İçindekiler
Dergi Arşivi

Bursa’da Verimlilik ve Temiz Üretim Alanındaki İşbirlikleri Genişliyor: Model Fabrika ve Diğer Projeler İçin İlk Adım Atıldı

 

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgeleri, Enerji ile Çevre ve Temiz Üretim Konseyleri toplantısı 5 Aralık 2016 tarihinde BTSO Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. Toplantıya, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ın yanı sıra BST İl Müdürü Latif Deniz, VGM Danışmanlık ve Eğitim Dairesi Başkanı Mustafa Kemal Akgül ile Bakanlığımız uzmanları, konsey üyeleri ve Bursa iş dünyası temsilcileri katıldı. Programda konuşan Anıl Yılmaz, Bakanlık olarak Türk sanayisinde katma değerli üretimi ve verimli enerji kullanımını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Bu alanda dünyada 2000 yılından itibaren model fabrika uygulamasının başladığını belirten Yılmaz, “Bu fabrika modelinin Türkiye’de henüz bir örneği yok. Eğitim amaçlı ve gerçek bir fabrikada olması gereken bütün altyapı imkanlarıyla enerji verimliliğini ve katma değerli üretimi destekleyecek bir fabrika modelini Türkiye’de de kurmak için çalışmalarımıza başladık. Bakanlığımızın destekleriyle ilk fabrikayı Ankara’da kurmayı hedefliyoruz. Firmalarımızın verimliliğini artıracak bu projeyi Bursa’da da hayata geçirmek istiyoruz” dedi.

Anıl Yılmaz, Bakanlığın verimli elektrik motorlarına dönüşüm sürecine ilişkin desteklere de değindi. Daha önce Kayseri’de pilot uygulaması başlatılan motor dönüşümü için KOSGEB kredi faiz desteği programının Bursa’da da uygulamasının başlatılacağını söyledi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da Türkiye’nin enerjide dışa bağımlı bir ülke olduğunu belirtti. “İçinde bulunduğumuz şartlar, başta konutlarımız ve sanayimiz olmak üzere enerjimizi her alanda etkin ve verimli kullanmayı zorunlu kılmaktadır” ifadelerini kullanan Burkay, kentin enerji alanında 2023 stratejilerini belirlerken, Yeşil Büyüme Projesi’ni ortaya koyduklarını söyledi. Başkan Burkay, “Enerji ile Çevre ve Temiz Üretim Konseylerimizin çalışmalarıyla eylem planlarımızı hızla hayata geçiriyoruz. BTSO olarak Bursa’mızın çevreyle dost ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine liderlik ediyoruz. Bununla birlikte alternatif enerji kaynaklarına ilişkin Ur-Ge ve kümelenme projelerimizi hayata geçirdik. Yaklaşık 2 yıl önce kurduğumuz Enerji Verimliliği Merkezi’mizle de firmalarımızın rekabet gücünü artırıyoruz. Bursa’mız, Bakanlığımızın ortaya koyduğu Model Fabrika projesinin hayata geçebileceği en önemli şehirlerden birisidir. Türkiye’nin üretim merkezi Bursa’da kurulacak model fabrikanın Enerji Verimliliği Merkezi’mizle birlikte kentimize ve firmalarımıza önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Böylesine önemli bir projeyi Bursa’ya kazandırmayı planlayan Bakanlığımıza da teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. 

Toplantının ardından BTSO tarafından hayata geçirilen MESYEB, Enerji Verimliliği Merkezi ile Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi’nde incelemelerde bulunuldu.

Bursa’da Uygulamalı KOBİ Yetkinlik Merkezi (Model Fabrika) Kurulmasına Yönelik Girişimler Başlatıldı

Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmüş olan “Uygulamalı KOBİ Yetkinlik Merkezi (Model Fabrika) Etüt Projesi” kapsamında, işletmelere yönelik yalın üretim ve dijital dönüşüm alanlarında uygulamalı eğitim hizmeti sunacak merkezlerin (model fabrikaların) öncelikli olarak Ankara, Bursa, İzmir ve Gaziantep illerinde kurulması bir ihtiyaç olarak tespit edilmişti. Bir yandan bu merkezlerden ilkinin Ankara’da kurulmasına yönelik hazırlık çalışmaları devam ederken, diğer yandan ikincisinin Bursa ilinde kurulması (Bursa, İstanbul ve Kocaeli illeri başta olmak üzere bölge illerine hizmet sunması hedeflenmektedir) amacıyla gerekli girişimler Genel Müdürlüğümüz tarafından başlatılmıştır. Bu kapsamda, 5 Aralık 2016 tarihinde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Bursa’daki 22 Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) üst düzey temsilcileri ile yapılan toplantıda Bursa’da kurulacak Model Fabrikanın yatırım, finansman ve işbirliği alternatifleri üzerine görüş alışverişinde bulunulmuştur. Söz konusu alternatifler ve proje planı üzerine daha detaylı değerlendirmeler yapmak üzere diğer paydaşları da içerek şekilde çalışmalara devam edilmesine karar verilmiştir. Bu toplantının ardından, model fabrikanın kurulabileceği muhtelif alternatif mekanlar ziyaret edilerek Enerji Verimliliği Merkezi, Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi ve BTSO Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezinde inceleme ve görüşmeler yapılmıştır.

Temiz Üretim Alanında İşbirlikleri

Organize Sanayi Bölgeleri, Enerji ile Çevre ve Temiz Üretim Konseyleri toplantısı kapsamında VGM sanayi ve teknoloji uzmanı M. Hürol Mete tarafından Bakanlığımız tarafından yürütülen Sanayide Verimsiz Elektrik Motorlarının Dönüşümü Programı, Endüstriyel Simbiyoz ve Yeşil OSB Projesi ile UNIDO ile geliştirilen Temiz Üretimin Yaygınlaştırılması Projesi hakkında bir sunum gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Bursa OSB’de motor dönüşümüne yönelik bir pilot proje başlatılması ve Dünya Bankası ile yürütülen ve seçilecek 4 OSB’de saha çalışmaları gerçekleştirilecek olan Endüstriyel Simbiyoz ve Yeşil OSB Projesi’ne Bursa’dan bir OSB’nin de dahil edilmesi konularında mutabakat sağlandı. Bunun yanında IPA II kapsamında UNIDO işbirliğinde geliştirilen ve genel amacı Türkiye’de teknik yardım ve pilot projeler aracılığıyla yeşil endüstrinin ve yeşil girişimciliğin gelişiminin desteklenmesi olarak belirlenen projede de Bursa’da seçilecek firmalarda pilot uygulamalar yürütülmesi ve Bölgesel Temiz Üretim Ofisi kurulması konularında görüş alışıverişinde bulunuldu.

Motor Dönüşüm Programı – Bursa OSB Pilot Projesi

Onuncu Kalkınma Planı kapsamında “Sanayide Kullanılan Verimsiz Elektrik Motorlarının Dönüşümü”ne ilişkin çalışmalar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda, motor dönüşümü yapmak isteyen KOBİ’lere yönelik olarak Kredi Faiz Desteği Programı Bakanlığımız ve KOSGEB tarafından 2015 yılı içerisinde Kayseri'de başlatılmıştır. Bunun yanında, KOSGEB İcra Komitesinin kararı ile seçilecek bir OSB’de daha Programın uygulanması kararı alınmıştır. Bursa TSO ve OSB Müdürlüğü ile yapılan ön görüşmelerden olumlu sonuç alınmasını takiben pilot projenin başlatılmasına yönelik hazırlıklara başlanmıştır. Bu kapsamda, 5 Aralık’ta Bursa OSB’de ilgili tarafların katılımıyla bir hazırlık toplantı organize edilmiştir. Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz’ın başkanlık ettiği toplantıya KOSGEB, bankalar, motor üreticileri, EVD şirketleri ve OSB temsilcileri katılım sağlamıştır. Buna göre, imzalanacak protokolün ardından 2017 yılı başında projenin başlatılması planlanmaktadır.