İçindekiler
Dergi Arşivi

2015 Yılı Verimlilik İstatistikleri Yayımlandı

Demet BARLİN HARMANKAYA – İlknur PULAK TARAS / Sanayi ve Teknoloji Uzmanları (Verimlilik Genel Müdürlüğü)

 

2003 yılından bu yana RİP (Resmi İstatistik Programı ) kapsamında yer alan “Yıllık Verimlilik İstatistikleri”, her yıl Haziran ayının son iş gününde yayımlanmaktadır. Bu kapsamda 3 temel başlıkta toplanan istatistikler “Çalışan Kişi Başına Katma Değer”, “Çalışılan Saat Başına Katma Değer”, “Birim Emek Maliyeti” bunların endeksleri ve önceki yıla göre değişimlerini kapsamaktadır. İstatistiklere Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının web sitesinden ulaşılabilmektedir.

İstatistiklerin hesaplanmasında, çıktı değişkeni olarak “Faktör Maliyetiyle Katma Değer”, girdi değişkenleri olarak “Çalışanlar Sayısı”, “Çalışılan Saat”, “Emek Maliyeti” kullanılmaktadır. Bu değişkenler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan “Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri” altında yer almaktadır.

2015 yılına ilişkin olarak, Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması Nace Rev.2’ye göre “Sanayi ve Hizmet sektörlerini” kapsayacak şekilde 847 farklı faaliyet kolu için hesaplanan yıllık verimlilik istatistikleri, sektörler bazında incelendiğinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

Şekil 1. 2015 Yılı İçin Çalışan Kişi Başına Katma Değer ve Bir Önceki Yıla Göre Değişimi

2015 yılı için çalışan kişi başına katma değer verileri ana faaliyet kısımları itibariyle incelendiğinde en yüksek değer 116699,79 TL olarak “Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı” sektöründe gerçekleşmiştir. Bunu “Bilgi ve İletişim” sektörü 81080,14 TL, “Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri” sektörü 33341,35 TL, “Madencilik ve Taş Ocakçılığı” sektörü 31111,83 TL, “İmalat” sektörü 30840,92 TL ile takip etmektedir.

2015 yılı için çalışan kişi başına katma değer verileri ana faaliyet kısımları itibariyle incelendiğinde en düşük değer 4079,82 TL olarak “Diğer Hizmet Faaliyetleri” sektöründe gerçekleşmiştir. Bunu “Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri” sektörü 9417,61 TL, “İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri” sektörü 11800,10 TL, “Eğitim” sektörü 13068,22 TL, “İnşaat” sektörü 13188,16 TL ile takip etmektedir.

2015 yılı için çalışan kişi başına katma değerin bir önceki yıla göre değişimi ana faaliyet kısımları itibariyle incelendiğinde en yüksek artış % 31,50 olarak “Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı” sektöründe gerçekleşmiştir. Bunu “Ulaştırma ve Depolama” sektörü % 22,33, “İmalat” sektörü % 12,63, “İnşaat” sektörü % 11,96, “Diğer Hizmet Faaliyetleri” sektörü % 11,90 ile takip etmektedir.

2015 yılı için çalışan kişi başına katma değerin bir önceki yıla göre değişimi ana faaliyet kısımları itibariyle incelendiğinde en yüksek azalış % 14,51 olarak “Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor” sektöründe gerçekleşmiştir. Bunu “Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri” sektörü % 13,59, “Madencilik ve Taş Ocakçılığı” sektörü % 9,31, Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri” sektörü % 1,77, "Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler" % 0,51 ile takip etmektedir.

Şekil 2. 2015 Yılı İçin Çalışılan Saat Başına Katma Değer ve Bir Önceki Yıla Göre Değişimi

2015 yılı için çalışılan saat başına katma değer verileri ana faaliyet kısımları itibariyle incelendiğinde en yüksek değer 55,79 TL olarak “Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı” sektöründe gerçekleşmiştir. Bunu “Bilgi ve İletişim” sektörü 39,14 TL, “Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri” sektörü 15,83 TL, “Madencilik ve Taş Ocakçılığı” sektörü 15,07 TL, “İmalat” sektörü 14,55 TL ile takip etmektedir.

2015 yılı için çalışan kişi başına katma değer verileri ana faaliyet kısımları itibariyle incelendiğinde en düşük değer 1,99 TL olarak “Diğer Hizmet Faaliyetleri” sektöründe gerçekleşmiştir. Bunu “Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri” sektörü 4,53 TL, “İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri” sektörü 5,68 TL, “İnşaat” sektörü 6,43 TL, “Eğitim” sektörü 6,68 TL ile takip etmektedir.

2015 yılı için çalışılan saat başına katma değerin bir önceki yıla göre değişimi ana faaliyet kısımları itibariyle incelendiğinde en yüksek artış % 31,65 olarak “Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı” sektöründe gerçekleşmiştir. Bunu “Ulaştırma ve Depolama” sektörü % 23,76, Diğer Hizmet Faaliyetleri” sektörü % 12,96, “İnşaat” sektörü % 12,71, “İmalat” sektörü % 12,56 ile takip etmektedir.

2015 yılı için çalışılan saat başına katma değerin bir önceki yıla göre değişimi ana faaliyet kısımları itibariyle incelendiğinde en yüksek azalış % 14,75 olarak “Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri” sektöründe gerçekleşmiştir. Bunu “Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor” sektörü % 12,78, “Madencilik ve Taş Ocakçılığı” sektörü % 8,03 , Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri” sektörü % 1,37, “Gayrimenkul Faaliyetleri” % 1,24 ile takip etmektedir.

Şekil 3. 2015 Yılı İçin Birim Emek Maliyeti ve Bir Önceki Yıla Göre Değişimi

2015 yılı için birim emek maliyeti verileri ana faaliyet kısımları itibariyle incelendiğinde en yüksek değer 4,33 TL olarak “Diğer Hizmet Faaliyetleri” sektöründe gerçekleşmiştir. Bunu “Eğitim” sektörü 2,49 TL, “Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri” sektörü 2,33 TL, "Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor" sektörü 2,25 TL, “Gayrimenkul Faaliyetleri” sektörü 2,03TL ile takip etmektedir.

2015 yılı için birim emek maliyeti verileri ana faaliyet kısımları itibariyle incelendiğinde en düşük değer 0,50TL olarak “Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı” sektöründe gerçekleşmiştir. Bunu “Bilgi ve İletişim” sektörü 0,74 TL ile, 1,03 TL ile “İmalat” sektörü, 1,25 TL ile “Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri” sektörü, 1,35 TL ile “Madencilik ve Taş Ocakçılığı” sektörü takip etmektedir.

2015 yılı için birim emek maliyetinin bir önceki yıla göre değişimi ana faaliyet kısımları itibariyle incelendiğinde en yüksek artış % 20,21 olarak “Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri” sektöründe gerçekleşmiştir. Bunu "Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor" sektörü % 20,15, “Madencilik ve Taş Ocakçılığı” sektörü % 19,91 , “Gayrimenkul Faaliyetleri” sektörü % 15,83, “Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri” sektörü % 9,84 ile takip etmektedir.

2015 yılı için birim emek maliyetinin bir önceki yıla göre değişimi ana faaliyet kısımları itibariyle incelendiğinde en yüksek azalış % 43,50 olarak “Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı” sektöründe gerçekleşmiştir. Bunu “Ulaştırma ve Depolama” sektörü % 17,51, “İnşaat” sektörü % 4,24 , “Diğer Hizmet Faaliyetleri” sektörü % 1,81, “İmalat” sektörü % 0,73 ile takip etmektedir.