İçindekiler
Dergi Arşivi

2016 Verimlilik Proje Ödülleri Mikro Ölçekli İşletme Kategorisi İkincilik Ödülü

 

AKILLI TASARIM PROGRAMI PROJESİ
(MUBİTEK TASARIM BİLİŞİM MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.)

 

Tasarım, üretim öncesi yapılan bir plandır. Rekabetin artması kısa zamanda doğru tasarımın yapılmasını ve üretim süreçlerinin veriali yönetilmesini zorunlu kılmaktadır. Akıllı Tasarım Programı Projesi ile sac kalıp tasarımı ve üretimi yapan firmaların tasarım süreçlerini yalınlaştırarak verimliliğinin artırılması hedeflenmiştir.

Bir otomobilde 350-400 sac parça bulunmakta ve bunları oluşturmak içinde 1200 civarında kalıba gereksinim duyulmaktadır. Bu kalıplarının tamamının aynı zaman diliminde ve kısa sürede tamamlanması gerekmektedir. Bu amaçla, otomotiv sac kalıpçılığında yaygın olarak kullanılan Catia V5 programı ile entegre çalışan bir program/uygulama geliştirilmiştir. Program içerisinde parametrik standart parça kütüphanesi ve kalıp setleri, hızlı modelleme, malzeme listesi ve kontrol, ürün ağacı isimlendirme, model/döküm teklif formu, 3D data kontrol, akıllı teknik resim numaralandırma, tasarım kalite kontrolü modülleri bulunmaktadır. Tasarımcı ihtiyaç duyduğu standart malzemenin katı modelini; teknik özellikleri ve sipariş kodları ile birlikte parametrik kütüphaneden temin edebilmektedir. Programın diğer uygulamaları ile tek tuşla tasarım, tek tuşla malzeme listesi oluşturma ve 3D kontrol yapabilme gibi imkânları sunulmaktadır. Programın en önemli özelliklerinden biri de içerisinde bulunan parçaların çevre geometrilerinin olmasıdır. Programdan kalıba çağırılan standart parça, montaj konumuna getirildikten sonra çevre geometrileri kullanarak kalıptaki montaj işlemeleri kısa sürede gerçekleştirilebilmektedir.

Program içerisinde çeşitli kalıp tiplerine göre parametrik şablonlar bulunmaktadır. Bu şablonlar kullanılarak tasarıma %35 sevilerinde başlanabilmektedir. Ayrıca kalıp tasarımında yapılan işlemler sadece çizim ve modellemeden ibaret değildir. Tasarım sırasında ve tasarım bittiğinde çeşitli dokümantasyonlarla bilgi üretime aktarılmaktadır. Bu dokümanlar tek tuş mantığı ile hazırlanabilmektedir.

Proje sonucunda, geliştirilen ürünü kullanan firmalar üretimde tasarımdan kaynaklanan yanlış işleme ve ıskarta oranlarını %10 oranında düşürmüştür. Kalıp elemanlarında standartlık getirildiği için stoktaki çeşitlilik azaltılmış ve stok maliyeti %25 oranında düşürülmüştür. Tasarım süresinde %35 oranında kısalma sağlanmıştır. Malzeme listelerindeki hatalar giderilerek yanlış siparişler önlenmiştir. Standart ürün ağacı ile yapılan tasarımlar atölye ortamında iletişimi arttırmıştır. Böylece tasarım sürecinde %20 oranında verimlilik artışı sağlanmıştır. Program, Ermetal, Standart Kalıp, Tofaş ve Tofaş’ın yan sanayileri tarafından kullanılmaktadır.