuk Kaya'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve çalışanlarla sohbet etti.