İçindekiler
Dergi Arşivi

Açık İnovasyon İle Otonom Araç Geliştirme Ve Test Platformu (OPINA) Projesi

 

İstanbul Okan Üniversitesi 1999 yılında kuruldu. Mühendislik Fakültesi, 2003-2004 akademik yılında Bilgisayar ve Endüstri Mühendisliği bölümlerine öğrenci alımıyla öğretime başladı; 2008 yılında ise Prof. Dr. Nejat Tuncay’ın dekanlığı ile mühendislik fakültesinde elektrik/elektronik, makine, otomotiv ve diğer bölümler açılarak alt yapısı oluşturuldu.

Mühendislik fakültesi kuruluşunda, otomotiv sanayinin ülkemiz için önemi ve Üniversite’nin otomotiv sanayinin kalbinde olması nedeniyle bu alanda çalışmalar yapılması kararlaştırıldı. otomotiv mühendisliği bölümünün yanı sıra bir araştırma ve uygulama merkezi de kurulması yönünde karar alındı.

Ülkemizde, üniversitelerde otomotivde gittikçe önem kazanan elektrikli araç ve gömülü yazılım alanının oldukça kısıtlı kaldığı göz önüne alınarak “Ulaştırma Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri Araştırma ve Uygulama Merkezi – UTAS” 2009 yılında kuruldu. Ülkemizin ilk Otonom Aracı 2010 Yılında Okan Üniversitesi tarafından geliştirildi.

2011 yılı ekim ayında “Toplumun ve iş yaşamının gereksinimlerine evrensel standartlarda yanıt verebilen, yenilikçi ve öncü bir ‘Dünya Üniversitesi’ olmak” vizyonu ile hareket eden İstanbul Okan Üniversitesi’nde Teknoloji Transfer Ofisi (ARPROGED) kuruldu. ARPROGED, İstanbul Okan Üniversitesi vizyonuna paralel olarak sanayiye en yakın dördüncü kuşak üniversite olma hedefiyle yenilikçilik ve girişimciliği teşvik etmenin yanı sıra ilgili sektörlerin ve ekonominin gelişimine de katkıda bulunacak sistemler kurmayı ana stratejilerinden birisi haline getirdi. Bu amaçla tematik küresel mükemmeliyet merkezleri kurma ve bu merkezleri ilgili paydaşlar ile birlikte yönetmeyi alt strateji olarak benimsedi. Bu kapsamda Elektronik Sanayi (TESID), Yazılım Sanayi (YASAD), Otomotiv Tedarikçileri (TAYSAD) ve Ana Otomotiv Firmaları (OSD) ile birlikte çalışmalar yürüttü.

Ülkemizin ilk Akıllı Ulaşım Stratejik Planını oluşturmak için çeşitli çalışmalar yürüttü. Bu kapsamda; İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile birisi “Elektrikli ve Hibrid Araçlar” diğeri ise “Akıllı ve Haberleşen Araçlar” olmak üzere iki mükemmeliyet merkezi ve kümesi kuruldu. Bu kümelerin 60’a yakın üyesi bulunmaktadır ve özellikle “Akıllı ve Haberleşen Araçlar” mükemmeliyet merkezindeki alt yapı bugün bu alandaki ülkemiz üniversitelerinin en gelişmiş alt yapısıdır. UTAS olarak Avrupa Akıllı Ulaşım Ağı’nın (ERTICO) ve Avrupa Yeşil Araçlar İnsiyatifininİnisiyatifinin (EGVIA) üyesi olduk.

Araçlarda otonom sistemler kullanılması aşamalı bir şekilde devreye giriyor ve 2030 yılında satılan araçların yaklaşık % 15’inin tam otonom olması tahmin ediliyor. Okan Üniversitesi’nde paydaşlar ile yapılan çalıştaylarda ise ülkemizde bu alandaki çalışmaların diğer gelişmiş ülkelere henüz çok geride olduğu net bir şekilde görülebilir. YASAD Başkanı Doğan Ufuk Güneş ile ARPROGED Koordinatörü Prof. Dr. Orhan Alankuş ile görüşme sırasında bu çalışmaları hızlandırmak amacıyla açık inovasyona yönelik bir sistem kurma fikri oluştu. 2017 yılında Bakanlığın yürütücüsü olduğu Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında açılan proje teklif çağrısı, bu fikri gerçeğe dönüştürmek için önemli bir fırsat oluşturdu.

İstanbul Okan Üniversitesi UTAS, projesine aşağıdaki şekilde görülen Açık İnovasyon Otonom Araç Geliştirme ve Test Platformu oluşturmaya yönelik mimari etrafında başvurusunu hazırladı ve fon alma hakkını kazandı.

 

Şekil 1. Açık İnovasyon Otonom Araç Geliştirme ve Test Platformu

Kurulacak açık inovasyon platformu ile girişimciler ve uzmanlar uzaktan sisteme bağlanarak Otonom ve haberleşen araç yazılımlarının bir kısmının geliştirilmesine katkılar sunabilecek. Bu katkılar, gerek yazılım gerek donanım gerekse de araç üstü sistemler ile test edilecek. Böylece yapılmış olan yazılımın katkısı ölçülebilecek ve yazılımı hazırlayan uzmanlara geri besleme yapılabilecek. Bu sistem ile otonom araç geliştirme projeleri hem hızlanacak hem de daha başarılı sistemler geliştirilebilecek. Ayrıca normalde otonom araçlara onay verebilmek için milyonlarca kilometre yol yapma zorunluluğu bu platform sayesinde kısaltılabilecek.

OPINA projesi İstanbul Okan Üniversitesi’ne AB-TR mali iş birliği projelerinde daha aktif olma imkânı tanıyacak. Öte yandan; projemizin devam etmekte olan ve başlaması planlanan diğer çalışmalarımız ile birbirlerini besleyeceğini düşünüyoruz.

HORIZON 2020 Twinning ve ERACHAIRS başvuruları ile bu alanlarda küresel çapta bilimsellik seviyesine çıkılması hedefleniyor. Bu sıralarda bir OEM ile yürütülmekte olan SAE 3 seviyesinde( kısıtlı koşullarda sürücü gözetiminde ) bir otonom araç geliştirme çalıştırılması yürütülmekte, bu platform ile tam otonom araç geliştirme projeleri daha başarılı bir şekilde yürütülebilecek.

Proje hedefleri içinde yeni çok ortaklı araştırma projeleri oluşturma, yenilikçi ürünler geliştirme, patent başvuruları yapma, girişimci firmalar oluşturma ve fon yaratma gibi ülkemizin ileri teknoloji geliştirme amacına katkı sağlayacak birçok hedef bulunmaktadır.