İçindekiler
Dergi Arşivi

“Döngüsel Ekonomi/Biyoekonomi ” Paydaşlar Çalıştayı Kopenhag’da Düzenlendi

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) tarafından düzenlenen “Döngüsel Ekonomi/Biyo-ekonomi” Paydaşlar Çalıştayı, 30-31 Mart 2017 tarihlerinde Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da gerçekleştirildi.

 

 AÇA ile AÇA’nın Avrupa Yeşil Ekonomide Atık ve Malzemeler Konu Merkezinin (European Topic Center on Waste and Materials in a Green Economy, ETC/WMGE) ortaklaşa düzenlediği Çalıştaya ülkemizi temsilen Sanayi ve Teknoloji Uzmanı ve AÇA “Kaynak Verimli Ekonomi ve Çevre” Birincil Odak Noktası Özlem Durmuş katılım sağladı.

Çalıştayda “döngüsel ekonomi” ve biyoekonomi” kavramlarının ve ilgili politikaların birbirini nasıl destekleyebileceği görüşülürken, yaşanabilecek sorun ve güçlükler tespit edilerek bu sorunların çözümü için sürdürülebilir çözüm önerileri geliştirildi.

Doğası gereği döngüsel olarak kabul edilen ve yenilenebilir kaynakların sürdürülebilir üretimini ve kullanımını hedefleyen “biyoekonomi” ile daha az ham madde ve enerji kullanımıyla emisyonları ve malzeme kayıplarını azaltmak gibi “döngüsel ekonominin” temel amaçlarına ulaşmanın yolları araştırıldı.

Çalıştayda ayrıca, Avrupa Komisyonu Çevre Genel Müdürlüğünden Hugo Schally tarafından AB Döngüsel Ekonomi Paketi ve bu paketin biyoekonomiyle ilişkisi konusunda, Araştırma ve İnovasyon Genel Müdürlüğünden Waldemar Kütt tarafından ise AB’nin Biyoekonomi Stratejisi ve bu stratejinin döngüsel ekonomiyle etkileşimi hakkında bilgi aktarıldı. Özel sektör temsilcileri tarafından tekstil, gıda ve kimya sektörlerinden örnek iyi uygulamalar paylaşıldı.

Çalıştayda en fazla öne çıkan konu; biyoekonominin küresel etkileri, özellikle de arazi kaynakları üzerinde oluşturabileceği baskı ve gıda fiyatlarına olası yansımaları oldu. Biyoekonominin yerel ölçekte uygulandığında dışa bağımlılığı azaltma ve enerji/ham madde güvenliğini sağlamada önemli bir araç olduğu ancak biyoürünlerin üretilmesi için gereken arazi tahsislerinin ve bu ürünlerin küresel ticaretinin dikkatle değerlendirilmesi gereken alanlar olduğunun altı çizildi. Son olarak biyoekonominin yerel ve sürdürülebilir kılınabildiği takdirde ekonominin döngüselliğini sağlamak açısından önemli bir fırsat haline geleceği konusunda görüş birliğine varıldı.