İçindekiler
Dergi Arşivi

Cumhuriyet’in 100’üncü Yılı İçin Sanayi Ve Teknoloji Vizyonu

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhuriyet’in 100’üncü yılının kutlanacağı 2023 için vizyonunu oluşturdu, yol haritasını belirledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’ni açıkladı. Millî Mücadele dönemini hafızalarda taze tutan Sanayi ve Teknoloji Müzesi’nde iş dünyasına seslenen Bakan Varank, “Türkiye ekonomisi, sanayi ve teknolojinin öncü rol oynayacağı yeni bir döneme girdi. Nihai hedefimiz, Türkiye’yi küresel eğilimlere yön veren, öncü bir aktör haline getirmek” dedi. Varank, stratejinin 5 ana bileşeni ve 23 alt politikasını ayrıntılarıyla anlatırken, “Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi hedefimize bu strateji belgesiyle ulaşacağız” vurgusu yaptı. Sanayi ve teknoloji alanında Türkiye’nin 2023 vizyonunu ve yol haritasını açıklayan Varank, konuşmasında özetle şunları söyledi:

Başarı Hikâyesi: Türkiye ekonomisi 17 yılda önemli mesafeler kat etti. Güçlü sanayi altyapımız, nitelikli insan kaynağımız ve yenilikçiliği teşvik eden Ar-Ge ekosistemimiz sayesinde bir başarı hikâyesi yazdık. Bu hikâye; ülkece atlattığımız nice badireye, maruz kaldığımız ekonomik ve siyasi baskılara, terör saldırılarına rağmen yazıldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yaşanan değişim ve dönüşüm sürecinin bir neticesi olarak milletimizin refahı arttı, ülkemiz bölgesel ve küresel bir aktör haline geldi. Elbette bu başarılarla yetinmeyeceğiz. Vakit artık, Türkiye’yi bir üst lige çıkarma, dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasına sokma vaktidir.

Yenilikçi ve Özgün Politikalar: İşte böylesine zorlu bir dönemde Türkiye, izleyeceği yenilikçi ve özgün politikalarla, kendi atılımını gerçekleştirmek durumunda. Bu noktada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, hızlı çözüm üreten ve icracı yapısıyla, atacağımız her adımda büyük kolaylıklar sağlıyor. Sistemin getirdiği aktif politika üretme ve yürütme kabiliyetini, en etkin şekilde kullanacağız. Uzun vadeli büyüme hedeflerimize ulaşmak için bizi farklı kılan yetkinliklerimizi daha güçlü bir şekilde öne çıkaracağız.

Dördüncü Sanayi Devrimi: Japonya’da düzenlenen G-20 Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısına katıldım. Tüm sanayi devrimlerinde olduğu gibi, bugünkü küresel ekonomik düzenin belirleyici unsuru da yine teknoloji. Yani, sanayiyi ve teknolojiyi birbirinden ayırmanız mümkün değil. Bu birlikteliğin, tüm üretim ve tüketim süreçlerini değiştirmesine de Dördüncü Sanayi Devrimi diyoruz. Bu devrimin getireceği teknolojilerin, önümüzdeki 5 yılda küresel ekonomiye 4 trilyon dolara yakın katkı sağlaması bekleniyor. Biz bu dönemin paradigma değişimlerini, sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve toplumsal refah artışı için bir fırsat olarak görüyoruz. Bu dönüşüm sürecinde aktif rol almayı ve yeni teknolojilerin pazarı değil üreticisi olmayı hedefliyoruz.

Milli Teknoloji Hamlesi: Milli Teknoloji Hamlesiyle ülkemizin; küresel rekabet gücünü artıracak, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını güçlendirecek, sanayide katma değerli üretimi geliştirecek ve kritik teknolojilerde atılım sağlayacağız. Milli Teknoloji Hamlesi, bilimsel ve teknolojik gelişmelerde tekelleşmeye itirazdır. Tekelleşmeye karşı çıkmanın yegâne yolu da özgün teknolojiler üretebilmektir. Bunu başardığımızda; hem bu zorlu coğrafyadaki varlığımızı güçlendirecek hem de insanlık yararına teknoloji yaklaşımıyla, ilkelerimizi daha güçlü bir şekilde savunacağız.

Kalkınma Planı Doğrultusunda Hedefler: Sanayi ve Teknoloji Stratejimizi, 11. Kalkınma Planı doğrultusunda hazırladık. Bildiğiniz üzere, planın odağında sanayi ve teknoloji bulunuyor. Bu noktada biz de 2023’e giden yolda oldukça somut hedefler belirledik. Milli gelirde imalat sanayinin payını artırmak istiyoruz. Son 10 yılda ortalama %16,5 olan bu payı, 2023 yılında %21’e çıkarmayı hedefliyoruz. Yenilikçi ve daha gelişmiş bir sanayi için sanayide çalışan işçi başına katma değeri 35 bin dolara ve imalat sanayi ihracatını da 210 milyar dolara yükseltmek istiyoruz. Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8’e, bu alanda çalışan insan kaynağımızı 300 bin kişiye ve araştırmacı sayımızı 200 bin kişiye çıkaracağız.

10 Turcorn Hedefi: Ar-Ge yatırımlarında dünyada söz sahibi olan ilk 2 bin 500 firmalık listeye, ülkemizden 23 firmayı sokmak istiyoruz. Buradan hareketle, yazılım alanında yetenek havuzumuzu genişletip, en az 500 bin yazılımcımız olsun istiyoruz. 2023 yılına kadar, ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların büyüklüğünün 5 milyar liraya ulaşmasını amaçlıyoruz. Türkiye’nin yıkıcı teknoloji alanlarında, küresel ölçekte marka olacak en az 23 akıllı ürün çıkarmasını hedefliyoruz. Biliyorsunuz girişim seviyesinden 1 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaşan şirketlere ‘Unicorn’ deniliyor. Dünyada 300’e yakın unicorn bulunuyor. Ülkemizden de unicornlar çıksın, başarılarıyla adlarından söz ettirsin hatta bunlara da ‘Turcorn’ denilsin istiyoruz. Bu kapsamda 2023’e kadar en az 10 Turcorn hedefimiz var.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: Bu stratejinin bel kemiği olan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programına özel bir parantez açmak istiyorum. 11. Kalkınma Planında da yer bulan bu program, yüksek katma değerli ürünlerin yerli imkân ve kabiliyetlerle üretimini amaçlıyor. Bunun için odak sektörlerdeki öncelikli ürünleri destekleyeceğiz. Bu kapsamda Ar-Ge, Ür-Ge, yatırım, pazarlama ve ihracat süreçlerini uçtan uca yönetecek, alıcı ve üreticiyi aynı anda teşvik edeceğiz. Programla destekleyeceğimiz yatırımlar, stratejik yatırım teşviklerinden faydalanacak. Yatırım tutarının 50 milyon lirayı aşması durumunda, proje bazlı teşvik sistemini devreye sokacağız. Yatırımlara sunulacak destek paketinde, belirleyici ölçütlerden biri projenin katma değeri olacak. Tüm süreci tek pencereden yöneteceğiz.

Eşi Benzeri Bulunmaz Fırsat: ‘Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi’ hedeflerimize bu strateji belgesiyle ulaşacağız. Türkiye ekonomisi, sanayi ve teknolojinin öncü rol oynayacağı yeni bir döneme girdi. Önümüzdeki 4 yıllık seçimsiz dönem, hedeflerimizi gerçekleştirmede eşi bulunmaz bir fırsat sunuyor. İnşallah bu adımımız, sanayi ve teknoloji alanında gelecek nesillere örnek olacak; ülkemizi orta gelir tuzağından hızlıca kurtaracak, büyümemizi daha güçlü kılacak bir adım olarak, tarihe geçecek. Uyguladığımız tüm politikalarda çevreye daha duyarlı, daha yeşil bir üretim ekosistemini teşvik edeceğiz. Gençlerimize nitelikli iş imkânları sağlayıp; sanayi ve teknoloji üretiminde söz sahibi ülkeler arasında yer almak istiyoruz. Nihai hedefimiz belli. Türkiye’yi küresel eğilimlere yön veren, öncü bir aktör haline getirmek. Bunu da hep birlikte başaracağız.

Bakan Varank, konuşmasında 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi bağlamında hedeflerine ulaşmak için belirledikleri 5 ana bileşen ve 23 alt politikayı şöyle sıraladı:

Yüksek Teknoloji ve İnovasyon:
- Teknolojik Yetkinlikler ve Sektörel Yol Haritalarının Belirlenmesi.
- Öncelikli Sektörler için Stratejik Malzemelerin Geliştirilmesi.
- Ar -Ge’de Ekosistem Anlayışı ve Mükemmeliyet Merkezleri
- Teknoloji Standartlarının Gelişimine Aktif Katılım, Test Merkezi ve Sertifikasyon
- Yıkıcı Teknolojilerde Küresel Girişimler
- Fikri Mülkiyet Hakları Kullanımı ve Altyapısı
Dijital Dönüşüm ve Sanayi Hamlesi:
- Sanayinin Dijital Dönüşümü
- Sanayinin Kurumsallaşması ve İhracatı Güçlendiren Adımlar
- Rekabet Öncesi İşbirliği ile Sanayi ve Teknoloji Alanları
- Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı
- Yatırım Ortamının İyileştirilmesi ve Yeni Yatırım Teşvik Sistemi
- Bölgesel Kalkınma, İstihdam ve Markalaşma
- Sanayinin Finansmanını Güçlendirecek Yeni Yaklaşımlar
Girişimcilik:
- Girişimcilik Ekosisteminin Etkin Bir Yapıya Kavuşturulması
- Teknoloji Tedarikçisi ve Girişimcilerini Güçlendiren Politika ve Uygulamalar
Beşerî Sermaye:
- Sürdürülebilir İlerleme için Beşerî Sermayenin Gelişimi
- Araştırma ve Geliştirme Yetenek Kapasitesinin Artırılması
- Açık Kaynak Platformu ve Türkiye’nin Yazılım Kapasitesinin Artırılması
Altyapı:
- Veri İletişimi ve Açık Veri Reformu
- Bulut Bilişim ve Veri Merkezi
- Siber Güvenlik Standartları ve Altyapı
- Ulusal Blokzincir Altyapısı
- Sanayinin İki Kaldıracı: Lojistik ve Enerji

2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisinin tam metnine https://www.sanayi.gov.tr/strateji2023/sts-ktp.pdf bağlantısından erişilebilmektedir.