İçindekiler
Dergi Arşivi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü Üretim Reform Paketini Açıkladı

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, 10 Mayıs’ta düzenlediği basın toplantısıyla Üretim Reform Paketi’ni tanıttı. Özlü, yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştıkları 77 maddelik çalışmanın ilgili tüm STK’lar ve kuruluşların görüşlerini alarak hazırladıklarını belirtti.

Üretim Reform Paketi’nin getirdiği yeniliklere dikkati çeken Özlü, şunları kaydetti: “Bu yasayla, sanayicinin mali yüklerini azaltıyoruz, yeni teşvikler getiriyoruz, kent içinde kalan sanayi sitelerini taşıyoruz, yüksek parsel fiyatlarına düzenleme getiriyoruz, sanayi parseli arzını hızlandırıyoruz. OSB’lerin altyapı ve lojistik ağını geliştiriyoruz, OSB uygulamalarını yaygınlaştırıyoruz, üretime hazır sanayi parselleri oluşturuyoruz. Özel endüstri bölgesi kurmanın önünü açıyoruz ve imkânı getiriyoruz. Üretime hazır sanayi alanları oluşturuyoruz, üniversitelerin araştırma geliştirme kapasitelerini artırıyoruz, sanayi sektörüne yönelik eğitim programları oluşturuyoruz, nitelikli iş gücü istihdamını artıyoruz, yerli üretim yapanları destekliyoruz.”

OSB’lerdeki sanayicilere enerji desteği sağlanması noktasında Bakanlar Kurulundan yetki alacaklarını belirten Özlü, planlı sanayi alanlarındaki satışlarda damga vergisi ve harçları kaldıracaklarını belirtti. Özlü, üniversite öğrencilerinin, iş yeri eğitimlerini destekleyeceklerini ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde, temel bilimler mezunlarının istihdamına imkân getireceklerini dile getirdi. OSB'lerdeki tüm projeler için kredi ve kredi faiz desteği vereceklerine dikkati çeken Özlü, sanayi sitelerinin taşınmasını sağlayacaklarını söyledi. Kamu ihalelerinde yerli üreticilere fiyat avantajı sağlayacaklarına işaret eden Özlü, KOSGEB desteklerine avans ödemesi getireceklerini anlattı.

“135 sanayi sitesi ve 63 bin 649 iş yeri taşınacak”
Kent içinde kalan sanayi sitelerine değinen Özlü, bunların hizmet açısından yeterli olmadığını ve şehrin merkezinde iyi bir görüntü oluşturmadığını vurguladı. Özlü, sanayi sitelerini, mülk sahipleri ve belediyelerle anlaşarak, şehre makul mesafe dışında alanlara taşımak istediklerini anlatarak, bunu Bakanlığın koordine edeceğini kaydetti. Bu kapsamda 135 sanayi sitesinin ve 63 bin 649 iş yerinin taşınacağını bildiren Özlü, bunların taşınma maliyetinin yaklaşık 19 milyar Lira olacağını belirtti. Özlü, il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri veya belediyelerce yapılacak sanayi sitelerinin, mülkiyetin edinilmesi, masrafları, altyapı üstyapı yatırımları ile mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin tamamını krediyle destekleyeceklerine işaret ederek, “Verdiğimiz krediler, yüzde 1 ile 3 arası faizli, ilk 3 yılı geri ödemesiz, 13 yıl vadeli çok makul maliyetli krediler. Bu şekilde sanayi sitelerimizin taşınmasını koordine edeceğiz, destek vereceğiz” dedi.

“OSB parsel fiyatlarına üst limit”
Yüksek parsel fiyatlarına düzenleme getireceklerinin altını çizen Özlü, Türkiye’de sanayi parsel birim fiyatı Singapur OSB’sinden daha pahalı OSB'ler bulunduğunu söyledi. Özlü, yüksek maliyetli arsa bedellerine bir üst limit getireceklerini bildirerek, “OSB'ler tarafında temin edilen sanayi parselinin maliyeti OSB'lere 100 Liraysa, OSB'ler buna maksimum yüzde 25 kâr payı koyup satabilecekler” şeklinde konuştu.

“Yurt dışına OSB kurma imkânı getiriyoruz”
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, OSB uygulamalarını yaygınlaştıracaklarını ve ıslah OSB uygulamasının tekrar hayata geçirileceğini anlatırken, düzensiz ve plansız yapılanmış sanayi bölgelerini planlı hale getirmek istediklerinin altını çizdi. OSB kurmak ve işletmek noktasında Türkiye'nin ciddi birikimi olduğuna işaret eden Özlü, bunu yurt dışına taşımak istediklerini vurguladı. Bazı OSB yöneticilerinin yurt dışında OSB kurmak isteklerini dile getirdiğini aktaran Özlü, “Yurt dışına OSB kurma imkânı getiriyoruz, bunun için Bakanlar Kurulundan yetki alıyoruz yani Türkiye'de başarılı olan OSB’ler yurt dışında da OSB kurabilecekler” değerlendirmesinde bulundu.

“Üniversitelerin teknoloji transfer ofisi kurmalarının önünü açacağız”
Bakan Özlü, paketle üniversitelerin Ar-Ge kapasitelerini artıracaklarına dikkat çekerek, bilimsel araştırma projelerinde çalışan yüksek lisans öğrencilerine burs vereceklerini, sanayiye yönelik araştırma projelerini destekleyeceklerini kaydetti. Üniversitelerin teknoloji transfer ofisi kurmalarının önünü açacaklarının altını çizen Özlü, dünyada gelişmiş ve hızlı gelişmekte olan ülkelerde uygulanan ücretli araştırma iznini Türkiye’ye getireceklerini belirtti. Özlü, yükseköğretimde kalite, danışma ve koordinasyon kurullarının kurulacağını dile getirerek, bu yolla sanayicinin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman yetiştirmek için eğitimler verileceğini bildirdi. Ayrıca, üniversitelerin mühendislik ve fen fakültesinde okuyan öğrencilerin en az bir yarıyıl eğitimini sanayide yapacağını anlatan Özlü, OSB'lerde özel endüstri meslek lisesi ve meslek yüksekokulları kurulmasının önünü açacaklarını, buralarda okuyan öğrencilere eğitim desteği sağlanmasının yanı sıra okulların binaları ve teknik ekipmanı için de kredi desteği vereceklerini ifade etti.
“OSBÜK'ün kurumsal yapısı güçlendirilecek”

Özlü, yapım işlerini, sanayi iş birliği uygulamaları (SİP) kapsamına alacaklarını belirterek, “Orta ve yüksek teknolojili yerli üretilen ürünlere yüzde 15 fiyat avantajı sağlanmasını zorunlu hale getiriyoruz” dedi. Enerji verimsiz ürünlerin denetlenmesi ve uygunsuzluk durumunda idari yaptırımlarının uygulanmasına ilişkin bir düzenlemeyi de getireceklerini belirten Özlü, bu ürünlerin piyasadan toplatılabilmesiyle ilgili düzenleme yapıldığını bildirdi. Özlü, özel hukuk tüzel kişiliği vererek Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun (OSBÜK) kurumsal yapısını güçlendireceklerini, sicil alan tüm OSB'lerin OSBÜK'e üye olma zorunluluğunu getireceklerini söyledi.

“Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu kurulacak”
Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu kuracaklarını da açıklayan Özlü, “Bir bölgede sanayi bölgesi oluşturulacaksa bunun kurulup kurulmamasına Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu karar verecek” dedi. Özlü, iller bazında oluşturulacak kurulda Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Orman ve Su İşleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji ve Maliye Bakanlıkları ile tarım il müdürlüğü, Zeytincilik Araştırma Enstitüsü, çevre ve şehircilik il müdürlüğü, ziraat fakültesi ve ziraat odasından birer olmak üzere toplam dokuz üyenin bulunacağını bildirdi.

“TRT’yi sanayiciler değil, şans oyunlarından gelen gelir destekleyecek”
Sanayicilerden elektrikte TRT payı alındığına işaret eden Özlü, “Bunu Maliye Bakanlığımızla görüştük. Maliye Bakanlığımız TRT için şans ve talih oyunlarından kesilen bir paydan TRT'ye kaynak aktaracak, sanayiciler değil. TRT desteksiz kalmayacak ama TRT'yi destekleyen sanayicimiz değil, şans ve talih oyunlarından gelen gelir olacak. 2015 yılında sanayicilerin TRT'ye ödediği pay 344,2 milyon Lira. Biz bunu kaldırıyoruz” ifadesini kullandı. Planlı sanayi alanları için emlak vergisinin kaldırılması ve yapı denetim hizmet bedeli indirimi ile ilgili desteklere ilişkin bir soru üzerine de Özlü, “Emlak vergisi payı Organize Sanayi Bölgeleri için yılda 360 milyon Lira. Bunu da kaldırıyoruz. Sanayi Siteleri için getirdiğimiz yapı denetimi hizmet bedeli indirimi ile de yılda 127 milyon 828 bin Lira ilave bir hak sağlıyor. Sanayi sicili almış her sanayici için emlak vergisini kaldırıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Ürünleri toplatabileceğiz”
Enerji verimsiz ürünlerin denetlenmesi ve uygunsuzluk durumunda idari yaptırımların uygulanması noktasında tedbirlerini genişleteceklerini hatırlatan Özlü, piyasa gözetimi ve denetimiyle ilgili Bakanlığa verilen yetkiyi kullanacaklarını, Üretim Reform Paketi ile ilgili yasayla da yetkilerini genişleteceklerini söyledi. Özlü, piyasadaki enerji sınıfı “A+++” ürünleri denetleme konusunda şu an çok etkin olamadıklarını, bu etkinliği artıracaklarını dile getirerek, uygunsuzluklar için cezaları da belirlediklerini, ürünlerin toplatılması gibi yaptırımların da olduğunu belirtti.