İçindekiler
Dergi Arşivi

Bilgi Teknolojileri ve Verimlilik Paneli

 

2016 Verimlilik Haftası kapsamında Ankara’da yapılan Bilgi Teknolojileri ve Verimlilik Paneli Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Koray Özer’in yöneticiliğinde, Vodafone Türkiye Kamu Satış Kıdemli Müdürü Ceyda Süer, Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ziya Karakaya, CDO Türkiye İcra Kurulu Başkanı Bülent Kutlu, Smart Manufacturing Türkiye İcra Kurulu Başkanı Mehmet Demir, Turkcell Kamu İş Geliştirme Müdürü Aykut Dalyan’ın katılımıyla gerçekleşmiştir.

Bilişim Teknolojileri ve İşletmelerde Verimlilik Dönüşümleri başlıklı konuşmasında Koray Özer şunları vurgulamıştır: Son 25 yıldaki değişim özellikle bilgi işlemlerle başladı, bilgi işlemler geliştikçe kamu da özel sektör de değişti ve dönüştü. 25 yıl önce ortalama 5-6 kişi olan bilgi işlemleri, bugün ortalama 50-100 çalışana ulaştı. Başlangıçta stok, insan kaynakları, finans ve tahakkuk listeleri almak için kullanılan sistemler şimdi temel Kurumsal Kaynak Planlaması dışında sektörel çözümler, veri analizi, güvenlik, internet hizmetleri, sosyal medya, altyapı, nesnelerin interneti gibi çeşitli iş gruplarına hizmet eder hale geldi. Pek çok donanım, yazılım, veri tabanı teknolojisi gelişti, amaca yönelik yeni diller ortaya çıktı. Veri arttı, entegrasyon ihtiyacı en yüksek noktaya ulaştı, bulut bilişim, büyük veri, nesnelerin internetiyle yeni ve farklı bir bilgi işlem çağı başladı… Geldiğimiz noktada, Endüstri 4.0 kavramı ile bazı işlerin değil bütün üretimin bilgi işlem aracılığıyla yapılması gerektiği ortaya kondu. Buradaki gereklilik veya itici güç de verimlilik oldu.

Charles Wheelan (Çıplak Ekonomi-Pegasus) adlı kitapta neden verimlilik, diye soruyor. Yanıt: “Çünkü verimlilik bizi zenginleştiriyor ve öne geçiriyor.” Verimlilik için başka bir tanım da “girdileri çıktılara dönüştürme yeteneği…” Sanki burada verimlilik değil de bilgi işlem süreci tanımlanmış. John Keynes ise verimlilik için uzun vadede her şeydir diyor.

Buhar, elektrik, programlanabilir elektronikten sonra gelen 4.0 Sanayi Devrimi veya diğer adıyla Endüstri 4.0 bize bilgi işlemlerin iş süreçlerinden hangi süreçlere doğru değiştiğinin de bir anlatımı aslında. Artık bilgi işlemlerde şu değişimler görülmektedir.

1. A dan Z’ye üretim süreçlerine karışıyor.
2. Her anı (girdi, çıktı, maliyet ve ilgili ekosistem) olarak en verimli şekilde yönetiyor.
3. Nicelik dışında niteliği otomatize ediyor, kişiye özel tasarıma olanak sağlıyor.
4. Üretimin kas ve bilgiyle üretilmesinden bilgece üretilmesine geçişi olanaklı kılıyor.
5. Niteliği verimlileştiriyor.

Konuşmacılardan Bülent Kutlu, Dijital Dönüşüm Liderlerinin İşletmelerin Verimliliğine Etkileri başlıklı konuşmasında özetle şunlardan bahsetmiştir: Son zamanlarda özellikle şirketler için bir pozisyon çok önemli olmaya başladı. Dijital Dönüşüm Lideri ya da İngilizce kısaltmayla CDO (Chief Digital Officer). “CDO kimdir?” Müşteriyi çok iyi tanıyan, dijital operasyonları çok iyi bilen, stratejiye ortak olan yeni bir yönetici profili. Dijital bir çağdayız bu çağın kurallarını bilerek gelişimimizi sürdürmeliyiz. Yıkıcı teknolojiler hayatımızı her yönden etkilemeye başladı. Artık daha hızlı ve daha verimli olmak zorundayız.

80 çalışanlı Whatsapp şirketi Türkiye’nin en köklü 3 büyük kurumundan daha değerli hale geldi. Dijital stratejisi olmayan birçok kurum önümüzdeki dönemlerde olmayacak.

Ayakta kalmak için Dijital Strateji artık kurumların genel stratejisi oluyor. İyi bir dijital strateji hem verimliliğimizi hem de hızımızı çok artıracak. Yıkıcı teknolojilere karşı dayanaklı olunacak. İşte bunun ilk adımı tüm kurumsal şirketlerimizin CDO ataması yapmasından geçiyor.

CDO’lar şirketlerde ya yönetim kurullarında ya icracı pozisyonda ya da dijital konsey olarak karşımıza çıkıyor. Birçok şirketimiz henüz CDO olarak konumlandırabileceği bir yönetici bulamadığı için bu konuda danışmanlık alarak ilerliyor. Çok geç kalmadan şirketlerimize Dijital Dönüşüme hız vermeleri gerektiğini söylüyoruz ve bu yönde çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz.

Panel’de ayrıca Ceyda Süer “4,5G’nin İşletmelerde Verimliliğe Etkisi”, Yrd. Doç. Dr. Ziya Karakaya “Bulut Bilişim ve Verimlilik”, Mehmet Demir “Akıllı Üretim Nedir? Nasıl Uygulanmalıdır?”, Aykut Dalyan “İşletmelerin, M-İşletme Dönüşümünde 4,5G’nin Getireceği Yenilikler” başlıklı sunumları gerçekleştirmişlerdir.

Panelin değerlendirme bölümünde “Verimlilik için verimlilik değil de insan için verimliliğin altını her zaman çizmemiz gerekiyor. Verimlilik insanların sadece üretmesi için değil kararında ve ölçüsünde tüketmesi ve bu sayede yeniden üretici kılınması için de ele alınmalı. Yani verimliliği tüketimden ayrı tutmamamız gerekiyor. Kaliteli üretim için insanları yaratıcı kılmak, yaratıcı kılmak içinse eğitim, birlikte çalışma, dinlenme, tüketme ve eğlenmek gerekli” vurgulaması yapılmıştır.