İçindekiler
Dergi Arşivi

Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi (Süreç İyileştirme) Üçüncülük Ödülü

 

 Eczacıbaşı Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.

PROJE ADI: Eczacıbası Yapı Gereçleri (EYAP) Klozet/ Bide Kapagı Üretim Tesisinin Yalın Dönüsümü

Bu proje Eczacıbası Yapı Gereçleri Kapak Üretim Tesisindeki katma değersiz adımları ortadan kaldırarak üretimde yalın bir akış yaratmak için yapılan çalışmaları kapsamaktadır. 2017-2018 satış projeksiyonları yapılmış ve mevcut kapasitenin artan üretim ihtiyacını karşılayamayacağı görülmüştür. Yatırım yapmadan kapasite artısı sağlayabilmek ve üretimdeki katma değersiz isleri tamamen ortadan kaldırabilmek adına proje planı yapılmıştır.

Öncelikli olarak tüm üretim adımlarını tanımlamak ve görsel hale getirmek, çıktılara değer katmayan faaliyetleri tespit etmek, ürünün izlediği yolun takip edilerek tüm sürecin kısa, net ve açık bir şekilde ortaya konulmasını sağlamak için değer akış haritalama yapılmıştır (VSM). Süreç dört ana adımdan oluşmaktadır; döküm, çapak alma, montaj ve paketleme. Projenin ikinci amacı, montaj işleminde
tek ürün akısını sağlamak ve öncelikle tasıma kayıpları olmak üzere tüm kayıpları ortadan kaldırmaktır.

Mevcut durumu anlama/ analiz adımlarında, VSM, zaman etüdü, iş/ malzeme analizi, hat dengeleme
(yamazumi), takt time hesabı, kobetsu kaizen, balık kılçığı (ishikawa), spagetti diyagramı gibi yalın üretim tekniklerinden yararlanılmıştır. Uygulanan tüm bu teknikler sayesinde aşağıdaki kazanımlar elde edilmiştir:
• Robotlu çapak alma prosesinin ekipman verimliliği %85’e yükselmiş, yapılan manuel çapak alma işlemi
sadece niş formlarda kalacak şekilde düzenlenmiştir. Bu sayede, geri dönüştürülebilir olmayan üreformaldehit tozunun doğaya verdiği zarar azaltılmıştır (20 kg/ay daha az UF tozu açığa çıkmaktadır).
• Montaj prosesinde kişi bası üretim adetleri %30 artırılmıştır ve montaj iş gücü verimliliği %87’ye yükselmiştir (315.000 TL/yıl). 2016 yılında isçilik maliyetinde beklenen %30 artışa karsın yalnızca %2 maliyet artısı gerçekleşmiştir.
• Günlük üretim faaliyetleri arasında fark edilemeyen kayıplar, çalışanların NIOSH endeksi yüksek is yapmalarına neden olmaktaydı. Değiştirilen üretim metodu ve ergonomik kayar raflar sayesinde çalışanların konfor ve memnuniyetleri  artırılmıştır. Son iki yıldır bölümde iş kazası yaşanmamıştır.
• (WIP) stok miktarı sıfırlanmıştır (175.000 TL). Bu sayede tüm sistem entegre hale gelmiş, herhangi bir noktada hata olması tüm sistemi durdurur hale gelmiştir. Bu sayede kayıplar da görünür hale gelmiş ve iyileştirme çalışmaları aciliyet kazanmıştır.
• Üretimde büyük alanlar kazanılmış, ek bina yatırımı yapmadan yalnızca pres yatırımıyla 1.300.000 adet/yıl üretim yapma imkânı sağlanmıştır (%50 kapasite artış imkânı).
• Proje öncesi 2,7 gün olan lead time proje sonrasında 0,7 gün olarak hesaplanmıştır. Bu sayede servis
seviyesi (OTIF) artmış, üretim, müşteri taleplerine karsı daha hızlı ve esnek reaksiyon verebilir duruma gelmiştir.

Dönmez Debriyaj San. ve Tic. A.Ş.

PROJE ADI: Üretimde Verimlilik Artırma ve Iskartaları Sıfırlama

Projenin amacı, diyafram yay ürününde hataya sebep olan kök neden olarak tespit edilen “Index tabla hatası” sorununu ortadan kaldırmak ve üretim adetlerini artıracak bir kalıp tasarımı yaptıktan sonra bu sistemi diğer ürün grupları için yaygınlaştırılabilir kılmaktır.

Mevcut sistem incelendiğinde “index tabla” olarak adlandırdığımız kalıp çalışma mekanizması hataya neden olan temel etmen olduğu ve bu etmeni engellemek için servo motor tahrikli yeni bir kalıp tasarlanıp üretilmesinin gerekli olduğu belirlenmiştir. Bunun yanında üretim adetlerinin artırılması hedefi
de göz önünde bulundurularak, kalıp tasarımı esnasında iki ayrı operasyonu tek kalıpta yapabilme amacı da güdülmüştür.

Tüm bu veriler ve hedefler ışığında yeni bir kalıp tasarımı ve imalatı Dönmez Debriyaj bünyesinde gerçekleştirilmiştir. Kalıpta kullanılan servo motor tahrikli sistemin kurulumu, kontrol edilmesi ve kalıplara adaptasyonu işlemleri tamamlanmıştır. Gerçekleştirilen bu proje, diğer ürün gruplarına da uyarlanmış olup pres yoluyla üretim yapan tüm işletmelere adapte edilebilen özgün bir sistem niteliğindedir.

Sonuçlar:
• Index tabla kaynaklı iki aylık ıskarta maliyeti 1449 TL’den 0’a inmiştir. Bu da yıllık ortalama 10.000 TL sadece ıskarta maliyetinden kazanç sağlamaktadır.
• Saatlik 25 adet olan üretim adedi, saatlik 35 adede yükselmiştir.
• Ayrı iki operasyon olan ‘Slot kesme+Ezme+Yarma’ ile ‘Parmak ucu yarma’ operasyonları birleştirilerek,
operasyonları tek kalıpta yapma imkânı sağlanmıştır.
• Bu kalıp sistemi, yaygınlaştırma amacı kapsamında bir diğer ürün grubumuz olan “Anasac” için de üretilmiştir.