İçindekiler
Dergi Arşivi

18. Dünya Verimlilik Kongresi Bahreyn’de Gerçekleştirildi

 

18. Dünya Verimlilik Kongresi 1-4 Nisan 2017 tarihleri arasında Bahreyn Manama’da gerçekleştirildi. Dünya Verimlilik Bilimi Konfederasyonu (World Confederation of Productivity Science, WCPS) tarafından düzenlenen kongrenin amacı; ulusal verimlilik hareketleri tecrübelerini paylaşmak ve verimliliğin önemini vurgulamaktır. Kongre bu yıl “İnovasyon ve Yüksek Verimlilik İçin Yeni Yollar” ana teması etrafında şekillendirildi. Söz konusu ana tema “Verimlilik Aracılığıyla Finansal İstikrar ve Ekonomik Büyüme”, “Sosyal İyileştirme, Verimlilik Faktörleri ve Göstergeleri” ve “Eğitim Reformları ve Yenilik Ekosistemi” şeklinde üç alt temaya ayrıldı. Bu temalar çerçevesindeki sunumlar hem çağrılı konuşmacılar hem de hakemli bildiri sahipleri tarafından gerçekleştirildi.

Kongre 1 Nisan’da açılış töreniyle başladı. Törende açılış konuşmaları; Bahreyn Eğitim ve Gelişim Toplumu (Bahrain Society for Training& Development, BSTD) Başkanı Mohammed Mahmood, Kongre Başkanı Dr. Akbar Jaffari (JAFCON), WCPS Başkanı John Heap ve kongrenin ev sahipliğini yapan Sheikh Mohammed bin Mubarak Al-Khalifa tarafından gerçekleştirildi. Törenin sonunda sponsorlara ödülleri verildi.

2 Nisan’da kongre açılış konuşmacısı olarak Bahreyn Elektrik ve Su İşleri Bakanı Dr. Abdulhussain bin Ali Mirza “Yenilik ve Sürdürülebilirlik” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Ardından Dünya Verimlilik Bilimleri Akademisi tarafından Katılımcı Sevk Töreni yapıldı, bu açılış etkinliğinden sonra oturumlara geçildi.

“Daha Yüksek Verimlilik Yoluyla Finansal İstikrar ve Ekonomik Büyüme” temalı birinci oturumda; “ Yenilik ve Yüksek Verimlilik Yoluyla Finansal İstikrar ve Ekonomik Büyüme”, “Verimliliği Kalkınmanın Öncüsü Yapmak”, “Çin ‘Tek Kuşak Tek Yol’ Stratejisi Dünya Verimliliğinde Büyük Gelişme Sağlar” ve “ Verimlilik İçin Gerçek Değer Arayışı” başlıklı sunumlar gerçekleştirildi. Genel çerçevesini büyüme-verimlilik ilişkisinin oluşturduğu söz konusu oturumda, gerek özel sektör gerekse kamu açısından finansal istikrarın önemine de işaret edildi; verimlilik, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliğin temel unsurlarından biri olarak öne çıkarıldı.

Aynı gün ikinci oturum “Sosyal İyileştirme-Verimlilik Sağlayıcıları ve Göstergeleri” temasıyla gerçekleştirildi. Bu oturumda; “Sosyal Gelişim ve Verimlilik”, “Sürdürülebilir Gelişim Amaçlarına Ulaşmak için Verimlilikte Değişik Yollar” ve “ Dijital dönüşüm” başlıklı sunumlar yapıldı. Oturumda ağırlıkla; verimlilik kavramının doğrudan ilişkili olduğu istihdam, çevre, teknoloji, endüstri ilişkileri, iş güvenliği gibi birçok konuya ilişkin son dönem yaşanan gelişmelere değinildi.

3 Nisan’da düzenlenen oturumlardan ilkinin teması “Yenilik Ekosistemi: Zorluklar ve En İyi Uygulamalar” oldu. Bu tema altındaki oturumda; “Ani Artışlardan Vazgeçin: Kaçınılmaz Karmaşa İçin Planlama”, “Cambridge Yenilik Ekosisteminin Gelişimi: Daha İyi Bir Dünyanın Kurulması için Yardım”, “Dijital Farklılıklar Arasında Köprü Kurmak: KOBİ’leri Yenilik için Güçlendirmek” ve “Wadi Makkah’ta Araştırma ve Yeniliğin Ticarileştirilmesi: Akademik Araştırmadan Pazara” başlıklı sunumlar yapıldı.

“Eğitsel Reformlar ile Verimlilik ve Yeniliğin Entegrasyonu” temalı dördüncü ana oturumdaki konuşmacıların tümü söz konusu tema çerçevesinde sunumlarını yaptı. Kanada, Çin ve Bahreyn gibi farklı ülkelerde uygulanan modeller ve elde edilen sonuçlara ilişkin bulgular, katılımcılar açısından son derece ilgi çekici bulundu.

Üçüncü günün sonunda bir panel düzenlendi. Konusu, “Teknoloji, İstihdama Düşman mı?” olan panelin moderatörlüğünü Dr. Thomas C. Tuttle yaptı. Panelist olarak ise Prof. Riyad Hamzah, Dr. Tim Minshall, Prof. Mansoor Al'Aali ve Dr. Samir Benmakhlouf katıldılar. Teknoloji-istihdam ilişkisine dair farklı yorumların ortaya konduğu oturum sonunda konuşmacılar, teknolojinin istihdam üzerindeki etkilerine yönelik kısa, orta ve uzun vade için farklı önlemler geliştirilmesi konusunda uzlaştı.

Kongrenin son gününde eşzamanlı oturumlar ve çalıştaylar düzenlendi. Sabahki oturumlarda eşzamanlı sunumlar gerçekleştirildi. İlk grupta “Küresel Finansal Hizmetlerde Sürdürülebilir ‘Yıkıcı Yenilik’ ve Verimlilik”, “İslami Bankacılıkta Uluslararası Gelişmeler”, “İşlemlerin Verimliliğinin Gölge Etkisi” ve “Teknolojiler ve Harekete Geçirme” konularında sunumlar yapıldı.

İkinci grupta “Yüksek Teknik Enstitüler: Mükemmellik Yolunda Üniversiteler”, “Duygusal Verimlilik: Performans ve Mükemmel Hizmet Sunumu için Yeni Bir Yaklaşım”, “Uygulamalı Bilim Üniversitesi Eğitim ve Öğreniminin Üniversite Mezunlarının İstihdam Edilebilirliği Üzerine Etkisi”, “Serbest Madenciliğin Tahribatı: “Yenilikçi Verimlilik Gelişimi Odaklı Bir Kavram” konularında sunumlar yapıldı.

Üçüncü oturumda ise “İşyeri Sağlığının Geliştirilmesi ve Verimlilik”, “Ulusal Verimliliği Artırmak için Bir Strateji Olarak Beceri Geliştirme”, “İnsanSigma: Büyümeyi ve Karlılığı Sağlamak için Davranışsal Ekonomiye Başvurmak” ve “Kurumsal Girişimcilik Yoluyla Zemini Değiştirmek” başlıklı sunumlar gerçekleştirildi.

Eş zamanlı oturumların ardından çalıştaylara geçildi. Öğleden önce dört, öğleden sonra üç tane olmak üzere toplam yedi çalıştay gerçekleştirildi.. Öğleden önceki çalıştaylar; “Verimlilik Artırma Personelinin Mesleki Gelişimi”, “Kamu kesimi, Özel kesim Yenilikleri; Her İkisinin de En İyileri”, “21. Yüzyıl Çalışma Ortamında Çalışan Memnuniyeti İçin Yenilik Yaklaşımı” ve “Yenilikçi Verimlilik Atölyesi Olarak İlham Laboratuvarları” konularında yapıldı.

Öğleden sonraki çalıştaylar ise “Ulusal Bir Beceri Politikası Çerçevesinde Verimlilik Beceri Stratejisi Geliştirmek”, “Anahtar Ticari Alanlarda Rekabetçiliği Yönlendirmede Ulusal Kıyaslama” ve “Hükümet ve Kamu Sektörünün Verimliliği: Geleceğin Hükümeti” konularında gerçekleştirildi.

“Hükümet ve Kamu Sektörünün Verimliliği: Geleceğin Hükümeti” konulu çalıştayı Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz hem Türkiye temsilcisi hem de Dünya Verimlilik Bilimleri Federasyonu (World Federation for Productivity Science) Üyesi olarak yönetti. Çalıştayda Yılmaz ilk olarak “Yeni Dönemde Devletler ve Verimlilik” konulu bir sunum yaptı. Yılmaz sunumunda, öncelikle genel olarak kamu yönetiminde verimliliğin ne olduğunu ve bu alandaki ölçüm çalışmalarına nasıl yaklaşıldığını aktardı. Daha sonra kamu sektöründe değişimin yönlendiricileri, kamu hizmetlerinin sunumunda ve vatandaşları yönetim süreçlerine dâhil etmede yeni yollar, büyük veri ve diğer yeni teknolojilerin kamu sektörü üzerindeki etkileri gibi konulara değindi.

Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalıştayda Sanayi ve Teknoloji Uzmanları Ahmet Emre Çoban ile Özlem Özdemir görev aldılar.

Çalıştay üç aşamalı olarak gerçekleştirildi. Bu aşamalarda sırasıyla, “Değişime Zorlayan Unsurlar”, “Kritik Başarı Faktörleri” ve “Geleceğin Devletinin Öncelikleri” konuları tartışmaya açıldı.

İlk olarak değişime zorlayan unsurların sorgulandığı aşamada katılımcılara “hükümetlerden kimler neler ister ya da talep eder?” sorusu yöneltildi ve soruya her bir katılımcıdan üçer cevap istendi. İkinci bölümde katılımcılara “yakın gelecekte idari birimlerin başarısını neler belirleyecek?” sorusu yöneltildi ve her katılımcıdan beş ile yedi arasında konu başlığı istendi. Üçüncü ve son bölümde “yakın gelecekte devletlerin temel hedefleri ne olmalı?/ yakın gelecekte hükümetlerin zorunlu ya da en önemli öncelikleri neler olmalı?” sorusu yöneltildi ve her katılımcıdan üçer ifade istendi. Çalıştayın sonunda katılımcılardan alınan cevaplar toplulaştırıldı ve öne çıkan, katılımcılar tarafından vurgulanan önermeler katılımcılarla paylaşıldı.

Çalıştay oturumlarının ardından kongre, bir kapanış oturumuyla sonlandırıldı.