İçindekiler
Dergi Arşivi

6. Ulusal Verimlilik Kongresi “Türkiye Ekonomisinde Firma Dinamikleri Ve Verimlilik Kompozisyonu” Oturumu

 

“Türkiye Ekonomisinde Firma Dinamikleri ve Verimlilik Kompozisyonu” başlıklı oturum, Verimlilik Genel Müdürlüğü Verimlilik Araştırma ve Planlama Dairesi Başkanı Gül Taşkıran Battal’ın oturum başkanlığında; Prof. Dr. Aykut Lenger, Yrd. Doç. Dr. Beyza Polat ve Verimlilik Genel Müdürlüğü Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Faik Yücel Günaydın’ın sunumlarıyla gerçekleştirildi. Oturum Başkanı Gül Taşkıran Battal, firma verisine dayalı çalışmaların öneminin altını çizerek bu üç çalışmanın da çok değerli olduğunu ve politika yapma süreçlerinde bu tarz çalışmaların özellikle dikkate alındığını belirtti.

Ege Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Aykut Lenger, ‘İmalat Sanayinde Küresel Değer Zincirleri ve Verimlilik’ başlıklı sunumunda ‘Toplam Faktör Verimliliğinin Artırılmasına Yönelik Politika Çerçevesinin Belirlenmesine Destek Projesi’ ile ilgili olarak bilgi verdi. BM Kalkınma Programı tarafından yürütülen projenin Avrupa Birliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edildiğini belirtti. Projenin genel çerçevesinin Türkiye’de ekonomik büyümede istikrarı sağlamak ve toplam faktör verimliliğinin ekonomik büyümeye olan katkısını artırmak olduğunu ifade etti. Değer zinciri yaklaşımının kullanıldığı çalışmada ‘gıda’, ‘tekstil ve hazır giyim’, ‘elektrikli ev aletleri’ ve ‘otomotiv’ verimliliğin artırılması potansiyeli en yüksek dört sektör olarak belirlendi. Alan araştırmasında anket yöntemi kullanılarak firma verileri ekonometrik analiz kullanılarak değerlendirildi. Proje sonuçlarına göre, müşterilerle ilişkilerin verimlilik ve teknolojik yenilik acısından önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Nitelikli personel istihdamı ve lisans anlaşması yoluyla veya ana firmadan doğrudan bilgi ve teknoloji transfer eden firmalar daha verimlidir, fakat bu bilgi kaynağı firmaların daha yenilikçi olmasını sağlamamaktadır. Firmalar, verimlilik artışını engelleyen en önemli faktörler olarak finansman sorunları, dış piyasalarda olağan dışı daralmalar/dalgalanmalar, iş gücünün niteliği gibi dışsal faktörleri görmekte, makine-teçhizatın niteliği ve tedarikçilerin yetersizliği bunlardan sonra gelmektedir.

Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Beyza Polat, ‘İstihdam Dinamikleri ve Verimlilik’ başlıklı sunumunda 2017 yılı Ağustos ayı itibarıyla %10,6 düzeyinde gerçekleşen işsizlik oranının Türkiye’nin en temel problemlerinden biri olduğunu vurguladı. 2016 yılında, istihdam edilen 27 milyon 205 bin kişinin %18,07’sinin imalat sanayi sektöründe istihdam edildiğini, 2017 yılı Ağustos ayı itibarıyla bu oranın %17,3’e gerilediğini ifade etti. İstihdam içindeki payı zamanla azalsa da imalat sanayinin Türkiye ekonomisi için önemini koruduğunu ve imalat sanayinde istihdamı artırmaya yönelik oluşturulacak politikaların işsizlik oranının azalmasında etkili olacağını belirtti.

Verimlilik Genel Müdürlüğü Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Faik Yücel Günaydın sunumunda ‘Türkiye Verimlilik Gelişim Haritası Saha Araştırması’ sonuçlarından bahsetti. Türkiye Verimlilik Gelişim Haritası’nın (TVGH), tasarlanacak verimlilik politikalarına rehberlik edecek teşhisler yapmayı hedefleyen, çok modüllü, kapsayıcı bir araştırma projesi olduğunu söyledi. Projenin ilk aşamasında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı altında yapılandırılmış olan Girişimci Bilgi Sistemi’nden firma düzeyinde verimlilik hesaplamalarının yapılmasını ve bu bilgiyi sektör, bölge, ölçek düzeyinde gruplayarak verimlilik olgusunun oluştuğu birimlerin nasıl dağıldığını tespit etmeyi hedeflediklerini belirtti. Çalışma sonuçlarına göre, makro seviyedeki verimlilik artışlarının firmaların içerisindeki verimlilik artışlarından kaynaklanmış ve daha yüksek verimlilik düzeylerini yapısı gereği içeren sektörlere dönüşümü sağlayacak artışların kısıtlı kaldığı görülmüştür. Bölgesel olarak verimlilik düzeylerinin çok geniş bir bantta yayıldığı ve bu farklılaşmış yapının yıllar içinde bir miktar yakınlaşmakla birlikte kabul edilebilir bir yaygınlığa gelmekten uzak olduğunu ifade etmiştir.