İçindekiler
Dergi Arşivi

2016 Verimlilik Proje Ödülleri Kamu Kategorisi Birincilik Ödülü

 

Performans Değerlendirme Yönetim Sistemi (PDYS) Projesi
(T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi)

Performans Değerlendirme Yönetim Sistemi Projesi, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Performans Değerlendirme Yönetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar 04/08/2015 tarih ve 253 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilerek aynı tarih itibarıyla uygulamaya başlanmıştır.

Performans Değerlendirme Yönetim Sistemi Projesi hayata geçirilirken kurumsal hedeflerin gerçekleşmesine katkı sağlayan personelin bireysel performansının ölçülmesi ve değerlendirilmesi, iş gücü verimliliğinin artırılması, daha adil bir ücret sisteminin kurulması amaçlanmıştır. Bu kapsamda dağıtım ve gişe hizmetlerinde, yaklaşık 30.000 personelin yapmış olduğu iş ve işlemler her ay ölçülmekte ve değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

Projenin devreye alındığı 1 Ağustos 2015 tarihinden bu yana Pttbank gişe işlem adetlerinde %12,76 artış sağlanmıştır. Söz konusu dönem içerisinde toplam performans puanındaki artış oranı %25 olarak gerçekleşmiştir.

Posta gönderilerinin en hızlı ve güvenli şekilde dağıtım ve teslimi müşteri memnuniyetinin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. PDYS uygulamaya konulduğundan bu yana bahse konu işlemlerde kayda değer ilerlemeler gerçekleşmiş olup tebligat gönderilerinin hedeflenen sürede teslim oranlarında %100 oranında artış sağlanmıştır.

Beş aylık süre zarfında toplam 4.526 İdari Hizmet Sözleşmeli personele 2.452.460 TL performans ücreti ödenmiş olup gişe ve dağıtım/teslim hizmetlerinde çalışan tüm personelin İdari Hizmet Sözleşmeli personel statüsünde olması halinde performans ücreti alacak personel sayısı 18.087, ödenecek performans ücreti ise 9.294.890 TL olarak gerçekleşecekti.