İçindekiler
Dergi Arşivi

2013 Yılı İçin Yıllık Verimlilik İstatistikleri Yayımlandı

 

2003 yılından bu yana RİP (Resmi İstatistik Programı ) kapsamında yer alan “Yıllık Verimlilik İstatistikleri”, her yıl Haziran ayının son iş gününde yayımlanmaktadır; ancak bu yıl farklı olarak söz konusu istatistikler 9 Mart 2016 Çarşamba günü saat 10:00’da yayımlanmıştır. Bu kapsamda 3 temel başlıkta toplanan istatistikler “Çalışan Kişi Başına Katma Değer”, “Çalışılan Saat Başına Katma Değer”, “Birim Emek Maliyeti” bunların endeksleri ve önceki yıla göre değişimlerini kapsamaktadır. İstatistiklere Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Web Sitesinden ulaşılabilmektedir.

İstatistiklerin hesaplanmasında, Çıktı değişkeni olarak “Faktör Maliyetiyle Katma Değer”, girdi değişkenleri olarak “Çalışanlar Sayısı”, “Çalışılan Saat”, “Emek Maliyeti” kullanılmaktadır. Bu değişkenler TÜİK tarafından yayımlanan “Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri” altında yer almaktadır.

2013 yılına ilişkin olarak, Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması Nace Rev.2 ’ye göre “Sanayi ve Hizmet sektörlerini” kapsayacak şekilde 843 farklı faaliyet kolu için hesaplanan yıllık verimlilik istatistikleri, sektörler bazında incelendiğinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:

Şekil 1. 2013 Yılı İçin Çalışan Kişi Başına Katma Değer ve Bir Önceki Yıla Göre Değişimi

2013 yılı için çalışan kişi başına katma değer verileri ana faaliyet kısımları itibariyle incelendiğinde en yüksek değer 87708,55 TL olarak “Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı” sektöründe gerçekleşmiştir. Bunu “Bilgi ve İletişim” sektörü 76318,33 TL, “Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri” sektörü 35717,23 TL, “Madencilik ve Taş Ocakçılığı” sektörü 34828,39 TL, “İmalat” sektörü 27122,08 TL ile takip etmektedir.

2013 yılı için çalışan kişi başına katma değer verileri ana faaliyet kısımları itibariyle incelendiğinde en düşük değer 3642,99 TL olarak “Diğer Hizmet Faaliyetleri” sektöründe gerçekleşmiştir. Bunu “Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri” sektörü 9488,45 TL, “İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri” sektörü 11515,49 TL, “Eğitim” sektörü 12340,48 TL, “İnşaat” sektörü 13788,61 TL ile takip etmektedir.
2013 yılı için çalışan kişi başına katma değerin bir önceki yıla göre değişimi ana faaliyet kısımları itibariyle incelendiğinde en yüksek artış %21,34 olarak “Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor” sektöründe gerçekleşmiştir. Bunu ““İmalat” sektörü %13,81, “Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı” sektörü %10,84, “Ulaştırma ve Depolama” sektörü %9,41, “İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri” sektörü %9,41 ile takip etmektedir.

2013 yılı için çalışan kişi başına katma değerin bir önceki yıla göre değişimi ana faaliyet kısımları itibariyle incelendiğinde en yüksek azalış %18,31 olarak “Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri” sektöründe gerçekleşmiştir. Bunu “Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı” sektörü (%9,53), “Madencilik ve Taş Ocakçılığı” sektörü (%6,21), "Bilgi ve İletişim" sektörü (%3,03) ile takip etmektedir.


Şekil 2. 2013 Yılı İçin Çalışılan Saat Başına Katma Değer ve Bir Önceki Yıla Göre Değişimi

2013 yılı için çalışılan saat başına katma değer verileri ana faaliyet kısımları itibariyle incelendiğinde en yüksek değer 41,42 TL olarak “Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı” sektöründe gerçekleşmiştir. Bunu “Bilgi ve İletişim” sektörü 36,21 TL, “Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri” sektörü 16,97 TL, “Madencilik ve Taş Ocakçılığı” sektörü 16,35 TL, “İmalat” sektörü 12,74 TL ile takip etmektedir.

2013 yılı için çalışılan saat başına katma değer verileri ana faaliyet kısımları itibariyle incelendiğinde en düşük değer 1,74 TL olarak “Diğer Hizmet Faaliyetleri” sektöründe gerçekleşmiştir. Bunu “Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri” sektörü 4,48 TL, “İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri” sektörü 5,50 TL, “Eğitim” sektörü 6,15 TL, “İnşaat” sektörü 6,58 TL ile takip etmektedir.

2013 yılı için çalışılan saat başına katma değerin bir önceki yıla göre değişimi ana faaliyet kısımları itibariyle incelendiğinde en yüksek artış %22,66 olarak “Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor” sektöründe gerçekleşmiştir. Bunu “İmalat” sektörü %15,44, “Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı” sektörü %12,99, “İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri” sektörü %12,40, “Ulaştırma ve Depolama” sektörü %12,35 ile takip etmektedir.

2013 yılı için çalışılan saat başına katma değerin bir önceki yıla göre değişimi ana faaliyet kısımları itibariyle incelendiğinde en yüksek azalış %17,81 olarak “Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri” sektöründe gerçekleşmiştir. Bunu “Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı” sektörü (%8,94), “Madencilik ve Taş Ocakçılığı” sektörü (%5,51) , "Bilgi ve İletişim" sektörü (%2,03) ile takip etmektedir.


Şekil 3. 2013 Yılı İçin Birim Emek Maliyeti ve Bir Önceki Yıla Göre Değişimi

2013 yılı için birim emek maliyeti verileri ana faaliyet kısımları itibariyle incelendiğinde en yüksek değer 3,93 TL olarak “Diğer Hizmet Faaliyetleri” sektöründe gerçekleşmiştir. Bunu Eğitim sektörü 2,14 TL, Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri sektörü 1,89 TL, "Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor" sektörü 1,67 TL, “İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri” sektörü 1,61 TL ile takip etmektedir.

2013 yılı için birim emek maliyeti verileri ana faaliyet kısımları itibariyle incelendiğinde en düşük değer 0,63 TL olarak “Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı” sektöründe gerçekleşmiştir. Bunu “Bilgi ve İletişim” sektörü 0,67 TL, “İmalat” sektörü 0,92 TL “Madencilik ve Taş Ocakçılığı” sektörü 0,92 TL, “Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri” sektörü 0,93 TL ile takip etmektedir.

2013 yılı için birim emek maliyetinin bir önceki yıla göre değişimi ana faaliyet kısımları itibariyle incelendiğinde en yüksek artış %32,36 olarak “Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri” sektöründe gerçekleşmiştir. Bunu “Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı” sektörü %23,28, “Madencilik ve Taş Ocakçılığı” sektörü %13,44 , “İnşaat” sektörü %6,37, Eğitim sektörü %6,26 ile takip etmektedir.

2013 yılı için birim emek maliyetinin bir önceki yıla göre değişimi ana faaliyet kısımları itibariyle incelendiğinde en yüksek azalış %3,25 olarak “İmalat” sektöründe gerçekleşmiştir. Bunu "Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor" sektörü %2,44, “Ulaştırma ve Depolama” sektörü %2,44, “İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri” sektörü %2,23, “Gayrimenkul Faaliyetleri” sektörü %0,34 ile takip etmektedir.