İçindekiler
Dergi Arşivi

Bakan Faruk Özlü: “Akıllı Şehirler Dijital Dönüşümün Önemli Bir Parçasıdır”

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı tarafından 17-18-19 Nisan 2018 tarihlerinde düzenlenen Dünya Akıllı Şehirler Kongresinde yaptığı konuşmada artık klasik kent yönetimi anlayışının çok geride kaldığını belirterek, “Modern belediyeciliğin yeni rotası; akıllı şehir uygulamalarıdır” dedi. Bakan Faruk Özlü, İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı ev sahipliğinde Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen ve uluslararası firmaların temsilcilerinin iştirak ettiği “Dünya Akıllı Şehirler Kongresi”ne katıldı. Bakan Özlü, burada yaptığı konuşmada, İstanbul’un 130 ülkeden daha büyük ekonomisiyle sadece Türkiye için değil, tüm dünya için küresel bir kimliğe sahip olduğunu belirterek, “Ülkemizin dış ticaret hacminin % 56’sı, milli gelirimizin % 27’si İstanbul kaynaklıdır” dedi.

“İstanbul, teknolojinin merkezi üslerinden biridir”
İstanbul’un aynı zamanda büyük ölçekli projelerle ve yatırımlarla, dünyanın çekim merkezi olma yolunda olduğunun altını çizen Bakan Faruk Özlü, “Küresel bir şehir olan İstanbul, teknolojinin de merkez üslerinden biridir. İstanbul, ‘ileri sanayi ülkesi Türkiye’ hedefimizin en önemli halkasıdır. İstanbul özellikle teknoloji, Ar-Ge ve inovasyonda dünyanın cazibe merkezlerinden biridir. Bu önemli kongrenin İstanbul’da yapılıyor olması, şehrimizin potansiyelinin keşfedilmesi bakımından çok anlamlıdır” şeklinde konuştu.

“İstanbul akılla, bilgiyle, teknolojiyle ve inovatif fikirlerle idare edilen bir şehirdir”
Bakan Özlü sözlerine şöyle devam etti: “Yaşadığımız çağda şehirler artık akılla yönetilmektedir. Özellikle Türkiye gibi nüfusunun % 93’ünün şehir ve ilçe merkezlerinde yaşadığı bir ülkede, ‘akıllı şehir yönetimi’ bir zorunluluktur. İstanbul’a baktığımızda ise bu tablo daha belirgin bir hal almaktadır. Ülke nüfusumuzun yaklaşık % 19’unu barındıran İstanbul için akıllı kent kavramını, vazgeçilmez bir çözüm ortağı olarak kabul ediyoruz. Bu anlamda memnuniyetle belirtmek isterim ki; İstanbul akılla, bilgiyle, teknolojiyle ve inovatif fikirlerle idare edilen bir şehirdir. Zaten böylesine büyük bir şehri, akılla ve teknolojiyle yönetebiliriz. Milyonlarca İstanbullu vatandaşımız aklın ve teknolojinin getirdiği ürünlerle ve çözümlerle, bu büyük şehirde hayatını sürdürmektedir.”

“Akıllı şehir kavramına yaşam kalitesi yükselten bir bütünlük içinde bakıyoruz”
“2002 yılından bugüne AK Parti Hükümetleri ve Belediyelerimiz kent yönetimine ve kentleşme olgusuna çok büyük önem vermişlerdir” diye konuşan Bakan Özlü, “Şehirleşme oranının hızla arttığı ülkemizde, yarının ihtiyaçlarını göz önüne alarak hareket ediyoruz. Şehirleri sadece şık binalar, kenarlarına ağaç dikilmiş asfalt yollar olarak görmüyoruz. İnsan odaklı, insana saygılı, insanı yücelten bir kentleşme ve belediye yönetimini esas alıyoruz. Çevre, sağlık, ulaşım, spor, kültür gibi bileşenleri kentleşme politikamızın merkezine koyuyoruz.

“Tarihi dokuyu, mutlak surette gözetiyoruz”
Deprem riskinin yüksek olduğu ülkemizde; kentsel dönüşümü, hassas bir biçimde ele alıyoruz. Kentsel dönüşüm yoluyla, sadece binaların değil, insan yaşamının da dönüştüğünü biliyoruz. Bu nedenle; kentsel dönüşüm olgusunu, çok yönlü bir politika çerçevesinde hayata geçiriyoruz. Akıllı çevre, akıllı enerji, akıllı bina, akıllı ulaşım, akıllı yaşam kavramlarını kent yönetiminin merkezinde görüyoruz. Akıllı şehir kavramına yaşam kalitesi yükselten bir bütünlük içinde bakıyoruz. Kaynakların etkin ve verimli kullanıldığı, teknolojinin getirdiği imkânların insan yaşamı için seferber edildiği, tüm paydaşların şehir yönetimi ile entegre olduğu şehirler, mahalleler, sokaklar inşa ediyoruz” dedi.

“Akıllı şehirler dijital dönüşümün bir parçası”
Artık klasik kent yönetimi anlayışının çok geride kaldığını belirten Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, sözlerine şöyle devam etti: “Belediyecilik sadece temizlik, su, yol gibi temel kamu hizmetlerinin çok ötesinde anlamlar taşımaktadır. Modern belediyeciliğin yeni rotası; akıllı şehir uygulamalarıdır. Akıllı şehirler, aynı zamanda dijital dönüşümün çok önemli bir parçasıdır. Akıllı şehirler kavramının yanına, ‘dijital kentler’ gerçeğini de koymak durumundayız. Çünkü günümüzde sadece teknolojiler ve makineler değil, şehirler de dijitalleşiyor.

“Şehirlerin akıllanması için önce dijitalleşmesi gerekiyor”
Şehirlerin akıllanması için önce dijitalleşmesi gerekiyor. Enerji, altyapı, trafik ve güvenlikle ilgili dataların belli bir akıl ve strateji ile yönetilmesi zaruri hale geliyor. Tüm bu nedenlerden dolayı Türkiye’nin dijital dönüşümünü, şehirlerimizin dijital dönüşümüyle uyum içinde değerlendiriyoruz. Akıllı şehirleri; ülkemizin dijital dönüşüm yol haritasının, önemli bir parçası olarak görüyoruz. ‘Bilim Merkezi, Teknoloji Üssü, İleri Sanayi Ülkesi Türkiye’ hedefimiz için akıllı ve dijital şehir uygulamalarını, bir kaldıraç olarak değerlendiriyoruz.”

“81 İlimizde ve 921 ilçemizde akıllı şehirler uygulamalarını, vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz”
Bakan Özlü sözlerini şöyle tamamladı: “Türkiye, kadim bir medeniyete ve köklü bir şehirleşme geleneğine sahiptir. Bütün şehirlerimiz kimliklerini tarihimizden, kültürümüzden, sanatımızdan ve geleneklerimizden almaktadır. Türkiye’nin hangi şehrine giderseniz gidin binlerce yıllık tarihin ve medeniyetin izlerini görürsünüz. Bizler şehirlerimizi korumaya ve medeniyet ışığımız altında inşa ve ihya etmeye kararlıyız. Bunu yaparken modernliğin getirdiği kavramlara da kucak açacağız. 81 ilimizde ve 921 ilçemizde akıllı şehir uygulamalarını, vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz. İstanbul’un 3. kez ev sahipliği yaptığı ‘Dünya Akıllı Şehirler Kongresinin’ tüm dünya şehirleri için faydalı sonuçlar getirmesini diliyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza, belediyemizin yöneticilerine ve kongrede emeği geçen bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.”