İçindekiler
Dergi Arşivi

Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi (Sürdürülebilir Üretim) İkincilik Ödülü

 

Valf Sanayii A.Ş.

PROJE ADI: 1101 GM 32 Tezgâhında Set-Up Iyilestirme Projesi

1101 GM 32 Otomat işlem tezgâhında yürütülen Set-Up İyileştirme projesiyle, ayar sürelerinin kısaltılarak iş süreçlerinin performansının artırılıp müşteri isteklerine uygun, esnek imalat gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. 2015 yılında başlatılan TPM (toplam üretken yönetim sistemi) kapsamında maliyet kayıp analizleri yapılmış ve en büyük kayıplardan birinin ayar kaybı olduğu tespit edilmiştir. Bu kayıp, atölyelere ve tezgâhlara kırıldığında, en büyük kayıplardan birinin Otomat Atölyesinde bulunan talaşlı imalat tezgâhı
olan 1101 GM 32 tezgâhında olduğu görülmüştür. Bu tezgâhın aynı zamanda üretim süreçlerimiz açısından en kritik tezgâhlarından birisi olması sebebiyle çalışmanın bu tezgâhta başlatılması kararı verilmiştir. Proje tanımı ve kapsamı, 1101 GM 32 tezgahında 110711080 parçasından 610607201 parçasına geçiş ayarının düşürülmesi olarak belirlenmiştir.

Proje çalışmasında PUKÖ döngüsüne göre hareket edilmiştir.

P: Planla- Planlama aşamasında temanın ve kayıp yapısının analizi yapılarak hedefin belirlenmesi sağlanmıştır. Konuya yönelik ekip atanmıştır.

U: Uygula- Bu aşamada video çekimi yapılarak mevcut durum tespit edilmiş, iş planı oluşturulmuştur. Ekip tarafından gerçekleştirilen ayar adımları Gantt Charta yazılmış, ECRS yöntemi kullanılarak karsı
tedbirlerin alınması sağlanmıştır. Aynı zamanda ayar yapan operatörün yürüdüğü bölgeler işaretlenerek Spagetti diyagramı oluşturulmuştur.
K: Kontrol Et- Aksiyonlar gerçekleştirilip, sonuçların kontrolü sağlanmıştır. İyileşme sonucu ayar süreleri ölçülmüştür.
Ö: Önlem Al- Yapılan iyileşmeler sonucu sürekliliğin sağlanması amacıyla yeni ayar aşamaları için talimat oluşturulmuş, bu talimat üzerinden ayar yapan kişilere eğitim verilmiştir. Tezgâhta yapılan iyileşmeler benzer tezgâhlara yaygınlaştırılmış, ayar iyileştirmeyle ilgili firma genelinde 7 adet Set-Up İyileştirme Projesi daha başlatılmıştır.

Kirlilik kaynaklarının önlenmesi, 5S çalışmalarının yapılması, yürümelerin azaltılması, ayar adımlarının dış ayara kaydırılması, basitleştirilmesi ve standartlaşmasıyla
ayar süresi iyileştirilmiştir.

Projede yapılan faaliyetler sonucunda ayar süresi Gantt Chart üzerinde teoride 2 saate düşürülerek hedefe ulaşılmıştır.

Fakat ayarda 4 saat ekstra iyileştirme sağlayacağı belirlenen son aksiyon makine yapısına ciddi anlamda müdahale gerektiren oldukça riskli ve maliyetli bir çalışma olduğu için ekip ve yönetim tarafından makul bulunmamıştır. Alınan aksiyonlar sonucu ayar süresi tekrar izlendiğinde ayarın 6 saate düşürüldüğü gözlenmiştir.

Proje sonucu yapılan tasarruf 11.235 TL olarak öngörülmüştür. Tasarruf dışında ekonomik olarak ölçülemeyen en büyük kazanç ise projenin üretime esneklik kazandırmış olmasıdır.