İçindekiler
Dergi Arşivi

Bilgi Ekonomisinde Verimlilik Üzerine Yeni Perspektifler Asya Verimlilik Teşkilatı, 2016

 

Üretim sürecine dâhil olan diğer kaynaklarla karşılaştırıldığında bilginin ölçülmesi, yönetilmesi ve artırılması daha belirsiz bir alandır. Bilginin üretilmesi ve yaygınlaştırılması aşamalarında verimliliğin nasıl ölçülebileceği ve artırılabileceği konusundaki çalışmalara tüm dünyada olduğu gibi Asya Verimlilik Teşkilatı üyeleri nezdinde de artan bir talebin var olduğu görülmektedir. Asya Verimlilik Teşkilatı, buradan hareketle çeşitli etkinliklere yönelmiştir. Bu kapsamda 27 Mayıs 2015 tarihinde Tokyo’da Asya Verimlilik Teşkilatı ile Japon Ulusal Politika Çalışmaları Enstitüsü tarafından bir etkinlik gerçekleştirilmiştir. Teşkilatın “Bilgi Ekonomisinde Verimlilik Üzerine Yeni Perspektifler” adını taşıyan yayını, etkinlikte sahne alan ve alanında önde gelen isimler olan Dr. Laurence Prusak ve Prof. Dr. Ikujiro Nonaka tarafından yapılan konuşmaları ve panel düzeninde gerçekleştirdikleri tartışmaları içermektedir.

Dr. Prusak, Bilgi Ekonomisinde Verimliliğin Yeni İlkeleri başlığını koyduğu konuşmasında bir kaynak olarak bilginin özgün doğasına değinmekte ve bu türden maddi olmayan varlıkların nasıl yönetilebileceğine ilişkin uygulamaya dönük bilgiler paylaşmaktadır. Prof.Dr. Nonaka ise tecrübeye dayalı liderlik yoluyla bilgi üretiminin nasıl kolaylaştırabileceği ve yenilik yapılmasının nasıl teşvik edilebileceği üzerine düşüncelerini aktarmaktadır.