İçindekiler
Dergi Arşivi

6. Ulusal Verimlilik Kongresi “Türkiye’de Verimlilik Artışının Kaynakları: Firma Düzeyinde Analizler” Oturumu

 

TEDÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazire Nergiz Dinçer’in başkanlık ettiği “Türkiye’de Verimlilik Artışının Kaynakları: Firma Düzeyinde Analizler” başlıklı oturumda; TEDÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayça Tekin Koru, İskenderun Teknik Üniversitesinden Hüseyin Ekrem Cünedioğlu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Uzmanı ve ODTÜ’de Okutman olan Dr. Fatma Utku İsmihan sunumlarını gerçekleştirdiler.

Oturumun ilk sunumunu Prof. Dr. Ayça Tekin Koru, “Türkiye’de Hizmetler Sektörünün Verimliliği” ve “Türkiye’de Hizmetler Sektörü Verimlilik Artışının Bileşenleri” sunumlarının birleştirilmiş hali olan “Türkiye’de Hizmetler Sektörünün Verimliliği” başlığı altında yaptı. Prof. Koru sunumuna, hizmetler sektörünün verimliliği konusunu, hizmet ticareti konularını çalışırken ele almış olduklarını belirterek başladı. Süreç içindeki dönüşümün yönünün; tarım sektöründen imalat sektörüne, imalat sektöründen hizmetler sektörüne ve en son olarak da hizmetler sektöründen dijital topluma geçilmesi şeklinde olduğunu belirtti. Koru, sunumunda Türkiye’de tarımdan imalata geçildiğini ancak imalat tamamlanmadan hizmet sektörlerine atak yapıldığını ve söz konusu bu hizmetlerin verimliliğinin yüksek olup olmadığının sorgulanması gerektiğini vurguladı. Çalışmalarının, hizmetler sektörü verimliliğinin kapsamlı bir biçimde betimsel analizine dayandığını belirten Koru, daha sonra TÜİK Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri çerçevesinde oluşturulan mikro veriyi kullanarak 2003-2015 dönemi için imalat ve hizmet sektörlerindeki firmaların verimlilik analizlerini içeren çalışmalarının sonuçlarını paylaştı.

Oturumun ikinci sunumu Dr. Fatma M. Utku İsmihan’ın yaptığı “Bilginin Firma Verimliliği Üzerine Etkisi” başlıklı çalışma olmuştur. İsmihan sunumunda 2003-2014 dönemi firma düzeyinde panel verisi ve üretim fonksiyonu yöntemini kullanarak bilginin imalat sanayindeki firmaların verimliliği üzerine etkisini anlattı. İsmihan, firma verimliliğini etkileyen faktörleri ele aldıktan sonra, TÜİK verilerini kullanarak yapılmış olan analizlere dayanarak imalat sektörünün yapısını aktardı. Analizden hareketle İsmihan, firmanın teknoloji kapasite düzeyinin hem firmanın mevcut Ar-Ge bilgilerini kullanabilmesinde hem de yeni Ar-Ge aktivitelerinde bulunabilme kapasitelerinde belirleyici rol oynadığını aktarmıştır. Sunumunun sonuç kısmında İsmihan, beşeri sermayenin çok önemli olduğunun, bu alanda verimliliği ve kapasiteyi artırmak için ciddi yatırım yapmak gerektiğinin altını çizdi.

Oturumun son konuşmasını H. Ekrem Cünedioğlu, M. Beyza Polat ile yapmış oldukları çalışmayı aktaran “Tedarikçi Çıktısının Firma Verimliliğine Etkisi” başlığı altında yaptı. Cünedioğlu sunumunda, Girişimci Bilgi Sistemi’nin bir parçası olan 2006-2015 dönemi beyan alış-beyan satış verileri kullanılarak, Türkiye’de bir firmanın piyasadan çıkışının imalat sanayinde faaliyet gösteren müşterisinin verimliliğine etkisini anlattı. Cünedioğlu sunumunda öncelikle motivasyonlarının ne olduğunu anlattı, daha sonra literatüre kısaca değinip veri, değişkenler ve araştırma yöntemini açıkladı. Cünedioğlu sunumun devamında “Tedarikçi Çıkışının Verimliliğe Etkisi” çalışmasının bulgularına yer verdi.

Oturumun sonunda katılımcılara teşekkür belgeleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğünde görevli Daire Başkanı Dilek Birbil tarafından verildi.