İçindekiler
Dergi Arşivi

Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi (Süreç İyileştirme) İkincilik Ödülü

 

Toyota Boshoku Türkiye A.Ş.

PROJE ADI: Plastik Enjeksiyon Parçalarında Kullanılan Boya (Touch-Up) Prosesi Iptali ile %100 Verimlilik Artırma

Toyota Boshoku Türkiye (TBT), kapı paneli, ön panel gibi görsel ve kalite standartları yüksek araç içi ürünler için plastik enjeksiyon parçaları üretmektedir. Bu parçalar üzerinde oluşacak herhangi bir
görsel hata, kalite problemi ve kalitesizlik maliyeti olarak TBT’ye geri dönmektedir.

TBT bünyesinde üretilen ve görsel kalite gereksinimi yüksek kapı panelleri, ön panel, koltuk plastik parçaları vb. plastik enjeksiyon parçalarının görünen yüzeyinde akış izi, enjektör izi, birleşme izi, beyaz bulutlanma (white cloud), çökme, parlaklık farkı gibi istenmeyen görsel hatalar bulunabilmektedir.

Proje kapsamında Toyota Boshoku Global’de Touch-up boyasının kullanımına sebebiyet veren problemler parça, kalıp ve proses tasarımları aşamalarında yapılan mühendislik çalışmalarıyla giderilmiş ve Touch-up boya uygulaması gerektirmeyen plastik enjeksiyon parçaları geliştirilmiştir. Proje kapsamında öncelikle eriyik plastik malzemenin desenli kalıp yüzeyi üzerindeki davranışı doldurma, tutma, soğuma ve kalıptan alma gibi farklı proses adımları için mikro düzeyde incelenmiştir. Parça tasarımı geliştirme çalışmalarında desen tipi, desen aralığı, parlaklık aralığı ve parça kalınlığı gibi tasarım kriterleri optimize edilmiştir. Kalıp tasarımında ise yolluk sistemleri, parça doldurma enjektörü (nozzle) sayıları, itici yapıları ve kalıp içi homojen ısı dağılımı için CAE analizleri yapılarak kalıp tasarımı geliştirilmiştir. Proses çalışmaları kapsamında ise akış sırası, enjeksiyon hızı, plastik malzeme ergime
sıcaklığı, tutma basıncı ve soğuma süresi parametreleri üzerinde optimizasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Proje sonucu elde edilen parça, kalıp ve proses tasarım kriterleri kayıt altına alınarak
yeni parçalara da uygulanabilmesi için standartlaştırılmıştır.

Proje sonucunda Toyota C-HR modeline ait plastik enjeksiyon kapı paneli seti için yapılan parça, kalıp ve proses tasarımı geliştirme çalışmaları ile tüm görsel hataların oluşumu önlenmiş ve Touchup prosesi iptal edilerek %100 verimlilik sağlanmıştır. Projenin yıllık getirisi 1.5 milyon Avro değerinde gerçekleşmiş olup aşağıda belirtilen kazançlar elde edilmiştir:
- Dünyada (Toyota Boshoku globalde) ilk defa Touch-up prosesi iptaliyle %100 verimlilik artısı sağlanmıştır.
- Malzeme ve isçilik maliyetinde set basına %8 kazanç gerçekleştirilmiştir.
- Görsel kalite kaynaklı atık ve tamirler %100 ortadan kaldırılarak atık maliyeti ve atıkların çevreye olan olumsuz etkisi giderilmiştir.
- Proses iptali ile fabrika içi yer (lay-out) kazancı sağlanmıştır.
- Kimyasal bazlı boya ve tiner kullanımının iptaliyle insan sağlığı ve çevreye olan olumsuz etki ortadan kaldırılmıştır.
- Yurt dışından alınan özel kimyasal boyanın iptaliyle yurt dışına bağımlılığın önüne geçilmiştir.