İçindekiler
Dergi Arşivi

6. Ulusal Verimlilik Kongresi “Akıllı Tarım Ve Tarımsal Üretimde Verimlilik” Oturumu

 

TARMAKBİR Genel Sekreteri M. Selami İleri başkanlığında yürütülen “Akıllı Tarım ve Tarımsal Üretimde Verimlilik” oturumuna Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Ufuk Türker, AGCO Türkiye Ülke Satış Müdürü Mete Has ve Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. A. Behiç Tekin konuşmacı olarak katıldılar. M. Selami İleri, konuşmacıları tanıttıktan sonra oturumun çerçevesini çizen bir açılış konuşması yaptı. Daha sonra sırasıyla konuşmacılara söz verdi.

Doç. Dr. Ufuk Türker konuşmasında tarımda akıllı uygulamaların, önümüzdeki yıllarda çiftçilerin dünya gıda taleplerini karşılamasına nasıl yardımcı olacağı ve verimliliği nasıl artırabileceği konusunu ele aldı. Türker, insansız hava araçlarının (İHA) algılama ve görüntüleme platformları ile tarım amaçlı kullanımı, uydu teknolojisi ile yakından algılama, akıllı (smart) sensörler ile uygulamalar, tabletler ya da el bilgisayarları için yazılımlar, taşınır arazi tipi bilgisayarlar, kablosuz veri transferi ve iletişim sistemleri, araçtan araca veri iletimi, otonom (kendi yürür) araçlar ve platformlar, robotlar, akıllı makinalar, traktörlerde ISO-Bus sistemleri ve bunlara uyumlu ekipmanlar gibi hassas tarım teknolojilerinin tarımsal üretimin veri toplama, karar verme ve uygulama aşamalarında kullanılmakta olduğunu belirtti. Tarımsal üretimin uygulama aşamasından verdiği örnekte Türker, ekim, ilaçlama, gübreleme ve hasat için kullanılabilecek otomatik dümenlemenin, örneğin düz hatta ekim yapılabilmesini, atlama ve üst üste binmelerin azaltılmasını, ekim işleminin daha hızlı yapılmasını ve gece de çalışılabilmesini sağladığını, tüm bunların da verimliliği artırdığını ifade etti. Türker, hassas tarım teknolojisinin çiftçilerimizin kullanımına sunulması ve bunun için tarımsal desteklerin geleneksel makinalara değil, özellikle akıllı makinalara yönlendirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Mete Has konuşmasına geçmişte bir çiftçinin doyurması gereken kişi sayısının 1950 yılında 15,5 iken, 2010 yılında 155’e ulaştığını belirterek başladı. Nüfusla birlikte teknolojiye olan ihtiyacın da arttığını belirten Has, günümüzde hassas tarımı oluşturan teknoloji alanlarına değinerek bunlara örnekler verdi. Bu kapsamda hassas makine ve çiftlik optimizasyon hizmetlerine de değinen Has, akıllı tarım uygulamalarında fark yaratarak çiftçileri mutlu edebilmek için çiftçilerin kendi verilerinin korunabilmesi, mobil cihazların daha yüksek oranda entegrasyonuyla operasyonların her yerden yönetilebilmesi, farklı markalardan makinaların birbirleriyle iletişim kurabilmesinin sağlanabilmesi ve açık kaynak yaklaşımının benimsenmesinin öneminden bahsetti.

Doç. Dr. A. Behiç Tekin sözlerine tarımda verimliliğin, insanlığın gereksinimi olan gıda ve lif üretiminin toprak, su gibi kısıtlı kaynakların optimum kullanımıyla olanaklı olabileceğini belirterek başladı. Geleneksel tarımının getirdiği üniform uygulamaların doğanın heterojenliğini azalttığını, verimliliği arttırabilmek için bu üretim yöntemlerinin terk edilerek doğadaki hetorojenliğin artırılması gerektiğine değinen Tekin, teknolojik gelişmelerin tarımda verimliliği artırmanın yanı sıra çevresel etkileri minimize ettiğini de belirtti. Buna bir örnek veren Tekin, tarımda geleneksel yöntemlerle ilaçlama yapıldığında %80 kayıp yaşanırken, insansız hava araçlarıyla aynı işlemin daha az zamanda, daha az emekle, daha az ilaç kullanılarak yapılabildiğinden bahsetti.

Oturum, konuşmacıların dinleyicilerin sorularına yanıt vermelerini takiben sona erdi.