İçindekiler
Dergi Arşivi

“869”

Şaban KÜÇÜKGÜMRAH / Makine Yüksek Mühendisi (Çankırı Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü)

 

Evet, 12-18 Aralık tarihleri arasında sadece okullarımızda kutlanan bir hafta. Ülkemizde İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amaçlanmıştır. 1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası kutlanmaktadır. 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirilmiştir.

Hepimiz hatırlarız okul çağlarımızı ve hala devam eden “Yerli Malı Haftası” etkinliklerini. Ne derdik, “yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı.” Ne yazık ki 1946 yılından bu günümüze kadar kutlanan bu günün, anlamı ve halka yansıması yeterince olmamış, okullarda sergilenen bir etkinlikten öteye geçememiştir.

Geldiğimiz bu noktada kendi kendine yetebilen, işsizliğin minimum seviyelerde olduğu, milli gelirimizin insanları tatmin eden düzeylerde olabilmesi için gerekli reçetelerin hayata geçirilmesi kaçınılmaz olmuştur.

Ülkemizde her yıl binlerce kişi işsizler ordusuna katılmaktadır. Bu rakam ülkemizdeki ithalat rakamının büyümesi ile daha da büyümektedir. Çünkü bilimsel araştırmalara göre 6.500 Dolar’lık ithalat bir işçinin çalıştırılamamasını ortaya çıkartmaktadır. Şu an bulunan 3,5 milyon işsiz sayısının ithalat rakamları ile karşılaştırılması ne kadar da önemlidir. Ortada olan işsizlik, çok zaruri olmayan ihtiyaçların devamlı ötelenmesi, iç piyasada durgunluğa neden olmaktadır.

Bunlardan anlaşılacağı üzere, ülkemizdeki cari açığı yani ithalat ile ihracat arasındaki makası daraltarak ihracatı fazla olan bir ülke haline gelmek bizlerin, tüketicilerin elindedir. Bilinçli olarak “869” ile başlayan bandrollü ürünleri tüketmemiz, yerli üretilmiş bir ürünü tüketmemiz anlamına gelmektedir. Bu şekilde topyekûn bilinçli bir tüketim ile ithal ürünlere pirim vermediğimiz zaman, yerli üretim, yerli sanayi güçlenecek dolayısıyla istihdam artacak işsizlik sayısında azalma görülecektir. 75 milyon nüfusa sahip ülkemizin İç pazarında hiç de küçümsenmeyecek kadar büyük bir pazar potansiyeli vardır.

Bu çok büyük sonuçları ortaya koyacak olan küçük ayrıntı sadece, yerli ürünlerin satın alınması yani “869” ile başlayan barkotlu ürünleri tüketmekle mümkün olacaktır.

Alışverişlerinizde daima “869” barkotlu ürünleri almanız dileğiyle bilinçli alışverişler…