İçindekiler
Dergi Arşivi

2016 Verimlilik Proje Ödülleri Kamu Kategorisi İkincilik Ödülü

 

Makine ve Sürücü Verimliliğini Artırma Projesi
(Bursa Büyükşehir Belediyesi)

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen “Makine ve Sürücü Verimliliğini Artırma Projesi” ile birimlerin anlık araç ve sürücü taleplerini karşılayacak, atıl makine ve sürücü kapasitesini minimize edecek, makine ve sürücü kullanımının izlenmesine imkân verecek, verimliliği artıracak yönetim bilgi sisteminin hayata geçirilmesi hedeflenmiştir. Proje, Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan tüm makine (araç ve iş makinesi) ve sürücüleri kapsamaktadır. Projenin devreye alınması sürecinde 1. etabı binek araçlar, 2. etabı iş makineleri oluşturmaktadır.

Projenin Amacı:
• Talep, planlama, görevlendirme, görev birleştirme, izleme ve analiz etme işlemlerini yönetim bilgi sistem üzerinden yaparak araç, yakıt, zaman ve personel tasarrufu sağlamak,
• Makine ve sürücü taleplerini anlık karşılamak,
• Atıl makine ve sürücü kapasitesini minimize etmek,
• Sürücü görevlendirmelerini adil ve hakkaniyete uygun planlayarak personel motivasyonu artırmak.

Elde Edilen Sonuçlar;
• Makine ve sürücü kullanım kapasitesi %27 artmıştır.
• Makine&sürücü talep işlem süresi 25 dakikadan 1 dakikaya indirilmiştir.
• Saha amirliklerinin talepleri anlık karşılama oranı %85’ten %95 çıkarılmıştır.
• Araç planlama rotası ile gerçekleşme rotası karşılaştırılarak, amaç dışı kişisel kullanımın önüne geçilmiştir.
• 4 adet saha amirliğinin kapatılması ile yıllık 480.000 TL personel tasarrufu sağlanmıştır.
• Şehir içi/şehir dışı şoför görevlendirmeleri sistemin ürettiği objektif verilere göre yapılarak sürücü motivasyonu artırılmıştır.
• Atıl araç/şoför kapasitesi sıfırlanmıştır.
• Araç ve sürücü performansları anlık izlenebilir ve analiz edilebilir düzeye getirilmiştir.