İçindekiler
Dergi Arşivi

2018 Dünya Çevre Günü “Plastik Kirliliği İle Mücadele (Beat Plastıc Pollutıon)” Temasıyla Kutlanıyor

Selin ENGİN / Sanayi ve Teknoloji Uzmanı (Verimlilik Genel Müdürlüğü)

 

Dünya Çevre Günü, Birleşmiş Milletler’in, çevremizi korumak amacıyla dünya çapında farkındalığı artırmayı ve harekete geçmeyi amaçlayan için en önemli günüdür. 1974 yılında bu yana büyüyerek küresel bir platforma dönüşmüş olup 100’ün üzerinde ülkede kutlanmaktadır. Bu yıl “Plastik Kirliliği İle Mücadele (Beat Plastic Pollution)” temasıyla kutlanan Dünya Çevre Günü, Hindistan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

“Plastik Kirliliği İle Mücadele” teması; en büyük çevresel sorunlardan biri olan plastik kirliliğine karşı bir araya gelerek harekete geçmemiz için bir çağrı niteliğindedir. Tema; doğal kaynaklar, vahşi yaşam ve insan sağlığı üzerindeki plastik kirliliği yükünü azaltmak için günlük yaşantımızda neler yapabileceğimize yönelik olarak bizi düşünmeye davet etmektedir. Plastik kirliliği ile mücadele edebilmek için plastik ürünlerin tasarlanması, üretilmesi ve kullanılması hususlarını tüm yönleriyle yeniden gözden geçirmemiz gerekmektedir. Çok sayıda ülke bu alanda önemli gelişmeler kaydetmiştir. Yaklaşık 100’ün üzerinde ülkedeki plastik poşet yasağı, doğrudan hükümet tarafından alınan önlemlerin plastik kullanımı üzerindeki gücünü kanıtlamaktadır.

Küresel Plastik Kullanımına İlişkin Rakamlar

• Her yıl 500 milyar plastik poşet kullanılmaktadır.
• Atılan plastikler, dünyanın çevresini 1 yılda 4 kez dolaşabilecek miktardadır.
• Plastik üretiminde yıllık olarak kullanılan petrol miktarı 17 milyon varildir.
• Dakikada 1 milyon plastik şişe satın alınmaktadır.
• Her yıl 13 milyon ton dolayında plastik, okyanuslara ulaşmaktadır.
• Sucul ortamdaki çöplerin yarısını plastikler oluşturmaktadır.
• Plastik atıklar nedeniyle her yıl 100.000 su canlısı hayatını kaybetmektedir.
• Tüketilen plastiklerin % 50’si tek kullanımlıktır.
• Tek kullanımlık plastik ambalajların % 95’i atık haline gelmektedir.
• İnsanların oluşturduğu atıkların % 10’unu plastikler oluşturmaktadır.
• Plastikler doğada 500 yıla kadar kalabilmektedir.
• Plastiklerin geri dönüşümü, yeni plastik üretimine oranla % 88 daha az enerjiye ihtiyaç duymaktadır.
• 1 ton plastiğin geri dönüşümüyle 1.000-2.000 galon benzin tasarrufu sağlanabilmektedir.
• Gelecek 10-15 yılda küresel plastik üretiminin yaklaşık olarak ikiye katlanacağı tahmin edilmektedir.

Bu bilgiler ışığında plastik kullanımının azaltımına ilişkin önerilen faaliyetler aşağıda özetlenmiştir.

• Hükümetler, plastiklerin tasarımı ve üretimine yönelik döngüsel modelleri teşvik eden politikalar uygulamalıdır. Bu kapsamda tek kullanımlık plastik üretimini ve kullanımını azaltıcı yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
• Özel sektörün, plastiklerin üretim sonrası etkilerini azaltan yenilikçi iş modellerini benimsemesi gerekmektedir. Bu kapsamda her plastik üreticisinin, ürünlerinin oluşturduğu kirlilik konusunda sorumluluk alması ve sürdürülebilir tasarımlara yönelik yatırım yapması önerilmektedir.
• Vatandaşlar, sürdürülebilir ürünlere yönelik talepte bulunmalı ve doğaya duyarlı tüketim alışkanlıkları geliştirmelidir. Bu doğrultuda plastik tüketicileri, tek kullanımlık plastikleri kullanmayarak satın alma güçlerini göstermelidir.


Kaynaklar

https://www.unenvironment.org/events/un-environment-event/world-environment-day-2018

http://www.un.org/en/events/environmentday/

http://worldenvironmentday.global/sites/default/files/toolkit_with_nature/Wed_Key_Messaging.pdf