İçindekiler
Dergi Arşivi

Coğrafi İşaretle Yöresel Değerlerin Korunması

 

Coğrafi işaret; belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibarıyla kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir. Coğrafi işaret tescili ile ilgili ürünün standardının ve geleneksel özellikteki üretim metodunun korunması hedeflenmektedir.

Coğrafi işaretler, ürüne pazarlama gücü katan bir hak olup, sahibine tekel hakkı sağlamamaktadır. Bu yönüyle, ürünün gerçek üreticilerini koruyan kolektif bir hak olduğundan, kırsal kalkınmaya aracılık eder ve ülke ekonomisine katkı sağlar.

İstatistiklere bakıldığı zaman yerel ve yöresel değerlerimizin korunması açısından büyük öneme sahip coğrafi işaret başvurularında da yıllar itibarıyla artış yaşanmaktadır. Mevcut durumda tescilli coğrafi işaret sayısı 177 iken hâlihazırda 204 adet başvuru bulunmaktadır. Ayrıca Antep Baklavası, AB Komisyonu nezdinde 21 Aralık 2013 tarihinde tescil edilmiş olup Aydın İnciri, Afyon Sucuğu ve Afyon Pastırması coğrafi işaretlerinin AB Komisyonu’nda başvuru işlemleri devam etmektedir.