İçindekiler
Dergi Arşivi

2016 Verimlilik Proje Ödülleri Kamu Kategorisi Üçüncülük Ödülü

 

Fonksiyonel Analiz Çalışma Grubu (FAÇG) Projesi
(Hava Kuvvetleri Komutanlığı)

Hava Kuvvetleri Komutanlığının (Hv.K.K.lığı ) ana muharip unsurları olan iki kolordu (1’inci ve 2’nci Hava Kuvveti Komutanlıkları) seviyesindeki komutanlıkları tek bir komutanlık çatısı altında toplamak ve Hv.K.K.lığının operatif seviye harekât faaliyetlerini yeni kurulacak komutanlık çatısı altında yönetmek, yeni teşkil edilen komutanlık ile Hv.K.K.lığı karargâhı arasındaki görev, yetki ve sorumluluk paylaşımını yapmak amacıyla Fonksiyonel Analiz Çalışma Grubu (FAÇG) oluşturulmuştur.

FAÇG, mesleğinde temayüz etmiş kurmay subaylar ile analiz konusunda asgari yüksek lisans akademik eğitimine sahip personelden oluşmuştur. Yalın altı sigma teknikleri kullanılarak çalışma icra edilmiş olup sonucunda;

* %29 kadro tasarrufu sağlanmış,
* Muharip unsurların kullanımına ve eğitimine yönelik ihtiyaç duyulan kararların alınma süresi, günlük/haftalık zaman dilimlerinden aynı gün içerisinde dakikalık/saatlik zaman dilimlerine düşmüş,
* Maddi değeri oldukça yüksek, ileri teknoloji barındıran ve kısıtlı olan kaynakların tek merkezden etkin kullanımı sağlanmış,
* Hv.K.K.lığı karargâhı (150 şube) ile Muharip Hava Kuvveti K.lığı karargâhı (50 şube) arasındaki iş bölümü ve rol paylaşımı net olarak gerçekleştirilmiş,
* Hava Kuvvetleri karargâhındaki vazife ve görevler, Hv.K.K.lığı vazifesinden Şube Müdürlüğü seviyesine kadar birbiriyle hiyerarşik olarak ilişkilendirilmiş,
* Aynı görevi yapan çalışanlara ait iş tanım formları %100 standart hale getirilmiş,
* İş tanım formunda yer alacak özne ve fiiller ayrı ayrı yalın ve basit olarak standartlaştırılmış,
* İş tanım formunda yer alan görev metinlerinin karakter sayısı 250-450’den 150 ve altına düşürülmüş,
* 205.000 görev metni yaklaşık %81 oranında azaltılarak 38.000 seviyesine indirilmiş,
* Karargâhlarda Şube Müdürlüklerinin icra ettiği idari ve ortak görevler standartlaştırılmış,
* İş tanım formunda yer alan görev metinleri, ölçüme imkân verecek şekilde 11 fiilden oluşan standart fiil paketi ile tamamlanmış,
* 11 adımlık FAÇG yöntemi, 6 adımlık vazife ve 11 adımlık görev yazma ölçütü oluşturulmuş,
* Görevler Şube Müdürlüğü bazında müdür ve personel seviyesine kadar gruplanarak kullanıma sunulmuştur.