İçindekiler
Dergi Arşivi

9. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’na Katılım Sağlandı

9. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı, toplumdaki enerji kültürü ve verimlilik bilincinin artırılması amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde 29-30 Mart 2018 tarihlerinde uluslararası düzeyde katılımlarla Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirildi.

 

Söz konusu etkinlikte, yurt dışı ve yurt içinden üniversite, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katılımı ile enerji verimliliği alanında yürütülen projeler, faaliyetler ve gelecek öngörülerinin paylaşıldığı, kaynaktan nihai tüketime kadar enerjinin her aşamada verimli ve etkin kullanılması amacıyla yürütülen çalışmaların ele alındığı oturumlar düzenlenmiş ve tartışma ortamları sağlanmıştır.

Enerji verimliliğine yönelik faaliyette bulunan çok sayıda ulusal ve uluslararası firmaların bir araya geldiği ve ürünlerini sergilediği sektörün önemli bir etkinliği olan 9. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’na Verimlilik Genel Müdürlüğü uzmanları ve TEVMOT proje yönetim ekibi tarafından katılım sağlandı. Genel Müdürlüğümüz Sanayi ve Teknoloji uzmanları, etkinliğin ikinci gününde farklı oturumlarda Genel Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilen proje ve faaliyetlere ilişkin bildiriler sundular.

Genel Müdürlüğümüzü temsilen Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Dr. Serdal Ergün “Enerji Verimliliğinde Kültür ve Davranış” adlı oturumda “Enerjide Verimlilik, Etkinlik ve Etkililik” adlı bildirisini sundu. Verimlilik, etkinlik ve etkililik kavramları hakkında bilgi veren Dr. Ergün; 1996-2016 yılları arasındaki ülkemizde elektrik üretimindeki kurulu gücün verimliliği ile etkinliği ve etkililiği sonuçlarını açıkladı. Ayrıca, Genel Müdürlüğümüzün yayımladığı üç aylık verimlilik istatistiklerinden enerji sektörüne dair verimlilik endekslerini 2005-2017 ortalamaları olarak katılımcılarla paylaştı.

Genel Müdürlüğümüzün temsil edildiği diğer iki sunum ise “Verimli Sanayi, Karlı Üretim” başlıklı oturumlar altında yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Özlem Durmuş “Sanayide Kaynak Verimliliği Potansiyeli” adlı bir sunum gerçekleştirdi. Durmuş, Yatırım Programı kapsamında finanse edilen TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Enstitüsü tarafından yürütülen “Sanayide Kaynak Verimliliği Potansiyeli’nin Belirlenmesi” Projesi’nin temel çıktılarını katılımcılarla paylaştı.

“Verimli Sanayi, Karlı Üretim” başlıklı oturumda yapılan diğer sunum ise Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Dr. Yücel Özkara tarafından gerçekleştirildi. 2017 yılı sonu itibarıyla başlatılan TEVMOT - Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi isimli Küresel Çevre Fonu (GEF) destekli projenin amacı ve hedefleri hakkında bilgiler veren Dr. Özkara, projenin bileşenleri ve iş planını da katılımcılarla paylaştı.