İçindekiler
Dergi Arşivi

Birleşmiş Milletler Çevre Programı Verimlilik için Birlik Girişimi (United for Efficiency Initiative) ve TEVMOT Projesi Toplantıları 28-29 Mayıs tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi

 

Birleşmiş Milletler Çevre Programı Verimlilik için Birlik Girişimi (United for Efficiency Initiative, kısaca U4E) dört kişilik bir heyetle Bakanlığımıza 28-29 Mayıs tarihlerinde ziyaretlerde bulundu.

BM Çevre Programı Yöneticisi Paul Kellett, BM Çevre Programı Politika Uzmanı Patrick Blake, Uluslararası Bakır Birliği (ICA) Direktörü Steve Kukoda, ve ICA Danışmanı Ajid Advani’nin heyeti temsil ettiği United for Efficiency Girişimi toplantıları Bakanlığımız Verimlilik Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleşmiştir. Bakanlığımızın yürüttüğü ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenen “Türkiye'de KOBİ'lerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi Projesi” kısa adıyla TEVMOT Projesinin ortak ve paydaşlarının katılımlarıyla ileriye dönük işbirliği kararlarının alındığı toplantılar verimli çıktılarla tamamlanmıştır.

U4E, enerji verimliliği alanında küresel, bölgesel ve ülke düzeyinde gerçekleştirdiği çeşitli faaliyetler ile ilgili tanıtım sunumları yapmış; bunun yanı sıra, TEVMOT Projesi kapsamında katılım sağlayan kurum ve kuruluşlardan Bakanlığımız Verimlilik Genel Müdürlüğü, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü, UNDP Türkiye Ofisi Çevre ve İklim Değişikliği Portföyü, T.C.Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB), Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Elektrik Motorları Sanayicileri Derneği (EMOSAD), Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği (EYODER) ve Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF) temsilcileri de iki gün boyunca dört ayrı oturumda KOBİ’lerde enerji verimli motorların kullanımı ile ilgili finans mekanizmaları, piyasa dönüşümü, izleme doğrulama ve mevzuat uygulama (MV&A), test labaratuvar kapasitesinin artırılması gibi konularda çeşitli sunumlar gerçekleştirmiştir.

Bilindiği üzere, Bakanlığımız koordinasyonunda 10. Kalkınma Planı Öncelikli Dönüşüm Programlarından “Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Eylem Planı” çerçevesinde, sanayide enerji verimliliğinin arttırılmasına katkı sağlamak üzere çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalardan bir önemlisi de TEVMOT projesidir. Beş yıllık proje süresince KOBİ’lerde enerji verimli motor kullanımında bir piyasa dönüşümü gerçekleştirmenin yanı sıra, TEVMOT projesinden teknik işbirliği ve uluslararası deneyimlerin aktarımı ve değişimi yoluyla önemli bir ek değer getirmesi de beklenmektedir. TEVMOT’un United for Efficiency ile birlikte önümüzdeki süreçte uluslararası, bölgesel ve yerel düzeyde yapacağı işbirlikleri sanayide motor dönüşümü konusunda uluslararası alanda gerçekleştirilen çalışmaların izlenmesi, işbirliği fırsatlarının değerlendirilmesi ve ülkemizde bu alanda iyi örnek teşkil eden çalışmaların diğer ülkelere yol gösterici olabilmesi açısından önem taşımaktadır.

Verimlilik için Birlik (U4E) Girişimi, gelişmekte olan ekonomilerde enerji verimli ürünlere yönelik pazar dönüşümünü destekleyen bir kamu-özel sektör ortaklığıdır. Bu Girişim aynı zamanda, Birleşmiş Milletler tarafından liderlik edilen “Herkes için Sürdürülebilir Enerji – Sustainable Energy for All” programının da bir parçasıdır.