İçindekiler
Dergi Arşivi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz tarafından 27 Ocak 2012 tarihinde imzalanan protokolle, Kalkınma Bakanlığı’nın “Ar-Ge” niteliği taşıyan bilgi sistemleri ve bu sistemlerin bileşenlerine yönelik projelerin geliştirilmesi kapsamındaki ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projelerde işbirliği gerçekleştirilecek.

İşbirliği, kalkınmaajanslarının işleyişini güçlendirmeye yönelik tasarlanan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’nin (KAYS) geliştirilmesi ve kamu kaynaklarının etkin kullanımını sağlamayı hedefleyen TÜBİTAK Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) destekli İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi’nin (İKİS) iyileştirmesi ve KAYS’a entegrasyonunun sağlanması kapsamındaki projelerde işbirliğini de kapsayacak.

Protokolle İKİS sisteminin iyileştirilmesiyle, bölgesel ve yerel kalkınma politikalarının etkinleştirilmesi, sektörel gelişmelerin ve kamu yatırımlarının tek elden takibinin sağlanması, ulusal planların ve bölge planlarının hazırlanması ve orta vadeli program ve stratejilerin belirlenmesinde temel teşkil eden objektif verilere dayalı ve standart bilgiyi sağlayan bir karar destek sisteminin etkinleştirilmesi amaçlanıyor.