İçindekiler
Dergi Arşivi

6. Ulusal Verimlilik Kongresi “Sanayinin Geleceği” Oturumu

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Dördüncü Sanayi Devrimi Daire Başkanı Hülya Öztoprak Yılmaz, başkanlığında gerçekleşen oturumda dört bildiri sunuldu. Başkan tarafından konuşmacıların tanıtılması ve Bakanlıkta konuyla ilgili yapılan çalışmaların açıklanmasından sonra diğer konuşmacıların sunumlarına geçildi.

İletişim Yazılım Genel Müdürü Tuncer Hatunoğlu tarafından gerçekleştirilen “4. Sanayi Devrimi mi yoksa Sanayi Evrimi mi?” isimli ilk sunumda, insanlık tarihinin en önemli gelişmelerinden bahsedildikten sonra, beşeri ve sosyal gelişim endeksine değinildi. Bu endekste 90 derecelik bir artışa neden olan gelişimin 200 yıl önce başlayan “Sanayi Devrimi” olduğu vurgulandı. 4. Sanayi Devrimi kapsamında özellikle bilişim sektöründeki baş döndürücü sayılabilecek nitelikteki gelişimden bahsedildi. Büyük veri analizi, akıllı robotlar, simülasyon, zenginleştirilmiş gerçeklik, eklemeli üretim, bulut teknolojileri, siber güvenlik, nesnelerin interneti, yatay dikey yazılım entegrasyonu gibi birçok konunun her birinin, her yıl kendini ikiye katlayarak gelişip büyüdüğü vurgulandı. Bu inanılmaz gelişmeye uygun olarak bugüne kadar yaptıklarımızın yeniden gözden geçirilmesi; eğitimden sağlığa, sanayiden kamuya çalışma modellerimizin tekrar ele alınması gerektiği vurgulandı.

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Erman Karaca tarafından gerçekleştirilen “Endüstri 4.0&Dijital Ekonomiye Geçiş” isimli sunumda ise Endüstri 4.0’ın temel bileşenlerinden bahsedildi ve Endüstri 4.0’ın siber ve fiziksel sistemler ile veri ve modellemeye dayalı üretime dönüşüm olduğu vurgulandı. Büyük veriye dayalı kalite kontrolü, robot destekli üretim, üretim hattı simülasyonu, akıllı tedarik yönetimi, otomatik koordinasyonlu makineler ile üretim optimizasyonu, öngörücü bakım gibi kavramlara açıklık getirilerek iş gücüne katkıları dinleyicilerle paylaşıldı. Dijital dönüşüme hazırlanmak için çalışanların, şirketlerin neler yapmaları gerektiğine, eğitim sisteminden ve devletten neler beklendiğine dair açıklamalarda bulunuldu. Sunumda Endüstri 4.0 verimlilik büyüme yatırım ve istihdam açısından da değerlendirildi.

Altınay Robot Teknolojileri CTO’su Can Bayar tarafından yapılan “Sanayinin Geleceği: Robotlar ve Yapay Zeka” başlıklı sunumda öncelikle güncel durum ve tespitler aktarıldı. Daha sonra Endüstri 4.0’dan bahsedilerek çeşitli ülkelerdeki yaklaşım farklılıklarına değinildi. Ülkelerin Ar-Ge çalışmalarından söz edilerek; bu konuda çeşitli istatistikler dinleyicilerle paylaşıldı. Endüstri 4.0’ın değer kaldıraçlarından bahsedildikten sonra robotik ve yapay zekâ kavramlarına açıklık getirildi. Bu bağlamda, akıllı fabrika, pazar bilgisi, geleceğin meslekleri ve örnek uygulamalara da değinildi.

BOSCH Sanayi 4.0 Proje Direktörü Murat Kurtlar tarafından gerçekleştirilen “Endüstri 4.0 ile Değişimi Şekillendirin” isimli sunumda Endüstri 4.0; öncelikle üretimde bir hattın, ardından bir fabrikanın ve uluslararası üretim ağının, lojistik süreçlerinin dönüşümüyle devam eden ve sonuçta tüm tedarik zincirinin birbiriyle bağlı bir ağın parçası olmasını sağlayan bir süreç olarak tanımlandı. Endüstri 4.0’ın temel olarak, ekonomik büyüme, istihdam ve sosyal istikrar, kalıcı değer ve iş güvenliği, daha fazla verimlilik ve yüksek yaşam standardı olmak üzere 3 temel hedefi olduğu vurgulandı. Konuyla ilgili çeşitli ek bilgiler de verildikten sonra, Bosch’un, Endüstri 4.0 terimini ilk kullanan ve bu dönüşümü ilk başlatan şirketlerden biri olduğuna dikkat çekildi. Kendilerini hem önde gelen bir kullanıcı, hem de önde gelen bir sağlayıcı olarak gördükleri belirtildi. Bu bağlamda dünyada ve Türkiye’de Bosch’un uygulamalarından bahsedilerek, Türk sanayicisi ile bilgi ve tecrübe paylaşımına hazır olduklarının altı çizildi.

Sunumlardan sonra geçilen soru-cevap bölümünün ardından oturum sona erdi.