İçindekiler
Dergi Arşivi

“ASO 1. OSB Atık Isı Potansiyelinin Tespiti ve Değerlendirilmesi Fizibilite Çalışması” Projesinin Açılış Toplantısı Yapıldı

Murat EVREN / Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı (Verimlilik Genel Müdürlüğü)

 

 “ASO 1. OSB Atık Isı Potansiyelinin Tespiti ve Değerlendirilmesi Fizibilite Çalışması” Projesinin Açılış Toplantısı 31 Mart 2017 tarihinde Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirildi. OSB bünyesinde faaliyet gösteren çeşitli işletmelerin enerji yöneticilerinin ve OSB temsilcilerinin katıldığı toplantı, ASO 1. OSB uzmanlarından Mehmet Ozan Berk’in yapmış olduğu “imalat sanayiinde enerji verimliliği ve bilinci” konulu sunumla başladı. Sunum kapsamında imalat sanayiinde enerji verimliliğinin mevcut durumuna dair küresel ve ülkemize özgün veriler paylaşılarak enerji verimliliği projelerinin KOBİ’ler için önemi vurgulandı.

Toplantı, Verimlilik Genel Müdürlüğü Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı Murat Evren’in “Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün Temiz Üretim Alanındaki Çalışmaları” başlıklı sunumuyla devam etti. Sunumun ilk bölümünde temiz üretim konusuna dair yasal düzenlemeler, sorumlu kuruluşlar, mevcut finansal destekler ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın vizyonundan bahsedilerek ülkemizdeki genel çerçeve çizildi. Sunumun ikinci bölümünde ise Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından temiz üretim alanında yürütülen faaliyetler ve projeler ele alınarak ASO 1. OSB’de de yürütülmekte olan “Türkiye İçin Yeşil OSB Çerçevesinin Geliştirilmesi Projesi”nin Organize Sanayi Bölgesi ve bünyesinde faaliyet gösteren işletmelere sağlaması hedeflenen yararları üzerinde duruldu. Toplantı, daha sonraki sunumların ardından endüstriyel simbiyoz projesi ve atık ısı potansiyeli tespiti projesi için yapılan firma başvuru alımıyla son buldu.

Proje Hakkında
Söz konusu projenin, Ankara Kalkınma Ajansı’nın 2016 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında sağladığı mali destekle finanse edilmesi planlanmaktadır. Bu projeyle hedeflenen; ASO 1. OSB’de bulunan işletmelerin temiz üretim imkânlarının artırılması ve endüstriyel simbiyoz fırsatlarının belirlenmesi için firmaların atık ısılarındaki verimlilik odaklarını ve miktarlarını tespit etmek ve tespit edilen atık ısının ekonomiye kazandırılmasını sağlamaktır. Bu hedeflere ulaşmak için proje kapsamında 20 firmada ücretsiz olarak atık ısı potansiyeli tespit edilecek ve iyileştirme önerileri yapılacaktır. Ayrıca belirlenen firmalarda temiz üretim ve endüstriyel simbiyoz olanakları araştırılacak olup analiz yapılan firmalar konuyla ilgili bilgilendirilecektir. Söz konusu projenin hizmet alım ihalesi 14 Mart 2017 tarihinde sonuçlandırılmış olup ihaleyi “ENERVİS ENERJİ SERVİS SAN. ve TİC. A.Ş.” kazanmıştır.